Opublikowano Dodaj komentarz

Rajgród – indeksy zgonów z lat 1826-1846

Dzięki uprzejmości kolegi Mirka Bronakowskiego, który przekazał nam indeksy zgonów z parafii Rajgród z lat 1826-1846, po raz kolejny w ciągu ostatniego tygodnia rozszerzamy zasoby dostępne przez naszą wyszukiwarkę. Ponadto aktualizujemy również poprzednio opublikowaną księgę zgonów 1805-1825 z Rajgrodu, w której znalazło się wiele poprawek i uzupełnień. Zapraszamy do lektury!

Zgony z lat 1805-1825 indeksował Ryszard Korąkiewicz, a weryfikował Mirek Bronakowski.
Zgony z lat 1826-1846 indeksował Mirek Bronakowski, a weryfikował Bartosz Choroszewski.

Dziękujemy!

Nowe i zaktualizowane zasoby z Rajgrodu dostępne są przez naszą wyszukiwarkę Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – urodzenia z lat 1864-1868

Naszą wyszukiwarkę zasiliła właśnie potężna porcja niemal 1500 indeksów urodzeń z Augustowa z lat 1864-1868. Dzięki szczegółowej indeksacji materiał ten jest niesłychanie interesujący, nie tylko dla genealogów, ale i dla historyków. Mieszkańcy Augustowa, jako miasta powiatowego, parali się rozlicznymi zajęciami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania tego organizmu społecznego. Prócz włościan i mieszczan, znajdziemy tu rzemieślników (stolarzy, cukierników, cieśli), lekarzy, policjantów, żołnierzy, urzędników poczty i kanału augustowskiego, inżynierów,  mniej lub bardziej możnych pracowników Magistratu i Urzędu Powiatowego. Warto wymienić niektóre stanowiska tych ostatnich:

 • archiwista Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • budowniczy Powiatu Augustowskiego
 • inżynier Powiatu Augustowskiego
 • kontroler kasy Powiatu Augustowskiego
 • pisarz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • poborca kasy Powiatu Augustowskiego
 • pomocnik Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • rachmistrz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • sekretarz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • woźny skarbowy Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego

Osoby te wymienione są tutaj z imienia i nazwiska, można poznać ich rodziny, wiek, a że były to osoby dobrze wykształcone, pod aktami widnieją ich własnoręczne podpisy. Jednym słowem kopalnia informacji o ludziach zamieszkujących w tamtych czasach Augustów i okolice, relacjach pomiędzy nimi, o strukturach urzędów, a nawet o jednostkach wojskowych obecnych w pobliskich garnizonach. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Do informacji można dotrzeć za pomocą naszej wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – śluby z roku 1936

Kościół w Jaminach

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje. Tak zwykle zaczynamy posty informujące o nowych indeksach z najbliższej naszemu sercu parafii. Nie inaczej jest tym razem. Do wyszukiwarki właśnie dodaliśmy indeksy ślubów z Jamin z 1936 roku dopełniając księgę obejmującą lata 1930-1936.

Rocznik indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Nowe indeksy można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Ochrona danych osobowych w wyszukiwarce Geneo

Uruchom wyszukiwarkę GENEO

Czy wiecie, że nasza wyszukiwarka Geneo zapewnia ochronę prywatności zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych?

Ustawa o Aktach Stanu Cywilnego mówi, że nie ma publicznego dostępu do danych osób potencjalnie żyjących. Daty publicznego dostępu dla poszczególnych typów metryk definiowane są następująco:

 • metryki urodzeń – starsze niż 100 lat
 • metryki ślubów – starsze niż 80 lat
 • metryki zgonów – starsze niż 80 lat

Prócz Ustawy o Aktach Stanu Cywilnego obowiązuje nas Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Nie powinniśmy (i nie robimy tego) publikować danych osób żyjących. Ustawa ta nie dotyczy jednak osób zmarłych i dlatego w naszej wyszukiwarce można odszukać informacje o osobach zmarłych w czasach niemal współczesnych.

