Synod Diecezji Wileńskiej z 1744 roku

Początki biskupstwa wileńskiego datuje się na koniec XIV w. W 1388 r., dzięki staraniom Władysława Jagiełły papież Urban VI bullą Romanus pontifex ustanowił katedrę wileńską oraz biskupstwo, podlegające Gnieznu. Utworzenie nowej diecezji wileńskiej, potwierdzone zostało w 1421 r. przez papieża Marcina V. Fundatorami parafii na tym terenie byli królowie, książęta i możnowładztwo. Do połowy XV w. w granicach diecezji wileńskiej powstało około 259 placówek duszpasterskich. Diecezja ta była jedną z największych, dlatego sieć parafialna była tu stosunkowo rzadka. Synod piotrkowski z 1542 r. wniósł prośbę do króla o pomnożenie parafii. Znaczna rozbudowa sieci parafialnej w diecezji nastąpiła na przełomie XV/XVI w. Na początku XVI stulecia (przed 1605 r.) biskup Benedykt Wojna dokonał podziału diecezji na dekanaty; po 1605 r. w diecezji było 26 dekanatów z 300 parafiami. W połowie stulecia w diecezji było już 354 parafie (w tym 52 opuszczone).

Kolejnego rozgraniczenia parafii dokonał biskup Michał Jan Zienkiewicz na synodzie diecezjalnym w 1744 r. Był to ostatni synod okresu przedrozbiorowego i odbył się w Wilnie w dniach 10-12 lutego 1744 r. Wśród uchwał oraz mów synodalnych znalazł się artykuł noszący tytuł “O rozgraniczeniu parafii“. Podawał on wykaz dekanatów i parafii oraz wyszczególniał miejscowości leżące na obszarze tych ostatnich. Wymieniono 16 dekanatów i 510 parafii.

Na końcu publikacji znajduje się spis księży proboszczów poszczególnych parafii.

Oryginał publikacji znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, a skany można oglądać na stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dekanaty, parafie i miejscowości wypisała Grażyna Feltynowska.

Przełącz na widok listy

DecanatusParochia, Filia (lat)Parafia, filia (pl)Miejscowość
OlvitensisOlvitensisOlwitaOlvita
OlvitensisOlvitensisOlwitaRutkiszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaJonaycie
OlvitensisOlvitensisOlwitaSzaudoniszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaSzyksznie
OlvitensisOlvitensisOlwitaGutkow
OlvitensisOlvitensisOlwitaObszrutele
OlvitensisOlvitensisOlwitaWiłkupie
OlvitensisOlvitensisOlwitaKredźdy
OlvitensisOlvitensisOlwitaSkordupiany
OlvitensisOlvitensisOlwitaWayliszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaAndrykaynie
OlvitensisOlvitensisOlwitaPadzwiedzi
OlvitensisOlvitensisOlwitaSzymonaliszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaCzyżuny
OlvitensisOlvitensisOlwitaWyszczekaymie
OlvitensisOlvitensisOlwitaPodziszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaGuzele
OlvitensisOlvitensisOlwitaKieturkow
OlvitensisOlvitensisOlwitaSzukle
OlvitensisOlvitensisOlwitaPorożniow
OlvitensisOlvitensisOlwitaRumaki
OlvitensisOlvitensisOlwitaZyneli
OlvitensisOlvitensisOlwitaŁuyszy
OlvitensisOlvitensisOlwitaRomantyszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaAntoniszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaDydwiży
OlvitensisOlvitensisOlwitaBobie
OlvitensisOlvitensisOlwitaRudzi
OlvitensisOlvitensisOlwitaSzklawszy
OlvitensisOlvitensisOlwitaGrygaycie
OlvitensisOlvitensisOlwitaSzapały
OlvitensisOlvitensisOlwitaJuszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaDarżyniki
OlvitensisOlvitensisOlwitaJodubiany
OlvitensisOlvitensisOlwitaMerczy
OlvitensisOlvitensisOlwitaPoieziory
OlvitensisOlvitensisOlwitaKisiniszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaPotomkiszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaBobławkę
OlvitensisOlvitensisOlwitaWarmupi
OlvitensisOlvitensisOlwitaOwsieniszki
OlvitensisOlvitensisOlwitaStanaycie
OlvitensisOlvitensisOlwitaŁackaymie
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiGraużyszki
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiSzyłosady
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiKarpijowo
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiJakiszki
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiDębowkę
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiGraiowkę
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiKregzdzie
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiDołomiszki
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiWidgiry
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiBoiarzyny
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiGraużyny
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiWigreie
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiKawniszki
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiAbramowszczyznę
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiŁankupiany
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiNarwidy
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiBabiniki
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiWoytkobole
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiGrabowkę
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiLepołaty
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiEystyszki
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiAlexandrow
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiBudwiecie
OlvitensisGrayzyscensisGraużyszkiNowinkę
OlvitensisKalvariensisKalwariaOppidum Kalwarya
OlvitensisKalvariensisKalwariaSuśniki
OlvitensisKalvariensisKalwariaKrzywą
OlvitensisKalvariensisKalwariaMankupie
OlvitensisKalvariensisKalwariaJodele
OlvitensisKalvariensisKalwariaKumiecie
OlvitensisKalvariensisKalwariaSantokę
OlvitensisKalvariensisKalwariaDębowkę
OlvitensisKalvariensisKalwariaSmolnicę
OlvitensisKalvariensisKalwariaPolnicę
OlvitensisKalvariensisKalwariaDworele
OlvitensisKalvariensisKalwariaKamień
OlvitensisKalvariensisKalwariaPaulukanie
OlvitensisKalvariensisKalwariaKępiny
OlvitensisKalvariensisKalwariaMorgi
OlvitensisKalvariensisKalwariaBorowszczyzna
OlvitensisKalvariensisKalwariaSkirsabole
OlvitensisKalvariensisKalwariaTrakiany
OlvitensisKalvariensisKalwariaOrya
OlvitensisKalvariensisKalwariaRaudaniszki
OlvitensisVizanensisWiżajnyOppidum and Aulam Wiżany
OlvitensisVizanensisWiżajnyWysokie
OlvitensisVizanensisWiżajnyEyszeryszki
OlvitensisVizanensisWiżajnyOstanele
OlvitensisVizanensisWiżajnyPotopy
OlvitensisVizanensisWiżajnyRutka
OlvitensisVizanensisWiżajnyBondziszki
OlvitensisVizanensisWiżajnyPobondzie
OlvitensisVizanensisWiżajnyPostawele
OlvitensisVizanensisWiżajnySidory
OlvitensisVizanensisWiżajnySmolniki
OlvitensisVizanensisWiżajnyZelazkowizna
OlvitensisVizanensisWiżajnyKromnik
OlvitensisVizanensisWiżajnyPobłyndzie
OlvitensisVizanensisWiżajnyDzierwany
OlvitensisVizanensisWiżajnyPogorzełko
OlvitensisVizanensisWiżajnyKoyle
OlvitensisVizanensisWiżajnyAuksztakalnie
OlvitensisVizanensisWiżajnyTrydonie
OlvitensisVizanensisWiżajnySudawskie
OlvitensisVizanensisWiżajnySkompobole
OlvitensisVizanensisWiżajnyOlszanka
OlvitensisVizanensisWiżajnyStankuny
OlvitensisVizanensisWiżajnyPoszyrwinty
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyLubowo
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyPoszeszupie
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyWulka
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyKupowo
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnySmolnica
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyKrzywiany
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyNowosady
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyKlinow
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyPograwże
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnySkayśćie
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyBewirsze
OlvitensisLubowo, filia ecclesix WizanensisLubowo, filia par. WiżajnyTrempiny
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiŁankieliszki
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiMatławka
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiRumeyki
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiWoyszwiły
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiMażucie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiRomanosady
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiPodborele
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiKumiecie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiPowębry
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiSzukie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiKłampupie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiMisuiecie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiKawkokalnie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiObołupie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiGieysturyszki
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiKossakowskie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiPoszemienie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiPorowsie
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiKieturwłoki
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiBerziny
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiJodupiany
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiWidgiery
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiSturdupiany
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiSzyłowate
OlvitensisŁankieliscensisŁankieliszkiPożerele
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoLudwinowo
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoBiałakrynica
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoBuchta
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoTuryszki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoHermaniszki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoZelstwa
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoKułaki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoOstra
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoTrabiszki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoAwikły
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoMeszkucie
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoLuliszki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoPlinie
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoWornupiany
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoKumiecie
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoPodewinie
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoPutryszki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoGulbiniszki
OlvitensisLudvinoviensisLudwinowoPosudonie
OlvitensisPoievonensisPojewoniePoiewonie
OlvitensisPoievonensisPojewonieKletkiniki
OlvitensisPoievonensisPojewonieSzakie
OlvitensisPoievonensisPojewonieKarkłupiany
OlvitensisPoievonensisPojewoniePożanile
OlvitensisPoievonensisPojewonieBudwiecie
OlvitensisPoievonensisPojewonieUzupie
OlvitensisPoievonensisPojewonieKrólowe Krzesło
OlvitensisPoievonensisPojewonieStaławaka
OlvitensisPoievonensisPojewonieSausieniki
OlvitensisPoievonensisPojewonieUzbole
OlvitensisPoievonensisPojewonieJalciszki
OlvitensisPoievonensisPojewonieSzyłosady
OlvitensisPoievonensisPojewonieTryławka
OlvitensisPoievonensisPojewonieSkordupiany
OlvitensisPoievonensisPojewonieGudele
OlvitensisPoievonensisPojewonieJagłupie
OlvitensisPoievonensisPojewonieWędawka
OlvitensisPoievonensisPojewonieKibeyki
OlvitensisBartnicensisBartnikiOppidum Bartniki
OlvitensisBartnicensisBartnikiSzyłobole
OlvitensisBartnicensisBartnikiWarty
OlvitensisBartnicensisBartnikiOszkobole
OlvitensisBartnicensisBartnikiPilekaynie
OlvitensisBartnicensisBartnikiWinksznupie
OlvitensisBartnicensisBartnikiWilkbole
OlvitensisBartnicensisBartnikiTrupiesz
OlvitensisBartnicensisBartnikiNowinka
OlvitensisBartnicensisBartnikiSzlayny
OlvitensisBartnicensisBartnikiNowonniki
OlvitensisBartnicensisBartnikiWołłowocze
OlvitensisBartnicensisBartnikiParszynskie
OlvitensisBartnicensisBartnikiJakubowskie
OlvitensisBartnicensisBartnikiMichałowka
OlvitensisBartnicensisBartnikiKimsze
OlvitensisBartnicensisBartnikiJanowka
OlvitensisBartnicensisBartnikiTrakiszki cum Aula
OlvitensisBartnicensisBartnikiDewoyniszki
OlvitensisBartnicensisBartnikiPetyce
OlvitensisBartnicensisBartnikiPorowsie
OlvitensisBartnicensisBartnikiDubuany
OlvitensisBartnicensisBartnikiKotowszczyzna
OlvitensisBartnicensisBartnikiPękinie
OlvitensisBartnicensisBartnikiPogirniow
OlvitensisBartnicensisBartnikiKrzywobole
OlvitensisBartnicensisBartnikiPoszeymienie
OlvitensisBartnicensisBartnikiWeyzbuniszki
OlvitensisBartnicensisBartnikiSopoćkowskie
OlvitensisBartnicensisBartnikiPielany
OlvitensisBartnicensisBartnikiRoś
OlvitensisBartnicensisBartnikiWładysławow
OlvitensisBartnicensisBartnikiSzuły
OlvitensisBartnicensisBartnikiChomicze
OlvitensisBartnicensisBartnikiSopoćkowszczyzna Praedium
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecWisztyniec
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecKapsodzie
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecPopeczki
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecWartele
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecŁuki
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecTatarkiemie
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecRaczuny
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecPowisztaycie
OlvitensisWisztynecensis PP. Soc. JESUWisztyniecGałkiemie
OlvitensisFilipoviensisFilipówFilipow Oppidum
OlvitensisFilipoviensisFilipówTurowka
OlvitensisFilipoviensisFilipówPiecki
OlvitensisFilipoviensisFilipówJemieliste
OlvitensisFilipoviensisFilipówSkiłowka
OlvitensisFilipoviensisFilipówDębowszczyzna
OlvitensisFilipoviensisFilipówOlszanka
OlvitensisFilipoviensisFilipówZuśno
OlvitensisFilipoviensisFilipówSzafronka
OlvitensisFilipoviensisFilipówWolka
OlvitensisFilipoviensisFilipówSzupienie
OlvitensisFilipoviensisFilipówCzarne
OlvitensisFilipoviensisFilipówRakowko
OlvitensisFilipoviensisFilipówCzostkow
OlvitensisFilipoviensisFilipówJankowskie
OlvitensisFilipoviensisFilipówMrozkowizna
OlvitensisFilipoviensisFilipówTabałunka
OlvitensisFilipoviensisFilipówMorsztynizna
OlvitensisFilipoviensisFilipówBiałe Jeziorki
OlvitensisFilipoviensisFilipówZielone
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślPrzerośl wielka
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślPrzerośl mała
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślPrzerośl seu Axamitowizna
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślBlinda
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślSurpiły
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślMłyn Wrobel
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślZarzecze
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślKruszki
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślPawłowka
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślWesołowka
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślSmiegłochowka
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślPrzełomka
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślHancza
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślŁanowicze
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślWierszele
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślSzyptka
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślDźienkowszczyzna
OlvitensisPrzeroslensisPrzeroślZuśienko
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiRaczki
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiWitowka
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiLipowka
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiWasilowka
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiWierciochy
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiNieszki
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiRabałowszczyzna
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiŁożki
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiChoćki
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiRudniki
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiBanbińce
OlvitensisParochia dicta RaczkiRaczkiKuranki
OlvitensisJanowcensisJanówkaJanowka
OlvitensisJanowcensisJanówkaPruska wielka
OlvitensisJanowcensisJanówkaPruska mała
OlvitensisJanowcensisJanówkaChomątowo
OlvitensisJanowcensisJanówkaKorytki
OlvitensisJanowcensisJanówkaJankielowka
OlvitensisJanowcensisJanówkaMoczydły
OlvitensisJanowcensisJanówkaDowspuda
