Logo JZI

Uchwały podjęte na 5. Walnym Zebraniu Członków JZI


Uchwała nr 1/2022 z dnia 20.09.2022 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny za rok 2021 (01.01.2021-31.12.2021)

Na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, postanawia:

§1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2022 - składające się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat
  • informacji dodatkowej

§2

Nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości  16.720,31 zł przeznaczyć  na zwiększenie funduszu statutowego.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2/2022 z dnia 20.09.2022 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

o przyjęciu sprawozdania merytorycznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2021

§1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI postanawiają przyjąć sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 3/2022 z dnia 20.09.2022 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Jamiński Zespół Indeksacyjny

o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

§1

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia JZI postanawiają udzielić absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.