Opublikowano:

Janówka – indeksy zgonów z lat 1896-1906

Dzisiaj do bazy danych wyszukiwarki dodaliśmy kolejną solidną porcję indeksów. Pochodzą one z parafii Janówka z księgi zgonów z lat 1896-1906. To aż 11 lat i ponad tysiąc indeksów. Księga była prowadzona dość starannie i zachowała się w bardzo dobrym stanie. Jedynym mankamentem są niekompletne miejsca urodzenia zmarłych, które zaczynają pojawiać się dopiero pod koniec zapisów. A te dane ujawniają nam pochodzenie osób, często wiekowych i często z ościennych parafii. Księga znajduje się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a jej skany można znaleźć w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Księgę z rosyjskiego indeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

Przejdźcie do wyszukiwarki Geneo, aby zobaczyć co u nas nowego. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Szczebra – indeksy ślubów z lat 1826-1831

Mimo weekendu mocno naciskamy na pedały i dodajemy kolejne indeksy (ale tylko nocą, gdyż szkoda pięknej pogody). Tym razem to indeksy ślubów z parafii Szczebra z lat 1826-1831. Zawsze cieszy nas dodawanie indeksów z parafii, której księgi uległy całkowitemu lub niemal całkowitemu zniszczeniu. Spośród parafii, które indeksujemy właśnie ze Szczebry i z Raczek ocalały jedynie nieliczne duplikaty ksiąg rozproszone po różnych archiwach. Oryginał księgi ślubów z lat 1826-1831 znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży. Zindeksowane zapisy ze Szczebry są o tyle cenne, gdyż zawierają dość licznie występujące dane o osobach z parafii ościennych, między innymi właśnie z przetrzebionych metrykalnie Raczek.

Księgę indeksowała Grażyna Feltynowska, a uzupełniał i weryfikował Michał Bądziul. Dziękujemy!

Wyszukiwarka GENEO umożliwia przeglądanie indeksów. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Studzieniczna – indeksy zgonów z lat 1878-1889

Dzisiaj informujemy o dużej aktualizacji indeksów zgonów z parafii Studzieniczna z lat 1878-1889. To 12 lat i niemal 1000 metryk. Księgi zgonów z tej parafii są o tyle istotne, że zachowały się w komplecie, natomiast w księgach urodzeń i ślubów są luki.

Wszystkie metryki podpisał ks. Ekstowicz i zapisy są dobrze czytelne. Jednak w różnych miejscach księgi, a czasem w jednej metryce, te same osoby mają inny zapis nazwiska. Również indeksy roczne tworzone były w sposób niedbały, gdyż czasami zapisywano inaczej nawet imię zmarłego, a czasami zmieniano płeć osoby, np. w metryce Feliksa Waluś, a w indeksie Feliks Waluś. To kolejny przykład, że indeksacja z indeksów rocznych obarczona jest dużym ryzykiem błędu.

Księgę z języka rosyjskiego indeksował Michał Bądziul. Dziękujemy!

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki, w bazie której znajdują się nowe indeksy.

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1823-1825

Po krótkiej świątecznej przerwie wracamy do publikacji indeksów z ksiąg metrykalnych. Dziś publikujemy dane z trzech ksiąg urodzeń stanu cywilnego z Janówki z lat 1823-1825. Wprawdzie we wpisie z dnia 4 marca informowaliśmy o publikacji urodzeń z lat 1823-1832, ale akurat za lata 1823-25 były tylko skrócone zapisy kościelne, a nie cywilne.

Jakie są różnice? Otóż zasadniczo więcej informacji znajduje się w rekordach cywilnych, choć brakuje tu z kolei danych rodziców chrzestnych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że mimo tego iż ten sam przedział czasu zawarty jest w dwóch księgach, to każda z nich niesie nowe informacje. Po pierwsze zarówno w księdze cywilnej są spisane urodzenia, których nie ma w księdze kościelnej (i nie dotyczy to wyłącznie urodzeń w rodzinach wyznania mojżeszowego), jak i wśród zapisów kościelnych są wpisy, których próżno by szukać w księdze cywilnej. Nie wiadomo jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, tym bardziej, że obie księgi były podpisywane przez tego samego księdza Jana Szczęsnowicza. Co ciekawe nawet jeśli rekordy w obu księgach dotyczą tego samego urodzenia, to czasem różnią się np. imionami rodziców, czy innym zapisem nazwiska. Czasami z kolei rozwiewają wątpliwości co do nieprawidłowego odczytu przez osobę indeksującą i weryfikującą przy wyjątkowo niedbałym zapisie. Wszystko to pokazuje, że warto indeksować oba typy ksiąg, nawet jeśli dotyczą tego samego okresu. Tak właśnie robimy!

Księgi indeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

Dodatkowo zasypujemy dziurę, która powstała nam przed świętami i dodajemy indeksy z księgi urodzeń 1813-1814.

Tę księgę indeksował Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

Zapraszamy do wyszukiwania za pomocą naszej wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1814-1816

Wracając do parafii Janówka, nad którą intensywnie pracujemy, dziś publikujemy indeksy z dwóch ksiąg stanu cywilnego obejmujących urodzenia łącznie od maja 1814 roku do końca kwietnia 1816 roku. Pozostała nam do zasypania mała dziura w urodzeniach z lat 1813-1814, którą mamy nadzieję wkrótce zlikwidować.

Księgi indeksowała Renata Rapczyńska. Dziękujemy!

