Słownik terminologii „nieślubnej” łac.-pol.

Oznaczenia:
(o) – litera dodawana do wyrazu
(-o) – litera wymieniana w wyrazie

Język łaciński Język polski
adulter(ator) – cudzołożnik
adultera(trix) – cudzołożnica
Concuba, concubina – nałożnica, kochanka; kobieta żyjąca w stałym pozamałżeńskim związku
Concubinator – cudzołożnik
Contubernium – pożycie mężczyzny z kobietą o charakterze związku faktycznego
eadem die incerte Patris – właśnie tutaj niepewny ojciec
filius naturalis – syn naturalny, syn nieślubny
Illegitimus(a, um) – nieprawy, nieślubny
Illegitimum matrimonium – małżeństwo prawnie nieważne
Illegitimi t(h)ori – z nieprawego łoża
Illegitimitas(tis) – bezprawie, niezalegalizowany związek małżeński, pochodzenie z takiego związku
Illegitimatio(nis) – pochodzenie z nieprawego łoża
illegis. – nieślubny
Ignotus – nieznany, niewiadomy
impuditia – nierząd
Incertus – niepewny, wątpliwy, nieokreślony
incestus – kazirodztwo czy kazirodczy ?
infidelis – niewierny,wiarołomny, spotykane jako Żyd
inventus – znajda, podrzutek (dziecko)
Liberi naturales – 1. dzieci zrodzone w konkubinacie lub w contubernium; 2. dzieci rodzone w przeciwieństwie do adoptowanych
Liberuli(orum) – małe dzieci
Manser – śred. dziecko nieślubne
Meretricium – nierząd, prostytucja
meretrix – nierządnica,kobieta lekkich obyczajów
moecha – cudzołożnica
muliercula – nierządnica
Naturalis(is) – dziecko nieślubne, dziecko naturalne; przymiotnik: opierający się na urodzeniu, urodzony
nothus – dziecko nieślubne
paelex – nierządnica
paelicatus – konkubinat (współżycie bez sakramentu małżeństwa)
pa(-e)llex – konkubina
Prostitutio – oddawanie się nierządowi
scortatio – cudzołóstwo
Spuria – dziewczyna z nieprawego łoża
Spurio – bękart (średniowieczne)
Spurius(a, um) – bękart, bastard (nieślubny, nieprawy, pozamałżeński, z nieznanego ojca)
Spurius filius – syn pozamałżeński
Spuria filia – córka pozamałżeńska
stuprum violenlium – gwałt
subnuba – nałożnica
Torale – wezgłowie
uxor gratuita – konkubina
violationis – zgwałcenie
Violentum stuprum – zgwałcenie kobiety
vulgo quaesitus – nieślubne dziecko