Kaletnik

Zindeksowane zasoby

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

Śluby 1808-1811 (aktualizacja 8 stycznia 2020)

Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego

Kaletnik, wieś i folw. i K.-mały, wieś, odl 14 w. od Suwałk, pow. suwalski, gm. Sejwy, par. Kaletnik. Posiada kościół paraf. drewn. W 1827 r. K. liczył 32 dm., 287 mk., obecnie zaś K. folw. ma 7 dm., 21 mk., K. wś ma 50 dm., 389 mk., K.-mały zaś 4 dm., 21 mk. Par. K. dek. suwalskiego dawniej sejneńskiego ma 3240 dusz. Kościół par. erygował Stanisław August 1793 r., obecny zbudowano w 1837 r.

 
Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.