OlvitensisJanowcensisJanówkaChodorki
OlvitensisJanowcensisJanówkaSucha wieś
OlvitensisJanowcensisJanówkaJaśki
OlvitensisJanowcensisJanówkaJabłońskie
OlvitensisJanowcensisJanówkaWysokie
OlvitensisJanowcensisJanówkaWronowo
OlvitensisJanowcensisJanówkaTopiłowka
OlvitensisJanowcensisJanówkaMazurki
OlvitensisJanowcensisJanówkaŚlepski Molendinum
OlvitensisJanowcensisJanówkaRynkowski Molendinum
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiWiłkowiszki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiGiże
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiRuda
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiGarszwiny
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiOsupie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiKumelany
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiTorsucie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiPuskiepury
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiHoryn
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiMakały
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiTarpucie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiPobeyga
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiDydwalis
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiTaboryszki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiBałsupie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiDumczus
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiSzlunkis
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiKiaulupis
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiKirsza
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiBezesparis
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiMaszkobudzie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiOszkobole
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiBarzdowlice
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiPustopedzie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiJurakinie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiBiski
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiGudele
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiSordaki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiKumiecie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiAdamowicze
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiGieysztoryszki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiGoskowszczyzna
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiOszkoświle
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiBałtraki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiRymowicze
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiWnarowszczyzna
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiKowszule
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiMayszele
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiJurksza
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiWokiszkiele
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiKorale
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiSzelmy
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiObsztruny
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiSmilgi
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiMazucie
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiOlkśniany
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiSterki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiStefaniuki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiWałayty
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiPojeziory
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiWizgiri
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiSausabole
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiGulbiniszki
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiBalczuny
OlvitensisWiłkowiscensisWiłkowiszkiPękwałaki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiPilwiszki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiSkrawdzie
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiBartnile
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiGrygaluny
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiKupryny
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiMeszkiny
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiSzymanki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiPentupie
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiAlweszwiszki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiRuczyło
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiZara
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiPokolice
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiGudeże
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiGiawałtowo
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiNendryny
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiGaustry
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiDyczki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiGryszy
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiKisze
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiWoytpilwiszki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiPłotoplis
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiBartenniki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiGabryszki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiJurksze
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiWyszaki
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiWiesbogała
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiSmolnica
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiWysoka ruda
OlvitensisPilwiszki filiaWiłkowiszkiKozłowa ruda
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiSuwałki
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiBiała woda
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiKrzywulka
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiZywa woda
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiBrody
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiOkoniowiec
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiPłociczna
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiTurowka
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałkiKukow
OlvitensisSuwałki Capella PP CamaldulensiumSuwałki& non amplius
AugustoviensisAugustoviensisAugustówAugustow
AugustoviensisAugustoviensisAugustówZarnowo
AugustoviensisAugustoviensisAugustówBernadki
AugustoviensisAugustoviensisAugustówUścianki
AugustoviensisAugustoviensisAugustówBorsuki
AugustoviensisAugustoviensisAugustówRuda Ściebra
AugustoviensisAugustoviensisAugustówRuda Strękowizna
AugustoviensisAugustoviensisAugustówKolnica wielka
AugustoviensisAugustoviensisAugustówKolnica mała
AugustoviensisAugustoviensisAugustówRurowka
AugustoviensisAugustoviensisAugustówRuda Sajenko
AugustoviensisAugustoviensisAugustówRuda Komasowka
AugustoviensisAugustoviensisAugustówSwiderek
AugustoviensisAugustoviensisAugustówCzarnucha
AugustoviensisBargłoviensisBargłówNeta ubi Capella
AugustoviensisBargłoviensisBargłówBorsuki
AugustoviensisBargłoviensisBargłówBrzozowka
AugustoviensisBargłoviensisBargłówJeziorki
AugustoviensisBargłoviensisBargłówRutki
AugustoviensisBargłoviensisBargłówChoyny sive Rostanki
AugustoviensisBargłoviensisBargłówTayno
AugustoviensisBargłoviensisBargłówWozna wieś
AugustoviensisBargłoviensisBargłówOrzechowka
AugustoviensisBargłoviensisBargłówBargłowka
AugustoviensisBargłoviensisBargłówWolka
AugustoviensisBargłoviensisBargłówLipowo
AugustoviensisBargłoviensisBargłówPiekutowo
AugustoviensisBargłoviensisBargłówDręstwo
AugustoviensisBargłoviensisBargłówKrosiowka
AugustoviensisBargłoviensisBargłówTajenko cum aula
AugustoviensisBargłoviensisBargłówGurskie
AugustoviensisBargłoviensisBargłówKamionka
AugustoviensisBargłoviensisBargłówLipowka
AugustoviensisGraboviensis antiquitus erecta, sed ad praesens nullam habens dotationem comissa curae A.R. parochi Bargloviensis
AugustoviensisRaygrodensisRajgródRaygrod
AugustoviensisRaygrodensisRajgródRadziejowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródRybczyzna
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKuligi
AugustoviensisRaygrodensisRajgródCiszewo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródPienczykowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródŁazarze
AugustoviensisRaygrodensisRajgródTurczynowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródDanowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródWolka
AugustoviensisRaygrodensisRajgródMiecze
AugustoviensisRaygrodensisRajgródSzymany
AugustoviensisRaygrodensisRajgródToczyłowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKosowka
AugustoviensisRaygrodensisRajgródRydzewo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródBukowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKołaki
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKarwowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródChmiele
AugustoviensisRaygrodensisRajgródPrzestrzele
AugustoviensisRaygrodensisRajgródSkrockie
AugustoviensisRaygrodensisRajgródTworki
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKosiły
AugustoviensisRaygrodensisRajgródCzarna wieś
AugustoviensisRaygrodensisRajgródRumieyki
AugustoviensisRaygrodensisRajgródJudziki
AugustoviensisRaygrodensisRajgródPopowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKukowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródReszki
AugustoviensisRaygrodensisRajgródŁabętnik
AugustoviensisRaygrodensisRajgródPomiany
AugustoviensisRaygrodensisRajgródSzrobki
AugustoviensisRaygrodensisRajgródSzolistowka
AugustoviensisRaygrodensisRajgródSzolistowo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródBarszcze
AugustoviensisRaygrodensisRajgródKrosiewo
AugustoviensisRaygrodensisRajgródZawady in Prussia
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzGoniądz
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzKlewianka
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzPiwowary
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzBiałosuknie
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzSzaciły
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzRomieyki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzRutkowskie wielkie i małe
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzKosiorki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzPyzy
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzZyburty
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzŁupiechy
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzKrzeczkowo
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzKościelne
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzPotoczyzna
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzCiesze
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzMońki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzŚwierzbienie
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzKoleśniki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzHornostaje
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzJaśki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzHołdaki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzWoytostwo
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzZblutowo
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzOliszki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzDziszki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzSobieski
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzRymaki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzKramkowka mała i wielka
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzOwieczki
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzDownary
AugustoviensisGoniadzensizGoniądzSzafranki
AugustoviensisKarpoviczensis seu Brzozowa maior nil amplius continent praeter Oppidumdictum Brzozowa Wielka & aulam Karpowicze nuncupatam
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneTrzciana
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneNowa wieś
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneSzorce
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneKrynice
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneWiszowate
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneBayki
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneStara wieś
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneZalesie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneBohuszewo
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneLewonie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneNiewiarowo, item Zalesie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneCzokołdy
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneDzienkonie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneMagnuszy
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneKonopczyno
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneRusaki
AugustoviensisTrzcianensisTrzciannePrzytulanka
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneMoniuszki
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneMeyły
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneKuczyno-bogdance
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneMilewo
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneZnoski
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneNowosiołki
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneRomieyki
AugustoviensisTrzcianensisTrzciannePizanki
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneKoładzieże
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneBoguszki
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneWojskie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneKulesze
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneMasie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneWilamowskie
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneMroczki
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneHaynowo
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneZucielec
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneTrzciana
AugustoviensisTrzcianensisTrzciannePoświątne
AugustoviensisTrzcianensisTrzcianneZubole
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoDobrzyniew
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoLence
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoJurowce
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoRybnik
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoKulikowka
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoKopisko
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoSzciły
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoOmbrubniki
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoKrynice
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoDobrzyniewo wielkie
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoJaworowka
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoRybaki
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoGnita
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoPogorzałki
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoBorsukowka
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoKobuzie
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoBorowiki
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoNowosiołki
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoKrasne
AugustoviensisDobrzynieviensisDobrzyniewoSzasijowka
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaJasionowka
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaSłomianka
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaChobotki
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaPawelce
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaGrabowka
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaKamianka
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaKrzywa
AugustoviensisJasionovcensisJasionówkaOlszanka
AugustoviensisBrzozoviensis dicta minor in Capitaneatu Knyszynensi egsistens, procura animarum duas tantum Villas habet:Brzozowę y Bobrowkę & praedium Grodzisk, sed ex decima manipulatis ad Ecclesiam Kalinowcensiem persolvitur.
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoDolistowo
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoDzięciołow
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoMikiciany
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoZabiele
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoJatwiez wielka i mała
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoMłynarze
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoKisłe
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoWrocenie
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoSmogorowka
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoMoniuszki
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoRadzie
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoJadeszki
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoStoznowa
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoJaświłki
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoMociesze
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoGarbicze
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoPolkowo
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoKopytkow
AugustoviensisDolistoviensisDolistowoJasienowo
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynKnyszyn
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynKnyszyn aula
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynGrądy
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynBoguszew
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynChraboły
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynRuda
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynGora
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynRekle
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynDługołęka
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynPęskie
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynZastocze
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynWodziłowka
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynJaskra
KnyszynensisKnyszynensisKnyszynCzechowizna
KnyszynensisKrypno Ecclesia Filialis Knyszynensis in eadem contineur ParochiaKnyszynKrypno
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaKalinowka
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaBohuszewo
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaJaska
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaGuzy
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaDutki
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaSikory
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaWaśki
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaKropiwnica
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaSzpakowo
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaBagno
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaKalinowka Krolewska
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaStarowola
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaKalinowka
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaKarpiowizna
KnyszynensisKalinovcensisKalinówkaMilewskie
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczChoroszcza
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczRogowko
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczRogowo
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczZastawie
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczDzikie
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczNowosiołki
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczBarszczewo
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczKościuki
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczZaczerlany
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczŁyski
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczKrupniki
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczPorosły
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczFasty
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczBacieszki
KnyszynensisChoroszczensisChoroszczTopilec
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaNiewodnica
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaCzaplino
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaNiewodnica Koryckich
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaNiecki
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaTołcze
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaBarszczowka
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaTrypucie
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaMince
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaMarkowszczyzna
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaKoplany
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaKlepacze
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaHorodniany
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaIhgantki
KnyszynensisNievodnicensisNiewodnicaZalesiany
KnyszynensisTurosnensisTurośńTurośń
KnyszynensisTurosnensisTurośńTurośń Kościelna
KnyszynensisTurosnensisTurośńTurośń dolna
KnyszynensisTurosnensisTurośńStoczek
KnyszynensisTurosnensisTurośńSzyszki
KnyszynensisTurosnensisTurośńDobrowoda
KnyszynensisTurosnensisTurośńIwanowka
KnyszynensisTurosnensisTurośńJuraszki
KnyszynensisTurosnensisTurośńDołki
KnyszynensisTurosnensisTurośńSzeronosy
KnyszynensisTurosnensisTurośńChorkowszczyzna
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecJuchnowiec
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecOgrodniki
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecRomeyki
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecKoyrany
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecNiewodnica
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecLewickie
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecBronczany
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecJuchnowiec Wielki
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecLubey
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecCiekuny
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecWolka
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecZłotniki
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecJuchnowszczyzna
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecKozany
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecCzerewki
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecZaiączki
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecKlewinowo
KnyszynensisJuchnoviecensisJuchnowiecWorosołowszczyzna
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZabłudów
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKrynickie
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówHalickie
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówDobrzyniewka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówRafałowka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówNowosady
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKowalowce
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówSieski
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówOstrowki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówJanowicze
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZul
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZasiki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKoźliki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKamianka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówOlszanka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówMiniewicze
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZahruszany
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówNowa wola
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKudrycze
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówŁubniki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówSulniki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZwierki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówPusynki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówTatarowce
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówBobrowa
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówWolka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKucharowka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZuki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówHnieciuki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówHozna
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówKołpaki
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówMałynka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówTopolany
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówProtasy
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówHermanowka
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówOlesicze
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówZayma
KnyszynensisZabłudoviensisZabłudówTrościanica
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokBiałystok
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokZawady
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokUsowicze
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokStarosielce
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokBoiary
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokKrywlany
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokPaceliszki
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokWolmonty
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokSolniki
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokDoylidy
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokSkorupy
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokZaścianki
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokBagnowka
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokKorakule
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokNowodworce
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokPieczarki
KnyszynensisBiałystocensisBiałystokSowlany
KnyszynensisVasilkoviensisWasilkówWasilków
KnyszynensisVasilkoviensisWasilkówRatowiec
KnyszynensisVasilkoviensisWasilkówStudzianki
KnyszynensisVasilkoviensisWasilkówDąbrowki
KnyszynensisVasilkoviensisWasilkówOgrodniki
KnyszynensisKorycinensisKorycinKorycin
KnyszynensisKorycinensisKorycinZakale
KnyszynensisKorycinensisKorycinMłynarze
KnyszynensisKorycinensisKorycinKumiała
KnyszynensisKorycinensisKorycinSkindzierz
KnyszynensisKorycinensisKorycinWyłudy
KnyszynensisKorycinensisKorycinWyłudki
KnyszynensisKorycinensisKorycinRomaszkowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinPrzegalisko
KnyszynensisKorycinensisKorycinŻabrodzie
KnyszynensisKorycinensisKorycinPopiołowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinCzarnystok
KnyszynensisKorycinensisKorycinSiemionowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinKruhowszczyzna
KnyszynensisKorycinensisKorycinDzięciołowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinSzaciłowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinKuybiedy
KnyszynensisKorycinensisKorycinDobrzyniowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinBrzozowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinWoytachy
KnyszynensisKorycinensisKorycinKrassowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinRafałowka
KnyszynensisKorycinensisKorycinSołtanka
KnyszynensisKorycinensisKorycinZastocze
KnyszynensisKorycinensisKorycinPerszczyzna
KnyszynensisKorycinensisKorycinGurszczyzna
KnyszynensisKorycinensisKorycinAulakowsczyzna
KnyszynensisKorycinensisKorycinBiałystoczek
KnyszynensisKorycinensisKorycinZimozielona nowinka
KnyszynensisKorycinensisKorycinSokolanka
KnyszynensisKorycinensisKorycinDługi ług
KnyszynensisKorycinensisKorycinOstra gora
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaChodorowka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaTrzyrzecz
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaDrya
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaSzczuki
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaPiętak
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaKrasne
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaOhoroszki
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaCieśniska
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaSuchogura
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaSuchodolina
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaKopciowka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaHaładolina
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaPałamina
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaOlszanka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaKarwowścianka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaCzerwonka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaMorgi
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaPokosna
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaPięciowłoki
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaGrodzisk
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaChmielowka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaWęgielnica
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaCimowo
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaRuda
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaCiemne
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaDwugły
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaOstrowek
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaHrymiaczki
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaJelenia gora
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaKiersnowka
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaOkop
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaLasaniki
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaSuchowola
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaJagłowo
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaJadeszki
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaGurbicze
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaDubasinszczyzna
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaZgirszczyzna
KnyszynensisChodorovcensisChodorowkaJawdynszczyzna
SemnensisSemnensisSimnoSimno
SemnensisSemnensisSimnoOteśniki
SemnensisSemnensisSimnoBukciniki
SemnensisSemnensisSimnoGłośniki
SemnensisSemnensisSimnoMiargałowka
SemnensisSemnensisSimnoChodkowki
SemnensisSemnensisSimnoGrabowka
SemnensisSemnensisSimnoRudawka
SemnensisSemnensisSimnoSiemieniszki
SemnensisSemnensisSimnoSkitury
SemnensisSemnensisSimnoDęowy Rog
SemnensisSemnensisSimnoZuwinty
SemnensisSemnensisSimnoOlechnancy
SemnensisSemnensisSimnoZsile
SemnensisSemnensisSimnoSolciniki
SemnensisSemnensisSimnoNowe włoki
SemnensisSemnensisSimnoWarty
SemnensisSemnensisSimnoBirszczy
SemnensisSemnensisSimnoKrasna
SemnensisSemnensisSimnoPiedziszki
SemnensisSemnensisSimnoKrasienka
SemnensisSemnensisSimnoBobrowniki
SemnensisSemnensisSimnoKoleśniki
SemnensisSemnensisSimnoPankowce
SemnensisUrdominensisUrdominaUrdomina
SemnensisUrdominensisUrdominaMeyszymy
SemnensisUrdominensisUrdominaNierowce
SemnensisUrdominensisUrdominaBewiersze
SemnensisUrdominensisUrdominaMichniszki
SemnensisUrdominensisUrdominaSlepowrony
SemnensisUrdominensisUrdominaBułhakowsk
SemnensisUrdominensisUrdominaTrakiszki
SemnensisUrdominensisUrdominaStrumbogłow
SemnensisUrdominensisUrdominaPolunce
SemnensisUrdominensisUrdominaKubarty
SemnensisUrdominensisUrdominaBielance
SemnensisUrdominensisUrdominaWygrance
SemnensisUrdominensisUrdominaWorboły
SemnensisUrdominensisUrdominaPokirśniany
SemnensisUrdominensisUrdominaKirsna
SemnensisUrdominensisUrdominaWisgayły
SemnensisUrdominensisUrdominaJuchnele
SemnensisUrdominensisUrdominaDeewince
SemnensisUrdominensisUrdominaBienieszyszki
SemnensisUrdominensisUrdominaPogrudy
SemnensisUrdominensisUrdominaKirsneczka
SemnensisUrdominensisUrdominaŁapiszki
