Logo JZI

Uchwały podjęte na 6. Walnym Zebraniu Członków JZI


Uchwała nr 1/2023 z dnia 27.05.2023 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny za rok 2022 (01.01.2022-31.12.2022)

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, postanawia:

§1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2022 - składające się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej

§2

Pokryciu straty w kwocie  6.444,97 zł z funduszu statutowego.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2/2023 z dnia 27.05.2023 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2022

§1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI postanawiają przyjąć sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 3/2023 z dnia 27.05.2023 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

§1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI postanawiają udzielić absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 4/2023 z dnia 27.05.2023 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

§1

W związku z upływem kadencji członków Zarządu na podstawie §20 Statutu uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 27 maja 2023 r. postanawiają powołać Zarząd w składzie:

  1. Ryszard Józef Korąkiewicz – Prezes Zarządu
  2. Urszula Wojewnik – Członek Zarządu
  3. Jarosław Andrzej Tananis – Członek Zarządu

na 3 lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 5/2023 z dnia 27.05.2023 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

§1

W związku z upływem kadencji członków Komisji Rewizyjnej  na podstawie §20 Statutu uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI w dniu 27 maja 2023 r. postanawiają powołać Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Sabina Filipkowska – Przewodnicząca
  2. Aneta Cich – Członek Komisji
  3. Justyna Stolarska – Członek Komisji

na 3 lata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.