Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnybór – indeksy ślubów z lat 1917-1921

Krasnybór to kolejna bliska naszemu sercu parafia. Jest to też parafia, która posiada niemal komplet ksiąg metrykalnych od połowy XVIII wieku, a że obejmowała duży obszar, więc i indeksów z tej parafii jest najwięcej. Zdajemy sobie sprawę, że część z nich należy jeszcze zweryfikować i obiecujemy powolną, systematyczną pracę w kierunku poprawy jakości indeksów z tej parafii.

Dzisiaj do licznych indeksów ślubów dokładamy lata 1917-1921, kiedy to Krasnybór był już znacznie mniejszą parafią, po wyodrębnieniu parafii Sztabin i parafii Lipsk. Oryginał księgi znajduje się w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Niestety, skany nie są jeszcze dostępne online.

Księgę indeksował Darek Rudzewicz. Dziękujemy!

Nowe indeksy dostępne są poprzez wyszukiwarkę Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – indeksy urodzeń z lat 1913-1916

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje. Staramy się więc utrzymywać indeksy z parafii Jaminy w najwyższym porządku. Dziś dodajemy dane z księgi urodzeń z lat 1913-1916. W 1914 roku wybuch I Wojna Światowa, która odcisnęła swoje piętno również i w tej księdze.

Proboszcz jamiński ks. Wawrzyniec Włostowski w marcu 1915 roku zostaje aresztowany przez Niemców, a chrztów początkowo udziela proboszcz krasnoborski ks. Kazimierz Szejmis, a później tymczasowym administratorem parafii uczyniono ks. Kazimierza Hrynkiewicza, wikarego z Raczek. ks. Włostowski wraca do parafii na początku 1916 roku. Na przełomie 1915 i 1916 roku w Jaminach znajdziemy też kilka chrztów dzieci urodzonych w parafii Sztabin. W wielu przypadkach ojców nie było przy chrzcie z powodu odbywania służby wojskowej w armii rosyjskiej. Również zdarzało się, że rodziły się dzieci mieszkańców parafii Bargłów i Rajgród tymczasowo przebywających we wsiach parafii Jaminy, z dala od rodzinnych miejscowości.

Również sama księga nosi znaki wojennych niepokojów. Momentami widać, że była prowadzona mniej starannie niż przez większość czasu. Dane z raptularza były przepisywane w złej kolejności, a niektóre mniej istotne informacje, głównie o świadkach były pomijane, jakby metryki były spisywane w pośpiechu.

Wielu mieszkańców przetrwało wojenną zawieruchę o czym świadczą rozliczne dopiski na marginesach dotyczące ślubów i zgonów w czasach niemal współczesnych. Najświeższy dopisek pochodzi z roku 2010 i został wykonany przez obecną kierowniczkę Urzędu Stanu Cywilnego w Sztabinie p. Teresę Lulewicz.

Na roku 1916 kończy się prowadzenie ksiąg metrykalnych w języku rosyjskim. Kolejna księga urodzeń z Jamin znajduje się w USC w Sztabinie i nie prędko dane z niej zostaną upublicznione.

Księgę indeksował Krzysztof Zięcina. Dziękujemy!

Z nowymi rekordami można zapoznawać się dzięki wyszukiwarce Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – indeksy zgonów z lat 1836 i 1839

Czasami cenne informacje genealogiczne odnajdujemy w zupełnie niespodziewanych miejscach, poza księgami metrykalnymi, czy to cywilnymi czy kościelnymi. Tym razem prezentujemy wybrane indeksy zgonów odnalezione w Aktach Miasta Augustowa. Zawierają one między innymi inwentarz pogrzebowy, czyli wykazy mieszkańców Augustowa, przedmieść i parafii pochowanych na cmentarzu parafialnym z lat 30-tych XIX wieku. Wykazy to oczywiście nie księgi metrykalne i nie zawierają aż tak wiele informacji o znaczeniu genealogicznym, ale znajdziemy tu m.in.:

 • imię i nazwisko zmarłego
 • miejscowość zamieszkania
 • datę zgonu
 • wiek w chwili zgonu
 • stan cywilny
 • informacje o pochodzeniu zmarłej osoby
 • oraz opłatę grzebalną
 • w niektórych przypadkach także informacje o rodzicach zmarłego.

Dziś publikujemy indeksy ze sfotografowanych w Archiwum Państwowym w Suwałkach lat 1836 i 1839. Obiecujemy dofotografować i doindeksować pozostałe lata z tego zasobu.