SemnensisUrdominensisUrdominaBudwiecie
SemnensisUrdominensisUrdominaGurkiszki
SemnensisUrdominensisUrdominaRutka
SemnensisUrdominensisUrdominaKirsna wielka
SemnensisUrdominensisUrdominaOszary
SemnensisUrdominensisUrdominaKraśniany
SemnensisUrdominensisUrdominaSmolnica
SemnensisUrdominensisUrdominaJakimiszszki
SemnensisUrdominensisUrdominaKieulica
SemnensisUrdominensisUrdominaDolnica
SemnensisUrdominensisUrdominaIszłondzie
SemnensisUrdominensisUrdominaSzostakow
SemnensisUrdominensisUrdominaUścinia
SemnensisUrdominensisUrdominaStrozdy
SemnensisUrdominensisUrdominaBogdanow
SemnensisUrdominensisUrdominaNowina
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeŁozdzieje
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeDambel
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeBuyniszki
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeDusznica
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeNiekruny
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejePołozdzie
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeNierawy
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeAwszance
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeMiłaszewszczyzna
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeKaymeli
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeJurczuny
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeKukle
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeKrahopole
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeKirciliszki
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeNiemojuny
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejePopiecze
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeStaydaryszki
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeKordymokszty
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeWerstomina
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeKamionka
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeRale
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeDziembrowiszki
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeRządziszki
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeSzyłańce
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeRymiedź
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeChorożyce
SemnensisŁozdzieiensisŁozdziejeUścima
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiBalwierzyszki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiMokrzyszki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiRudziany
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiPiłaciszki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiLeyciszki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiGudele cum Capella
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiZurany
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiMaćki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiPutroszany
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiNeszeyki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiNarkuny
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiUlkiszki
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiMordasy
SemnensisBalvierzyscensisBalwierzyszkiKolmina
SemnensisUdryensisUdriaUdrya
SemnensisUdryensisUdriaPokoszowo
SemnensisUdryensisUdriaPromiesz
SemnensisUdryensisUdriaRzeczow ubi publica Capella
SemnensisUdryensisUdriaMichniew
SemnensisUdryensisUdriaButrymiszki
SemnensisUdryensisUdriaMichnance
SemnensisUdryensisUdriaOgrodniki
SemnensisUdryensisUdriaDuszelniki
SemnensisUdryensisUdriaCybulaki
SemnensisUdryensisUdriaZagary
SemnensisUdryensisUdriaStrogieliszki
SemnensisUdryensisUdriaBorkieliszki
SemnensisUdryensisUdriaKarkliny
SemnensisUdryensisUdriaPodworzyszki
SemnensisUdryensisUdriaLuliszki
SemnensisUdryensisUdriaPierszayka
SemnensisUdryensisUdriaKasperowszczyzna
SemnensisUdryensisUdriaKoleśniki
SemnensisUdryensisUdriaJakaymie
SemnensisUdryensisUdriaSzwiryniszki
SemnensisUdryensisUdriaKiełmanańce
SemnensisUdryensisUdriaDzingiszki
SemnensisUdryensisUdriaLepakoie
SemnensisUdryensisUdriaDaugirdy
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaDauksze
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaPlinie
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaWornupiany
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaKumiecie
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaZelazna gora
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaPodewinie
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaKułaki
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaPutryszki
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaAmelwiszki
SemnensisDauksze filia Udryensis par.UdriaDzingi
SemnensisMetelensisMeteleMetele
SemnensisMetelensisMeteleBućkuny
SemnensisMetelensisMetelePopiatowce
SemnensisMetelensisMeteleObelniki
SemnensisMetelensisMeteleMetelica
SemnensisMetelensisMeteleBarcie
SemnensisMetelensisMeteleTeyzeniki
SemnensisMetelensisMeteleZebrzyszki
SemnensisMetelensisMeteleMackiewicze
SemnensisMetelensisMeteleUścima
SemnensisMetelensisMeteleObelica
SemnensisMetelensisMetelePorzeczany
SemnensisMetelensisMeteleRomeyki
SemnensisMetelensisMeteleBułhakowszczyzna
SemnensisMetelensisMeteleKumiecie cum hortulanis
SemnensisSereiensisSerejeSereie
SemnensisSereiensisSerejeNarogiele
SemnensisSereiensisSerejeDubrowka
SemnensisSereiensisSerejeAnciuszki
SemnensisSereiensisSerejeKryksztany
SemnensisSereiensisSerejeGierwiany
SemnensisSereiensisSerejeGudańce
SemnensisSereiensisSerejeBorniuny
SemnensisSereiensisSerejeŁapsza
SemnensisSereiensisSerejeZwikiele
SemnensisSereiensisSerejeSapeżyszki
SemnensisSereiensisSerejeGinczany
SemnensisSereiensisSerejeWoyniuny
SemnensisSereiensisSerejeMankuny
SemnensisSereiensisSerejeSyryście
SemnensisSereiensisSerejePaserniki
SemnensisSereiensisSerejeSzarkieły
SemnensisSereiensisSerejeKudrańce
SemnensisSereiensisSerejeRusańce
SemnensisSereiensisSerejeDemieniszki
SemnensisSereiensisSerejeMikobole
SemnensisSereiensisSerejeRaczki
SemnensisSereiensisSerejePołuńce
SemnensisSereiensisSerejeBogdance
SemnensisSereiensisSerejeStraygie
SemnensisSereiensisSerejeSutra
SemnensisSereiensisSerejeOkocie
SemnensisSereiensisSerejeSagowo
SemnensisSereiensisSerejeDowgielańce
SemnensisSereiensisSerejeCybule
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryŚwiętojeziora
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryOgarynie
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryMikicie
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryTeyży
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryBobry
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryŚwięteieziorki
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryJuszkowce
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryPiotrowszczyzna
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryAgarynie
SemnensisŚwięto-JeziorensisŚwiętojezioryPrepunty
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeWieysieie
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeJurgilewsczyzna
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeSzławanty
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeSausoboiary seu Szakniewo
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeBobry
SemnensisVieysieiensisWiejsiejePołunce
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeCzuwance
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeIlginiki
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeWilkije
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeŁosowicze
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeLeypuny
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeSmorluny
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeSzdziuny
SemnensisVieysieiensisWiejsiejeVillas usq ad Fluvium Seyra
SemnensisBerznicensisBerźnikiBerźniki
SemnensisBerznicensisBerźnikiHołny
SemnensisBerznicensisBerźnikiOkmiany
SemnensisBerznicensisBerźnikiHołny PP. Soc. Jesu Col. Grod.
