Bractwo Różańca Świętego

Przysięga

Zapisujących się w Bractwo Różańca Świętego – Ja N. Ciebie najmilsza Panno Mario Matko Boża dziś Ciebie biorę za patronkę i orędowniczkę moją, proszę Cię, abyś mi we wszystkich potrzebach moich teraz i w godzinie śmierci mojej przytomną była. Amen

W ??? trzeba po przysiędze mówić

Powagą Boga Wszechmogącego, Błogosławionej Marii Panny, Błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła oraz Świętego Dominika Patriarchy naszego, przyjmuję do Bractwa Różańca J. Błogosławionej Marii Panny i czynię cię uczestnikiem wszystkich zasług całego zakonu kaznodziejskiego i wszystkich łask, odpustów od najwyższych papieżów temu Bractwu pozwolonych i innych dóbr wszelakich. Mszy, Modlitw, które się w tem królestwie odbywają, abyś zasługami świętych wsp?? żywota wiecznego nagrodę i królestwo niebieskie ?? osiągnął zasłużył i abyś w życiu i po śmierci tych wszystkich ???. Amen

Ustawa Bractwa Różańca Świętego

 1. Bracia i siostry podawszy nazwiska i imiona w księgę żywota różańca świętego powinni w niedziele i święta całego roku gromadzie się na odgłos dzwonu do kościoła i z prawdziwą pobożnością zaczęty różaniec przez Promotora na uczczenie Matki Boskiej ??? ci zaś, którzy dla jakotnej niemożności nie mogą zdążyć lub przyjść do kościoła na odśpiewanie Różańca Świętego z obowiązku sumienia jako powołani do tego Bractwa winni w domach lub podróżach zmówić 5 Ojcze Nasz, 50 Zdrowaś Maria, 1 Wierzę w Boga i 8 razy Chwała ojcu.
 2. Bracia i siostry obrani do śpiewania Różańca Świętego przekonani ??? o niedbalstwo ku służbie Marii jako niegodnie pełniący święty obowiązek wykreślony na zawsze z księgi Bractwa zostaną.
 3. Chorążowie i chorążanki nieregularnie przychodzący na procesje, a szczególnie w oktawę Bożego Ciała, w czasie których winni nosić chorągwie i proporce, wymówce jak im nie zdała od tego Świętego obowiązku tylko rzeczywista i usprawiedliwiająca niemożność.
 4. Gdyby który z Braci lub Sióstr popełnił przynajmniej jeden grzech z głównych; jakimi są Pycha – Łakomstwo – Nieczystość – Zazdrość – Gniew – Obżarstwo i Lenistwo ku służbie Bożej, po ostrzeżeniu i dowiedzeniu naocznemu którego bądź z tych siedmiu grzechów uważany jako niegodny pozostania nadal w gronie Bractwa i aby nie miał wpływu na zepsucie innych na zawsze wyrzuconym będzie.
 5. Szczególniej z Sióstr starać się mają unikania gorszących towarzystw, to jest chodzenia po ???, włóczenia się bez potrzebnie po ulicach, gdyż każde takowe wykroczenie spostrzeżone, notowanem będzie i ułatwi im drogę do wyrzucenia z Bractwa a inne w ich miejsce przybrane będą – toż temu rozciąga się i do Braci występnych.
 6. Ostrzega się najsilniej Braci, aby celem kwesty nie wchodzili do karczem ponieważ zdarza się iż się upijają kwestarze a stąd niechęć w udzielaniu ofiar przez pobożnych, a tych całego Bractwa i gniew Boży.
 7. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień Podskarbi nie będzie m?? ?? kupować wosku ?? lub inne podobne expensa robić, zawsze naradzać się zechce członkami zgromadzenia. Rachunek utrzymania przychodu i rozchodu najregularniej, gotowym zawsze będąc – usprawiedliwieniem się rocznie lub kiedy potrzeba będzie, gdy wtem zawiedziony zostanie; mając na celu iż każde przeniewierzenie się po słusznem udowodnieniu złoży go z powierzonego obowiązku .
 8. Światło dla Braci i sióstr zmarłych, którzy za życia odznaczali się pobożnością, czynieniem ofiar na powiększenie światła i innych ozdób w kościele Bożym oraz usługi swojej w czasie odpustów, pogrzebów i innych pożytecznych przykładów zostawili wielkie przykłady w dniu pogrzebu, familia w mniejszej cenie opłacać będzie światło, z przychylnością zakonu jak z?? a ma prawdziwe ubogich opieką nigdy odmówianą nie będzie.
 9. Sesja roczna odbywać się będzie w oktawie Najświętszej Marii Panny Różańcowej w dniu poniedziałkowym, który odwiecznie w tym kościele posłużebnym został Nabożeństwem zał?? za Braci i siostry zmarłych w Bractwie, w którym zgromadzić się mają wszyscy słudzy Marii, a szczególnie ci którzy wyborem tejszej przyjęli na siebie obowiązki – w dniu tem złożony będzie rachunek i w obliczu wszystkich usprawiedliwiać się będzie Podskarbi, przy tem ?? nadal Bracia i Siostry środki u pomnożeniu światła i innych ozdób w kościele Bożym na koniec prezydencji z obowiązku przy wspólnych głosach występnych wykreślani na zawsze z księgi, zachowując sprawiedliwość dającym naganę za opuszczanie się w Bractwie na ostatek i pomnoży karę wpisujących się nie?? wciągnienia ofiar z rąk pobożnych na utrzymanie światła na cześć Marii.

Odpusty Bractwa Różańca Świętego

 1. Każdy z Braci i Sióstr w dzień zapisania się, spowiada się, komunię świętą na honor Marii z godnością odprawi ??? dostępuje zupełnego odpustu według Papieża Aleksandra VI.
 2. Każdy z Braci i Sióstr w dniu rocznicy zapisania się, za odprawioną spowiedź – dostępuje zupełnego odpustu według papieża Alexandra VI.
 3. Każdy z Braci i Sióstr w dzień Nowego Roku za odprawioną spowiedź i przyjęcie Najświętszego Ciała J.C. dostępuje zupełnego odpustu – według nadania Aleksandra VI Papieża.
 4. Każdy z Braci i Sióstr na honor Marii ofiarujący 6 Ojcze Nasz, 6 Zdrowaś Marya, 1 Wierzę w Boga, dostępuje odpustu dni 200.
 5. Każdy z Braci i Sióstr odprowadzający od bluźnierstwa Marii i innych występków dostępuje odpustu dni 200.
 6. Każdy z Braci i Sióstr w godzinie śmierci spowiadający się ofiarujący spowiedź i komunię Świętą na honor Marii – dostępuje odpustu zupełnego.

W innych przywilejach tego Bractwa od Stolicy Apostolskiej nadanych niewspomnianych, które dla częstych nies?? zakłóceń i nieładu są za??, gdyż dla szczęścia Dusz naszych korzystać z tych odpustów ?? punktami objętych do??.

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.