Wyszukiwarka GENEO ułatwi Wam przeszukanie tych i innych indeksów. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Inwentarz Klucza Lipskiego z roku 1786

Miasto Lipsk nie Magdeburskie ma gruntu lokacyjnego w cyrkumferencji swojej włók 40, morgów oronnych zagumiennych 93 i leśnych morgów 1000. Placów rynkowych i ulicznych Nr 771½. Grunt w gatunku lepszym podłego pozycji srzedniej przysady dobrej.

Jest to fragment opisu gruntów lipszczańskich pochodzący Inwentarza Klucza Lipskiego z 1786 roku. Dziś publikujemy spis ludności Miasta Lipska wraz z miejscowościami Ostrowie (przedmieścia) i Kurianki. Prócz imienia i nazwiska głowy domu (w większości są to mężczyźni, sporadycznie wdowy po gospodarzach lub inne  dorosłe osoby obecne w domu podczas wizyty urzędnika spisowego) podawana jest liczba innych domowników, a z imienia wymienione są dzieci i inne osoby prócz żon. Te ostatnie nie wiedzieć czemu dla spisującego były po prostu tylko liczbami wypełniającymi komórki tabel. Często podawane jest też zajęcie osób dorosłych i starszych dzieci oraz przyczyna nieobecności. Opisano także stan majątkowy w postaci liczby koni, wołów, krów owiec i świń. Dane posortowane są ulicami za wyjątkiem mieszkańców pochodzenia żydowskiego, którzy wymienieni są osobno. Części danych finansowych dziś nie publikujemy zachowując je na następną okazję.

Prezentowana tabela stanowi nieocenione źródło informacji do badań genealogicznych i historycznych z tego ubogiego w metrykalia obszaru. Pokazuje też obraz życia mieszkańców Lipska i okolicznych miejscowości przemawiając do wyobraźni potomków osób tam żyjących ponad 230 lat temu.

Tabelę przygotowała Sabina Filipkowska. Zdjęcia z oryginalnej księgi dostarczył Grzegorz Ryżewski. Dziękujemy!

Dokument jest dostępny na stronie parafii Lipsk. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Studzieniczna – indeksy urodzeń z lat 1898-1901

W ostatnich dniach nasza strona charakteryzuje się dużą aktywnością. Mamy nadzieję, że nadążacie z analizą nowych danych w wyszukiwarce, bo dzisiaj kolejna aktualizacja. Tym razem wracamy do parafii Studzieniczna publikując indeksy z księgi urodzeń z lat 1898-1901. To ponad 530 wpisów z dokumentów będących w całkiem dobrym stanie. Dzięki temu udało się zlikwidować kilka znaków zapytania pozostawionych w poprzedniej księdze. Skany zindeksowanej księgi znajdują się na szukajwarchiwach.pl.

Z rosyjskiego indeksował Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

Nasza wyszukiwarka Geneo ma duży potencjał przetwarzania danych. Korzystajcie z niej intensywnie!

 
Opublikowano:

Raczki – indeksy zgonów z 1915 roku

Jak wiadomo księgi metrykalne z parafii Raczki nie przetrwały. Poza nielicznymi wyjątkami, do których zaliczyć możemy fragment większej, bo ponad 150-kartkowej księgi zgonów kończącej się na roku 1915. Zachowało się tylko kilka kart z końca tej księgi obejmujących zgony od października do grudnia 1915 roku oraz indeks umarłych z tego roku. Dzięki temu udało się odtworzyć nazwiska wszystkich osób. Tylko w nielicznych rekordach dane są pełne.

Rok 1915 zindeksował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy!

Jak zwykle dostęp zapewniamy przez wyszukiwarkę Geneo. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy zgonów z lat 1832-1842

Dzisiaj powracamy do indeksów z parafii Janówka i od razu dodajemy ich ponad 600 z grubaśnej księgi zgonów z lat 1832-1842. Są to bardzo ciekawe informacje czasem sięgające połowy ubiegłego wieku, gdyż zdarzają sie osoby umierające w wieku 100 lat i więcej (przynajmniej tak uważano).

Do końca 1837 roku akta podpisuje ks. Jan Szczęsnowicz, oddajac w kolejnym roku prowadzenie ksiąg metrykalnych ks. Janowi Domańskiemu. Ks. proboszcz Szczęsnowicz, który towarzyszył nam (indeksującym i weryfikującym tę parafię) od początku prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, a więc od 1811 roku, umiera 29 czerwca 1838 roku. 3 lutego 1841 roku umiera Jakub Zalewski, Wachmistrz Ekonomiczny Gminy Dowspuda, zamieszkały u brata. Dnia 5 grudnia 1842 roku umiera Wielmożna Wiktoria Frąckiewicz, inspektorowa Dóbr i Lasów Donacyjnych Dowspudzkich.

Księgę zindeksowała Małgorzata Laskowska. Dziękujemy!

Korzystajcie z wyszukiwarki GENEO, aby odnaleźć te i inne rekordy indeksowane przez JZI. Zapraszamy!

 
Opublikowano:

Promocja książki “Opowieści z domu pod topolą”

Serdecznie zapraszamy na promocję książki “Opowieści z domu pod topolą”, która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Augustowie w dniu 8 kwietnia 2018 o godzinie 16:00. Będzie to znakomita okazja, by spotkać się i porozmawiać z autorką wspomnień, panią Józefą Drozdowską oraz ilustratorką, panią Renatą Rybsztat. Kto przyjdzie z książką lub zakupi ją na miejscu, będzie miał możliwość sygnowania swojego egzemplarza autografami obu pań. Zapraszamy serdecznie, bo taka okazja prędko się nie powtórzy!

Przedstawiciele Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego również będą obecni i z nami też da się porozmawiać 🙂

Dodatkowe informacje

Opis książki dostępny jest tutaj.

Książka w sklepie internetowym.

Jak dojechać do Miejskiego Domu Kultury: