Rajgród

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

  • Urodzenia 1818-1858, 1890-1893 (aktualizacja 1 wrzesień 2021)
  • Śluby 1754-1812, 1890-1927 (aktualizacja 10 wrzesień 2021)
  • Zgony 1805-1852, 1890-1906 (aktualizacja 11 wrzesień 2021)

Dostęp przez link bezpośredni:

Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1754-1785Parafia
1772-1802Parafia
1785-1799AD Łomża996287
1798-1802Parafia
1802-1807AD Łomża996287
1807-1818AD Łomża996287
1818-1819Parafia
1818-1825AD Łomża7997174
1808Parafia
1809-1810Parafia
1810-1811Parafia
1812Parafia
1813Parafia
1814Parafia
1815Parafia
1816Parafia
1817Parafia
1818Parafia
1819brak księgi
1820Parafia
1821Parafia
1824Parafia7997174
1825Parafia7997174
1824-1828Parafia7997174
1828Parafia
1829-1832Parafia7997174
1833-1837Parafia7997175
1835Parafia
1835-1852Parafia
1838-1845Parafia7997175
1846-1850Parafia7997175
1850-1855Parafia7997176
1856-1858Parafia7997176
1858-1862Parafia
1863-1866Parafia
1868-1870Parafia
1869-1878Parafia
1871-1875Parafia
1876-1880Parafia
1880-1883Parafia
1883-1886Parafia
1887-1890Parafia
1890AP Łomża5/510/0/-/1
1890-1893AP Łomża5/510/0/-/2126
1894-1898AP Łomża5/510/0/-/3
1898-1901AP Łomża5/510/0/-/8
1901-1906AP Łomża5/510/0/-/9
1906-1910AP Łomża5/510/0/-/11
1911-1917AP Łomża5/510/0/-/19
1930Parafia
1931-1938Parafia
1936-1938Parafia
1939-1942Parafia
1942-1947Parafiaraptularz
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1754-1772AD Łomża996287201
1772-1799AD Łomża996287202
1797-1812AD Łomża996287204
1812-1825Parafia
1808brak księgi
1809Parafia
1810Parafia
1810-1811Parafia
1812Parafia
1813Parafia
1814Parafia
1815Parafia
1816Parafia
1817Parafia
1818Parafia
1819Parafia
1820Parafia
1821Parafia
1822Parafia
1823Parafia
1824Parafia
1825Parafia
1826-1832Parafia
1833-1835Parafia
1836-1848Parafia
1849-1857Parafia
1858-1864Parafia948413
1864-1867Parafia948413
1868-1876Parafia
1877-1883Parafia
1884-1890Parafia
1890AP Łomża5/510/0/-/4230
1891-1899AP Łomża5/510/0/-/5231
1900-1911AP Łomża5/510/0/-/12232
1911-1922AP Łomża5/510/0/-/13
1922-1927AP Łomża5/510/0/-/14
1927-1937AP Łomża5/510/0/-/20
1938-1944Parafia
1944-1947ParafiaRaptularz
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1762-1785Parafia401
1785-1800Parafia402
1798-1805Parafia403
1805-1825AD Łomża996287404
1808-1809Parafia405
1809-1810Parafia406
1810Parafia407
1811408brak księgi
1812Parafia409
1813Parafia948414410
1814Parafia948414411
1815Parafia948414412
1816Parafia948414413
1817Parafia948414414
1818Parafia948414415
1819Parafia948414416
1820Parafia417
1821Parafia418
1822Parafia948414419
1823Parafia420
1824Parafia948414421
1825Parafia948414422
1826-1834Parafia948414423
1835-1852Parafia948415424
1852-1866Parafia425
1866-1868Parafia426
1868-1872Parafia427
1872-1876Parafia428
1877-1881Parafia429
1881-1885Parafia430
1885-1889Parafia431
1887-1890Parafia432
1890AP Łomża5/510/0/-/6433
1891-1898AP Łomża5/510/0/-/7434
1898-1906AP Łomża5/510/0/-/10435
1906-1917AP Łomża5/510/0/-/16436
1917-1925AP Łomża5/510/0/-/17437
1925-1929AP Łomża5/510/0/-/18438
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1931-1946ParafiaD01raptularz
1939ParafiaD02
1940ParafiaD03
1941ParafiaD04
1942ParafiaD05
1943ParafiaD06
1944ParafiaD07
Nr APDatyGdzieSygnaturaNr FSNr JZIIndeksyUwagi
1808-1810Parafia502Spisy ślubów, zapowiedzi i zgonów
1830Parafia503Księga ofiar na budowę plebanii
1838Parafia505Spis parafian
1867-1880Parafia507Dochody i rozchody parafii
1908-1917Parafia510Pokwitowania ofiar na budowę kościoła
1928Parafia514Pokwitowania ofiar na odbudowę kościoła
1928-19??Parafia515Pokwitowania pokładnego
1934-1937Parafia516Wydatki kościelne
1938-1943Parafia517Dochody i rozchody parafii
1939Parafia518Księga protokołów przedślubnych
1959-2004AP Łomża5/510/0/-/15519Akta zbiorowe małzeństw
1980-1999AP Łomża5/510/0/-/21520Akta zbiorcze do akt urodzeń z lat 1911-1917
1974-2000AP Łomża5/510/0/-/22521Akta zbiorowe do akt małżeństw z lat 1927-1937

Indeksy wg formatu JZIIndeksy wg formatu JZI

Indeksy według formatu genetekiIndeksy wg formatu geneteki

Brak indeksówBrak indeksów

Nie podlegające indeksacjiNie podlegające indeksacji

Rajgród, osada miejska nad jez. Rajgrodzkiem, przed 1867 r. miasteczko, pow. szczuczyński, gm. Przestrzele, par. Rajgród. Leży przy drodze bitej z Warszawy do Kowna, pomiędzy Grajewem a Augustowem, odl. 224 w. od Warszawy, 31 w. od Szczuczyna, 17½ w. od Grajewa, 3 w. od granicy pruskiej. Osada zajmuje półwysep wchodzący w jezioro, na krańcu półwyspu wznosi się nasyp (grodzisko), zwany Górą zamkową, czworokątny u szczytu, mający 390 kroków obwodu. R. posiada kościół paraf. drewniany, kościół ewang. reformowany, synagogę, szkolę począt., urząd gm., st. poczt., aptekę, 217 dm., 3916 mk. (1932 męż., 1984 kob.). Do osady należy 2696 mr. ziemi. Odbywa się tu 6 jarmarków. Ludność przeważnie żydowska, trudni się drobnym handlem, którego główny artykuł stanowią ryby wędzone (sielawy i węgorze). Około r. 1280 Narymunt, ks. litewski, wkroczył na Podlasie i zająwszy kraj cały, dał go za udział bratu Trojdenowi. Ten dla zabezpieczenia granic od Prusaków i Mazurów, wzniósł gród warowny nad jeziorem. W akcie rozgraniczenia Podlasia (ziemi wizkiej i goniądzkiej) z Litwą w 1358 r. (Kod. Maz., 73), R. wymieniony jest jako punkt graniczny wraz z rzeką Nettą. Czy zamek Rongart, wzniesiony wedle Wiganda w 1360 r. przez Kazimierza W. i zburzony wkrótce przez Krzyżaków, można uważać za Rajgród, jest rzeczą wątpliwą. Zdaje się że R. należał do Litwy i był własnością książęcą, nadaną następnie kniaziom Glińskim. Gdy głośny w dziejach kniaź Michał za zdradę został ukarany konfiskatą, rajgrodzkie dobra 1509 r. nadane zostały przez Zygmunta I Mikołajowi Radziwiłłowi, woj. wileńskiemu. W ciągu XVI w. ststwo rajgrodzkie występuje w regestrach poborowych bądź oddzielnie, bądź tez jako „tenuta“, łączona ze ststwem augustowskiem. W 1580 r. dochód z obu oceniony na 2967 zł. gr. 25, kwarta zaś oznaczona 593 fl. 17 gr. W 1593 r. wyznaczono ststwo rajgrodzkie na gwarancyą oprawy dla Anny, żony Zygmunta III (ob. Podlasie, t. VIII, 417). W 1616 r. zostaje ststwo w ręku Piotra Dulskiego a w 1632 r. na akcie elekcyi Władysława IV podpisał się Krzysztof Dulski, rajgrodzki i augustowski starosta (Vol. Leg., III, 145 i 365). Lustracya z r. 1664 wspomina, iż na starostwie rajgrodzkiem zabezpieczono posag królowej Maryi Ludwiki; obejmowało wtedy miasto R. z folw. i wsie: Dręstwo, Krocówka, Indziki, Czarnylas, Kosówka, Miecze, Kosiły, Chmiele, Barszcze i dwa lasy, zw. Rybczyna i Bełza. W 1674 r. ststą raj grodzkim jest Jan Kazimierz Tedwin, podkomorzy derpcki (Vol. Leg., V, 131). Król Jan III przywilejem 1679 r. potwierdza nadane przez Annę z Radziwiłłów Kiszczynę prawo magdeburskie i różne swobody dla tego miasta. W 1771 r. posiadali je Dominik Medeksza, podkomorzy kowieński, wraz z żoną An­ną z Wil­cze­w­skich, którzy zeń opłacali kwarty złp. 1298 gr. 18, a hyberny złp. 1096 gr. 29; jednakże już na sejmie warszawskim w r. 1775 Stany Rzpltej nadały te dobra narodowe w emfiteutyczne posiadanie Rydzewskiemu, podstolemu wizkiemu, wraz z wójtostwem (Vol. Leg., VIII, 141). D. 22 maja 1831 r. generał rossyjski Sacken, uważając pozycyą R. jako klucz wdztwa augustowskiego i Litwy, zajął miasto z korpusem 7000 żołnierzy, umocniwszy wzgórze zamkowe bateryą z 14 dział oraz ostrokołem. Dnia 28 nadciągnął Dembiński w przedniej straży korpusu Giełguda, a po zaciętej walce opanował tę pozycyą. Sacken cofnął się do Augustowa (Puzyrewski, Wojna 1831 r., str. 264; Pam. Dembińskiego, I, 270). Jako punkt pograniczny R. był rynkiem handlowym na produkty litewskie a głównie futra, które do R. sprowadzane, rozchodziły się ztąd po całem Mazowszu. Kościół katol. drewniany, p. w. Narodz. N. M. P., założony był podobno wraz z parafią w 1519 r. przez Mikołaja Radziwiłła. Obecny zbudowany w r. 1764 przez Jana Olszewskiego, proboszcza, a poświęcony dopiero w r. 1820 przez Augusta Marciejewskiego, sufrag. augustowskiego. R. par., dek. szczuczyński (dawniej wąsoski), ma 6073 dusz (w 1885 r.). Opis i rysunek grodziska w R. podał Al. Osipowicz w Tygod. Illustr. z 1867 r. (Nr. 384). W 1859 r. dobra rządowe R. miały ogólnej rozl. mr. 20,330. Z tego w 1841 r. nadano na prawach majoratu radcy tajnemu Czetyrkinowi dobra Netta, składające się z fol. Netta mr. 1083, Borsuki rur. 223, Bargłówka mr. 830, lasu mr. 1426; probostwo Netta mr. 177; osady: Choszczowskie mr. 39, Choszczewo trzciane mr. 58, Stare Nowiny mr. 35; wsie: Netta mr. 2593, Borsuki mr. 351, Czarnybród mr. 55, Naddawki mr. 45, Borki mr. 54, Sosnowo mr. 42, Karpa mr. 102, Lipowo mr. 158, Pieńki mr. 124, Piekutowo mr. 292, Stare Nowiny mr. 150, Pruchnowo mr. 117, Bargłówka mr. 648. W ogóle wydzielono na majorat Netta mr. 8621. W r. 1844 dołączono do majoratu Pruska i Tajno generał-majorowi Zabołockiemu 2 jeziora: Tajno mr. 306, Dręctwo mr. 424, razem mr. 730. Pozostała część dóbr obejmowała mr. 10,797. W skład jej wchodziły: mto Augustów; folw.: Bargłów mr. 239, Augustów mr. 279; osady: Bargłów Kościelny mr. 275, Zalaskowy Kąt mr. 71, Kanałowa Sosnowo mr. 8, Probostwo rur. 105, odpadek Karpa mr. 741. Pod szosą, rzeką i kanałem 62 mr. Wsie: Bargłów Kościelny mr. 1179, Bargłów Dworny mr. 1626, Brzozówka mr. 1421, Rudka Nowa mr. 1495, Budka Stara mr. 1114, Jeziorki mr. 1652, Uścianki mr. 461, Cerkasowizny mr. 142, Chojnów (rozl. niewykazana), wybraniectwo Rudka mr. 108. Leśnictwo rządowe R. ma obecnie 27,214 mr. obszaru.

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.