Indeksowała Anna Croizet. Dziękujemy!

Nowe indeksy można odnaleźć w naszej wyszukiwarce Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Żyliny – indeksy zgonów z lat 1975-2013

Jamiński Zespół Indeksacyjny powstał w 2011 roku, a po raz pierwszy publikujemy indeksy metryk, które powstawały już po tej dacie. Mianowicie oddajemy do Waszej dyspozycji zawartość księgi zgonów z lat 1975-2013 z parafii Żyliny z siedzibą w Podżylinach. Obowiązujące prawo uniemożliwia nam pełną publikację – znajdziecie informacje o osobach zmarłych, a inne dane np. o ich rodzicach czy współmałżonkach tylko wówczas, gdy jest pewność, że są osobami nieżyjącymi.

Należy również pamiętać, że indeksowaliśmy księgę kościelną wyznania rzymsko-katolickiego, nie akta stanu cywilnego. Nie obejmuje więc ona wszystkich zgonów z obszaru parafii Żyliny. Nie wszystkie rodziny zgłaszały śmierć swoich bliskich księdzu, a także osoby innych wyznań nie znalazły się w tej księdze. Mimo to zapraszamy do ciekawej lektury!

Postaramy się równie dokładnie indeksować zgony z innych parafii, jednak będzie to zależeć od przychylności i zaufania księży.

Ponad 420 wpisów zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Nowe indeksy można przeglądać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Rajgród – indeksy zgonów z lat 1826-1846

Dzięki uprzejmości kolegi Mirka Bronakowskiego, który przekazał nam indeksy zgonów z parafii Rajgród z lat 1826-1846, po raz kolejny w ciągu ostatniego tygodnia rozszerzamy zasoby dostępne przez naszą wyszukiwarkę. Ponadto aktualizujemy również poprzednio opublikowaną księgę zgonów 1805-1825 z Rajgrodu, w której znalazło się wiele poprawek i uzupełnień. Zapraszamy do lektury!

Zgony z lat 1805-1825 indeksował Ryszard Korąkiewicz, a weryfikował Mirek Bronakowski.
Zgony z lat 1826-1846 indeksował Mirek Bronakowski, a weryfikował Bartosz Choroszewski.

Dziękujemy!

Nowe i zaktualizowane zasoby z Rajgrodu dostępne są przez naszą wyszukiwarkę Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – urodzenia z lat 1864-1868

Naszą wyszukiwarkę zasiliła właśnie potężna porcja niemal 1500 indeksów urodzeń z Augustowa z lat 1864-1868. Dzięki szczegółowej indeksacji materiał ten jest niesłychanie interesujący, nie tylko dla genealogów, ale i dla historyków. Mieszkańcy Augustowa, jako miasta powiatowego, parali się rozlicznymi zajęciami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania tego organizmu społecznego. Prócz włościan i mieszczan, znajdziemy tu rzemieślników (stolarzy, cukierników, cieśli), lekarzy, policjantów, żołnierzy, urzędników poczty i kanału augustowskiego, inżynierów,  mniej lub bardziej możnych pracowników Magistratu i Urzędu Powiatowego. Warto wymienić niektóre stanowiska tych ostatnich:

 • archiwista Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • budowniczy Powiatu Augustowskiego
 • inżynier Powiatu Augustowskiego
 • kontroler kasy Powiatu Augustowskiego
 • pisarz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • poborca kasy Powiatu Augustowskiego
 • pomocnik Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • rachmistrz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • sekretarz Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego
 • woźny skarbowy Biura Naczelnika Powiatu Augustowskiego

Osoby te wymienione są tutaj z imienia i nazwiska, można poznać ich rodziny, wiek, a że były to osoby dobrze wykształcone, pod aktami widnieją ich własnoręczne podpisy. Jednym słowem kopalnia informacji o ludziach zamieszkujących w tamtych czasach Augustów i okolice, relacjach pomiędzy nimi, o strukturach urzędów, a nawet o jednostkach wojskowych obecnych w pobliskich garnizonach. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Do informacji można dotrzeć za pomocą naszej wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jaminy – śluby z roku 1936

Nazwa Jamiński Zespół Indeksacyjny zobowiązuje. Tak zwykle zaczynamy posty informujące o nowych indeksach z najbliższej naszemu sercu parafii. Nie inaczej jest tym razem. Do wyszukiwarki właśnie dodaliśmy indeksy ślubów z Jamin z 1936 roku dopełniając księgę obejmującą lata 1930-1936.

