Aleksander Putra w roku 1919.

Aleksander Putra

Aleksander Putra urodził się 5 sierpnia 1888 roku w Żubrynku w gminie Koniecbór w powiecie suwalskim (obecnie gmina Raczki) w rodzinie Jana i Antoniny z Siemionów, gospodarzy. Był dwukrotnie żonaty: z Zofią z domu Pojawska (ślub 1921, zmarła w roku 1941) oraz Władysławą Kryszpin (ślub w 1947 roku). Miał sześcioro dzieci- Lucjana, Marię, Tadeusza, Zdzisława, Wandę i Wiktora. Uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum rządowego w Suwałkach. Będąc uczniem V klasy, 18 grudnia 1905 roku wraz z grupą kilkudziesięciu osób żądając nauczania w języku polskim, zmusił nauczycieli dwuklasowej szkoły w Raczkach do przerwania zajęć. Został aresztowany, osadzony w więzieniu i usunięty ze szkoły. Po trzech miesiącach, tuż przed świętami Wielkanocnymi 1906 roku, opuścił więzienie, ale pozostał “pod sądem jako oskarżony o przeszkadzanie nauczycielom w wykładaniu szkolnym”. Na procesie, który odbył się w Augustowie 28 listopada 1906 roku, “za zakłócenie spokoju publicznego” otrzymał karę 7 dni aresztu.

He continued his education at the newly established School of Commerce in Suwałki. He graduated in June 1909 and went to Krakow. Here in 1909-1912 he attended the Agricultural College at the Jagiellonian University and on February 6, 1913 he passed the agricultural exam. During the entire stay, he belonged to the Shooters Association with other Suwałki soldiers. After returning to the Suwałki region, he worked until the outbreak of World War I as an instructor at the Suwałki Agricultural Society.

W czasie wojny pracował wraz z ojcem w rodzinnym gospodarstwie. W 1918 roku współtworzył Polską Organizację Wojskową i został jej komendantem w okręgu suwalskim. Używał wówczas pseudonimu “Budrys”. Uczestniczył w pracach Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego pełniąc funkcję kierownika sekcji gospodarczej. W lutym 1919 roku wszedł do Sejmu Ustawodawczego II RP z bezpartyjnej listy narodowej. W trakcie kadencji wstąpił do klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”. Putra był członkiem władz gminnych i powiatowych Stronnictwa. W latach 1931-1935 należał do Stronnictwa Ludowego, ale wystąpił, nie chcąc podporządkować się uchwale o bojkocie wyborów parlamentarnych.

From the mid-1920s, he was the head of the District Association of Agricultural Circles, he was also a member of the provincial and central authorities of the Society of Agricultural Organizations and Circles. From 1929, he belonged to the management board of the Municipal Savings Bank in the Suwałki Poviat and was a member of the Suwałki poviat parliament, poviat school council. In 1938 he chaired the committee for the construction of an agricultural school in Dowspuda. As a result of the land reform in 1920, he received 43 hectares of land for a fee in Koniecbor, where he built a magnificent house, in the style of a manor house. He also intervened in the case of a falling farm in the village of Szkocja.

In 1937 he was awarded the commemorative Cross of Independence. During the Nazi occupation he was associated with the Union of Armed Struggle - Home Army. Threatened with arrest, from May 1941 until the end of the war he hid, among others in Żubrynek, Choćki, Lipowo, and Podwysokie. After the war, he started to work at the agricultural school in Dowspuda. He worked here from 1945 to 1952 at the State Four Class Agricultural High School, and then at the State Technical Secondary School of Agriculture. He enjoyed great respect among students and colleagues, at the same time, for political reasons, he had great difficulties in his daily work.

Powojenną działalność polityczną podjął w “lubelskim” Stronnictwie Ludowym. We wrześniu 1945 roku został radnym Gminnej Rady Narodowej w Koniecborze. W październiku przeszedł do Polskiego Stronnictwa Ludowego, kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka. Uczestniczył w pracach Powiatowej Rady Narodowej w Suwałkach, a w lutym 1946 roku wszedł w skład jej Komisji Dyscyplinarnej. 17 marca 1946 roku na pierwszym powiatowym zjeździe Stronnictwa w Suwałkach został wybrany do zarządu powiatowego i objął w nim funkcję wiceprezesa. W ramach prowadzonej przez władze komunistyczne akcji mającej skompromitować PSL w związku z ze sprawą Obwodu Suwalskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) został aresztowany 15 maja pod zarzutem nielegalnego przechowywania broni. Dwa tygodnie później władze rozwiązały struktury powiatowe Stronnictwa. Po wyjściu z więzienia w lipcu 1946 roku Putra stopniowo wycofywał się z życia politycznego. Jednak w końcu 1950 roku aresztowano go ponownie jako podejrzanego o wrogą propagandę, a w 1952 roku odsunięto od pracy pedagogicznej.

From September 1956 he worked at the State Farm in Czartajewo near Siemiatycze. He returned to Koniecbór in 1958 where he ran a farm. He did not receive retirement benefits for political reasons. As a result of an unfortunate accident while working on his own farm, Putra died on July 13, 1962 in Suwałki. He was buried at the parish cemetery in Raczki. The street in Suwałki is named after him, as well as the square next to the cultural center in Raczki.