Bargłów

Zindeksowane zasoby

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

Urodzenia 1644-1700, 1714-1727, 1810-1813, 1882-1910 (aktualizacja 20 stycznia 2020)

Śluby 1686-1689, 1691, 1698-1706, 1708, 1808-1815, 1817, 1819, 1826-1921 (aktualizacja 14 października 2019)

Zgony 1766-1798, 1808-1916, 1928-1936 (aktualizacja 26 listopada 2019)

Dostęp poprzez link bezpośredni:

Spis parafian bargłowskich z 1828 roku (aktualizacja 15 września 2019)

Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego

Bargłów Kościelny, wś rządowa, B. Dworny, wś i folw. rządowy, i B. cerkiewny, trzy wsie przyległe sobie, pow. augustowski, gm. i par. t. n., przy drodze bitej z Rajgrodu do Augustowa. W 1827 r. B. dworny miał 31 dm. i 158 mieszk.; B. kościelny zaś 47 dm. i 205 m.; dziś B. dworny ma 593 mieszk. i 61 dm. B. kościelny 445 mieszk. i 56 domów. Gm. B. z urzędem we wsi B.-dworny, lud. 5255, rozległości 16338 morg.; S. gm. okr. I i st. p. w m. Augustowie o 12 w., do Suwałk 40 w. W skład gm. wchodzą: Bargłów-Cerkiewny, B.-dworny, B.-kościelny, Bargłówka, Brzozówka, Czerkiesy, Gorstwiny, Jeziorski, Judziki, Kamionka-Chrustowskich, K.-Dłużewskiego, K.-Niedźwiedzkiego, K.-nowa, K.-stara, Karta, Kukowo, Łabętnik wś i folw., Mamarta, Młynek, Nowiny-bargłowskie, N.-stare, Orany, Piekutowo, Pieńki, Pomiany wś i fol. Popowo, Próchniewo, Reszki, Rozalin, Rumejki, Solistówka, wś i folw., Sosnowo, Tobyłka wś, i fol., Uścianki, Wilkowo, Źróbko i Żróbki. Par. B. dek. augustowskiego liczy wiernych 7298. W B. kościelnym jest szkółka elementarna. Jest też tu na ukończeniu nowy kościół murowany, wzniesiony ze składek parafian za sumę 50 tys. rs. B. Ch.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.