W tym jednak wypadku zauważycie, że komplet danych (np. o rodzicach) dotyczy wyłącznie osób starszych, których rodzice nie mieliby szansy dożyć dnia dzisiejszego (ponad 100 lat). W pozostałych wypadkach publikujemy dane wyłącznie o osobie zmarłej.

Czas płynnie dzień za dniem i obowiązujące nas limity publikacyjne również  każdego dnia przesuwają się. I tak jeżeli dla przykładu w wyszukiwarce wyszukamy śluby z 1938 roku z parafii Sztabin, otrzymamy zaledwie kilka rekordów:

Wszystkie mają co najmniej 80 lat. Zwróćcie jednak uwagę na ostatni z listy powyżej. Jeszcze wczoraj nie było go na liście, a dziś minął 80-letni termin karencji na publikację i już stał się publicznie dostępny. Jeżeli sprawdzicie analogiczną listę za kilka, kilkanaście dni, będzie dłuższa – pojawią się nowe, upublicznione wpisy.

Dlatego warto często sięgać do wyszukiwarki, nawet wtedy, gdy nie są publikowane, żadne dane z parafii, która Was interesuje. Publikowane mogą nie być, ale niemal codziennie mogą stawać się dostępne kolejne. Zapraszamy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – indeksy z księgi urodzeń 1809-1810

Kościół w Krasnopolu

Dzisiaj z naszą aktualizacją indeksów przesuwamy się na północ, do parafii Krasnopol. Dodajemy indeksy z księgi urodzeń 1809-1810. Indeksów nie jest dużo, ale pokazują przekrój społeczny miasteczka Krasnopol i okolicznych wiosek. Mamy więc tutaj, pośród licznych metryk urodzenia dzieci stanu chłopskiego, trzy metryki żydowskie i trzy metryki szlacheckie. Rodzi się także dziecko w rodzinie przybysza ze wschodu, rosyjskiego burłaka, czyli pracownika transportu wodnego, którego zadaniem było przeciąganie statków i łodzi za pomocą liny lub wioseł. Skany kart tej księgi wykonane z mikrofilmów znajdują się na stronach szukajwarchiwum.pl. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksował Tomasz Gaździński. Dziękujemy!

Indeksy z parafii Krasnopol można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – śluby z lat 1890-1908

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy niemal tysiąc indeksów ślubów z Augustowa z lat 1890-1908. Indeksy nie są pełne – poza podstawowymi informacjami (imiona i nazwiska młodych i ich rodziców, stan cywilny oraz w większości przypadków miejscowości zamieszkania młodych) brakuje wielu danych. Wyszukiwarkę zasililiśmy uproszczonymi indeksami w formacie geneteki. Wymagają więc weryfikacji i uzupełnienia do rozszerzonego formatu JZI.

Zindeksowane są księgi:

 • śluby 1890-1899 – oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a skany tutaj
 • śluby 1899-1908 – oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a skany tutaj

Księgi z języka rosyjskiego indeksowała Anna Croizet. Dziękujemy!

Dostęp do danych jest możliwy poprzez wyszukiwarkę Geneo. Zapraszamy do lektury!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Plany, plany, plany…

Tydzień temu na naszej stronie na facebooku zapytaliśmy sympatyków, jakie parafie powinny być indeksowane w przyszłości przez Jamiński Zespół Indeksacyjny. Otrzymaliśmy wiele propozycji i mimo komentowania ich na bieżąco, zdecydowaliśmy się zrobić małe podsumowanie.

Pamiętajcie – każdy z nas indeksuje w wolnym czasie. Grupa ma ograniczoną liczność.

 • Jeśli chcecie, aby parafia leżąca w kręgu Waszych zainteresowań została zindeksowana, lub zindeksowana szybciej – dołączcie do zespołu indeksacyjnego.
 • Jeśli w obecnie lub w przeszłości indeksowaliście dla geneteki, lub innej grupy genealogicznej, rozważ przekazanie indeksów do wyszukiwarki GENEO.
 • Jeśli masz dostęp do zasobów jakiejś parafii, które nie są dostępne on-line, sfotografuj je, a na pewno zindeksujemy.