Rocznik indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

Nowe indeksy można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Ochrona danych osobowych w wyszukiwarce Geneo

Uruchom wyszukiwarkę GENEO

Czy wiecie, że nasza wyszukiwarka Geneo zapewnia ochronę prywatności zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych?

Ustawa o Aktach Stanu Cywilnego mówi, że nie ma publicznego dostępu do danych osób potencjalnie żyjących. Daty publicznego dostępu dla poszczególnych typów metryk definiowane są następująco:

 • metryki urodzeń – starsze niż 100 lat
 • metryki ślubów – starsze niż 80 lat
 • metryki zgonów – starsze niż 80 lat

Prócz Ustawy o Aktach Stanu Cywilnego obowiązuje nas Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Nie powinniśmy (i nie robimy tego) publikować danych osób żyjących. Ustawa ta nie dotyczy jednak osób zmarłych i dlatego w naszej wyszukiwarce można odszukać informacje o osobach zmarłych w czasach niemal współczesnych.

W tym jednak wypadku zauważycie, że komplet danych (np. o rodzicach) dotyczy wyłącznie osób starszych, których rodzice nie mieliby szansy dożyć dnia dzisiejszego (ponad 100 lat). W pozostałych wypadkach publikujemy dane wyłącznie o osobie zmarłej.

Czas płynnie dzień za dniem i obowiązujące nas limity publikacyjne również  każdego dnia przesuwają się. I tak jeżeli dla przykładu w wyszukiwarce wyszukamy śluby z 1938 roku z parafii Sztabin, otrzymamy zaledwie kilka rekordów:

Wszystkie mają co najmniej 80 lat. Zwróćcie jednak uwagę na ostatni z listy powyżej. Jeszcze wczoraj nie było go na liście, a dziś minął 80-letni termin karencji na publikację i już stał się publicznie dostępny. Jeżeli sprawdzicie analogiczną listę za kilka, kilkanaście dni, będzie dłuższa – pojawią się nowe, upublicznione wpisy.

Dlatego warto często sięgać do wyszukiwarki, nawet wtedy, gdy nie są publikowane, żadne dane z parafii, która Was interesuje. Publikowane mogą nie być, ale niemal codziennie mogą stawać się dostępne kolejne. Zapraszamy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – indeksy z księgi urodzeń 1809-1810

Dzisiaj z naszą aktualizacją indeksów przesuwamy się na północ, do parafii Krasnopol. Dodajemy indeksy z księgi urodzeń 1809-1810. Indeksów nie jest dużo, ale pokazują przekrój społeczny miasteczka Krasnopol i okolicznych wiosek. Mamy więc tutaj, pośród licznych metryk urodzenia dzieci stanu chłopskiego, trzy metryki żydowskie i trzy metryki szlacheckie. Rodzi się także dziecko w rodzinie przybysza ze wschodu, rosyjskiego burłaka, czyli pracownika transportu wodnego, którego zadaniem było przeciąganie statków i łodzi za pomocą liny lub wioseł. Skany kart tej księgi wykonane z mikrofilmów znajdują się na stronach szukajwarchiwum.pl. Zapraszamy do lektury!

Księgę zindeksował Tomasz Gaździński. Dziękujemy!

Indeksy z parafii Krasnopol można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Augustów – śluby z lat 1890-1908

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy niemal tysiąc indeksów ślubów z Augustowa z lat 1890-1908. Indeksy nie są pełne – poza podstawowymi informacjami (imiona i nazwiska młodych i ich rodziców, stan cywilny oraz w większości przypadków miejscowości zamieszkania młodych) brakuje wielu danych. Wyszukiwarkę zasililiśmy uproszczonymi indeksami w formacie geneteki. Wymagają więc weryfikacji i uzupełnienia do rozszerzonego formatu JZI.

Zindeksowane są księgi:

 • śluby 1890-1899 – oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a skany tutaj
 • śluby 1899-1908 – oryginały znajdują się w Archiwum Państwowym w Suwałkach, a skany tutaj

Księgi z języka rosyjskiego indeksowała Anna Croizet. Dziękujemy!

Dostęp do danych jest możliwy poprzez wyszukiwarkę Geneo. Zapraszamy do lektury!