My chcemy, aby listy zasobów do indeksacji i w indeksacji były jak najdłuższe. A Wy? Nieustająco zachęcamy do współpracy. Razem można więcej!

Rajgród

Większość ksiąg metrykalnych z tej parafii jest w Genetece. Luki, które tam widać są obecnie w indeksacji przez osoby spoza JZI. Praktycznie bez luk do Geneteki trafią urodzenia z lat 1754-1910, śluby z lat 1754-1927 i zgony niepełne z lat 1762-1785, 1805-1906, 1917-1929. Ponieważ jeden z nas uczestniczył w projekcie indeksacji Rajgrodu, do naszej wyszukiwarki dodaliśmy indeksy zgonów z lat 1805-1825. Indeksacja bez weryfikacji, czeka na osobę chętną do tej niewdzięcznej pracy.

Augustów

Cały czas indeksujemy. Jest sporo ksiąg metrykalnych i niemetrykalnych czekających na indeksację, kilka w indeksacji, jedna w trakcie weryfikacji. Systematycznie będziemy dodawać kolejne zasoby z parafii Augustów, głównie spoza zakresu dostępnego w genetece.

Goniądz

Nie mamy dostępu do zasobów metrykalnych z tej parafii.

Suchowola

Indeksacja dla Geneteki trwa. Rozmawialiśmy z autorką tych indeksów. Po zakończeniu indeksacji dla Geneteki otrzymamy indeksy do wstawienia do naszej wyszukiwarki. Będziemy też pomagać w indeksacji tej parafii w języku rosyjskim. Wkrótce nowe pozycje na liście do zindeksowania.

Suwałki

Bardzo duża parafia. Wymaga osobnego projektu indeksacyjnego i więcej osób zaangażowanych do pracy nad tą parafią. Nie mamy też zinwentaryzowanych zasobów. Chwilowo odkładamy na przyszłość.

Sejny

Brak osób chętnych do indeksacji

Monkinie

“Młoda”parafia erygowana w 1925 roku, ale księgi parafialne dostępne są dopiero od 1949 roku. Nawet gdybyśmy uzyskali dostęp do zasobów, poza niektórymi informacjami o osobach zmarłych, nie mielibyśmy możliwości opublikowania zindeksowanych danych.

Różanystok

Na razie zbyt daleko od obszaru naszych zainteresowań

Puńsk

Brak osób chętnych do indeksacji

Jeleniewo

Inwentaryzujemy zasoby. Jest osoba chętna do indeksacji. Myślę, że jeszcze w tym roku pierwsze indeksy. Jeśli znajdą się kolejne osoby chętne do indeksacji, przyspieszamy.

Kaletnik

Brak osób chętnych do indeksacji

Pruska

„Młoda” parafia erygowana w 1937 roku, a księgi parafialne dostępne są dopiero od 1939 roku. Nawet gdybyśmy uzyskali dostęp do zasobów, poza niektórymi informacjami o osobach zmarłych, nie mielibyśmy możliwości opublikowania zindeksowanych danych.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Łabno – indeksy parafii prawosławnej z roku 1914

Rok 1914 był niezwykle burzliwy. Wybuch I Wojny Światowej i toczone od początku działań wojennych bitwy na terenach Puszczy Augustowskiej i dalej na wschód aż do Niemna odcisnęły swoje piętno również na metrykach z tego obszaru. Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy metryki urodzeń, ślubów i zgonów z parafii Łabno, która do 1917 roku była parafią prawosławną. Jeszcze wcześniej do 1875 roku była z kolei parafią unicką, ale metryk z tego okresu nie posiadamy żadnych.

Na pierwszy rzut oka indeksy z księgi stanu cywilnego parafii prawosławnej wyglądają bardzo podobnie jak z parafii rzymsko-katolickich tego samego okresu. Jest jednak jedna zasadnicza różnica, gdyż urzędnik-kapłan stosował patronimiki (otczestwa), czyli części imienia, pochodząca od imienia ojca. Wspaniała gratka dla genealogów, bo w jednym zapisie poznajemy imiona trzech pokoleń! Ale dla nas trudność, w jaki sposób zapisywać te imiona w rubrykach do tego nieprzystosowanych.

Kolejny problem wiązał się z zapisem imion i nazwisk przedstawicieli ludności miejscowej w języku rosyjskim, które musieliśmy spolszczać, aby przywrócić im oryginalne brzmienie. A materiału porównawczego nie jest zbyt wiele. I jeszcze kłopot z nazwami geograficznymi wsi i miasteczek leżących głęboko w Rosji.

Bardzo ciekawy jest kontekst historyczny. Łabno leży na zachód od Grodna i obszary tej parafii stanowiły pierwszą linię obrony grodzieńskiej twierdzy. Stąd znaczna ilość ludności napływowej z centralnej Rosji, nie tylko wojskowych, ale i osób cywilnych towarzyszących wojsku. Spotykamy je w bardzo wielu metrykach. Do ciekawszych metryk należą akty zgonu dwóch artylerzystów, Rosjan, którzy zmarli z powodu… nadużycia alkoholu. I ostatnia ciekawostka – w parafii prawosławnej istotnie większa była ilość osób piśmiennych niż w podobnym okresie w okolicznych parafiach rzymsko-katolickich.

Księgę-duplikat z 1914 roku zindeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy!

Indeksy dostępne są poprzez naszą wyszukiwarkę GENEO. Zapraszamy do lektury!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – indeksy ślubów i zapowiedzi z lat 1814-1815

Wczorajszym popołudniem dodaliśmy do wyszukiwarki ponad 70 indeksów ślubów i zapowiedzi z Augustowa z lat 1814-1815. Wprawdzie wcześniej już dodaliśmy księgę kościelną obejmującą cały ten zakres, ale były one dość ubogie w informacje. W tej księdze cywilnej zaś mamy właściwie komplet informacji o rodzicach młodych, szczegółowe informacje o statusie społecznym młodych i świadkach. Ponadto w księgach kościelnych nie ma zapowiedzi związków małżeńskich zawartych w innych parafiach, nie wspominając o ślubach osób wyznania ewangelickiego i mojżeszowego. Ba! Znajdziemy tu nawet informacje o rozwodzie cywilnym  i sposobie jego przeprowadzenia. Jednym słowem niezwykle ciekawy materiał, do którego lektury zachęcamy. Skany można znaleźć na stronie szukajwarchiwach.pl.

Księgę zindeksował Wiktor Maciejowski. Dziękujemy!

Zawartość zndeksowanego materiału można przeglądać przy użyciu naszej wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – Księga Szkaplerza Karmelitańskiego

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje. Po raz kolejny więc wracamy do parafii Jaminy i publikujemy indeksy z Księgi Szkaplerza Karmelitańskiego. Obejmuje ona lata 1932-1957, ale ze względu na ochronę danych osób potencjalnie żyjących ilość publikowanych danych jest ograniczona. Księga ta to prosty spis zawierający datę imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania. Być może część z Was odnajdzie tu swoich przodków lub krewnych i w ten sposób dowie się, od kiedy należeli oni do rodziny szkaplerznej.

Na przełomie XII i XIII wieku na zboczach góry Karmel w Palestynie powstała wspólnota pustelników, którzy na znak szczególnej więzi z Matką Bożą nazwali siebie Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego scapulae, czyli ramiona i o oznacza szatę kształtem przypominającą ornat rzymski, złożoną z dwóch sięgających do stóp płatów sukna z wycięciem na głowę, z których jeden opada na piersi, a drugi na plecy. Taką szatę noszą bracia zakonu karmelitów. Jednak i osoby świeckie miały prawo do noszenia szkaplerza w formie dwóch prostokątnych wycinków brązowego sukna wełnianego połączonych dwoma tasiemkami. Wymiary płatków mogą być dowolne. Jest on niejako zminimalizowanym habitem. Zwykle na obu płatkach jest umieszczony wizerunek lub symbol Pana Jezusa, i Matki Bożej Szkaplerznej.

Księgę zindeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy!

Spis można znaleźć na stronach parafii Jaminy. Zapraszamy do lektury!