SemnensisBerznicensisBerźnikiŁosowicze folum
SemnensisBerznicensisBerźnikiTrzeciaki
SemnensisBerznicensisBerźnikiMicuty
SemnensisBerznicensisBerźnikiMaliszewszczyzna
SemnensisBerznicensisBerźnikiKolendziszki
SemnensisBerznicensisBerźnikiBryniuki
SemnensisBerznicensisBerźnikiPozopsie
SemnensisBerznicensisBerźnikiKrasny grod
SemnensisBerznicensisBerźnikiZegary
SemnensisBerznicensisBerźnikiBubele
SemnensisBerznicensisBerźnikiBierżynie
SemnensisBerznicensisBerźnikiRzeszenniki
SemnensisBerznicensisBerźnikiPuniszki
SemnensisBerznicensisBerźnikiStabinki
SemnensisBerznicensisBerźnikiStaszkuny
SemnensisBerznicensisBerźnikiŁumbie
SemnensisBerznicensisBerźnikiSienkiewicze
SemnensisBerznicensisBerźnikiZelwa
SemnensisBerznicensisBerźnikiGiby
SemnensisBerznicensisBerźnikiBiałowierśnie
SemnensisBerznicensisBerźnikiWieyślicyki
SemnensisBerznicensisBerźnikiKalety
SemnensisBerznicensisBerźnikiKurzeniec
SemnensisBerznicensisBerźnikiWolka
SemnensisBerznicensisBerźnikiKodzie
SemnensisBerznicensisBerźnikiKopciwsk cum Capella & aula
SemnensisBerznicensisBerźnikiJustianów
SemnensisSeynensisSejnySeyny
SemnensisSeynensisSejnyPozory
SemnensisSeynensisSejnyPoseyny
SemnensisSeynensisSejnyDegucie
SemnensisSeynensisSejnySkustele
SemnensisSeynensisSejnyBobańce
SemnensisSeynensisSejnyStabinszczyzna
SemnensisSeynensisSejnySumowo
SemnensisSeynensisSejnyŁopuchowo
SemnensisSeynensisSejnyDaniłowce
SemnensisSeynensisSejnySzelpkowskie, villam Kleywy folam
SemnensisSeynensisSejnyMarcinkańce
SemnensisSeynensisSejnyGawiniance
SemnensisSeynensisSejnyMoleninum Milewskie
SemnensisPunscensisPuńskPunsk
SemnensisPunscensisPuńskMaćkow
SemnensisPunscensisPuńskMikłaszew
SemnensisPunscensisPuńskPlaty
SemnensisPunscensisPuńskUżukalnie
SemnensisPunscensisPuńskBereźniki
SemnensisPunscensisPuńskRadziszki
SemnensisPunscensisPuńskOuxna
SemnensisPunscensisPuńskKreywiany
SemnensisPunscensisPuńskSzlinokiemie
SemnensisPunscensisPuńskGozdy
SemnensisPunscensisPuńskRudniki
SemnensisPunscensisPuńskZawady
SemnensisPunscensisPuńskJagliniszki
SemnensisPunscensisPuńskBrzozowa
SemnensisPunscensisPuńskPolnica
SemnensisPunscensisPuńskKossowszczyzna
SemnensisPunscensisPuńskMergotroki
SemnensisPunscensisPuńskSangruda
SemnensisPunscensisPuńskNowinniki
SemnensisPunscensisPuńskCyraygle
SemnensisPunscensisPuńskWaypuniszki
SemnensisPunscensisPuńskTrumpole
SemnensisPunscensisPuńskZegaryszki
SemnensisPunscensisPuńskZaboryszki
SemnensisPunscensisPuńskGrauże
SemnensisPunscensisPuńskTrumpoliszki
SemnensisPunscensisPuńskGiłuysze
SemnensisPunscensisPuńskBuywiszki
SemnensisPunscensisPuńskZyrwiny
SemnensisPunscensisPuńskSmolany
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoKaplica
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoRussota
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoPutryszki
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoBojary
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoTuzowlany
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoKazimierowka item Russota
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoCieszewlany
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoBohuszowie
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoSołowie
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoZarzyca
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoChwasiuyki
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoGrandzicze
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoŁapieniki
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoDzieniałtowce
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoMałaszczyn
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoPoniemonie
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoKochanow
GrodnensisPR/EP GrodnensisGrodnoKulbaki
GrodnensisGrodnensisGrodnoGallowicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoPyszki
GrodnensisGrodnensisGrodnoAdamowicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoMickiewicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoSołtowy
GrodnensisGrodnensisGrodnoKoniuchi
GrodnensisGrodnensisGrodnoBohatyry
GrodnensisGrodnensisGrodnoŁubno
GrodnensisGrodnensisGrodnoTrycze
GrodnensisGrodnensisGrodnoBaranowicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoTarusowszczyzna
GrodnensisGrodnensisGrodnoŁososna
GrodnensisGrodnensisGrodnoPuskarze
GrodnensisGrodnensisGrodnoNahumowicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoCzechowsczyzna
GrodnensisGrodnensisGrodnoKiełbusin
GrodnensisGrodnensisGrodnoSkomoroszki
GrodnensisGrodnensisGrodnoKorobczyce
GrodnensisGrodnensisGrodnoGniewinszczyzna
GrodnensisGrodnensisGrodnoBokuny
GrodnensisGrodnensisGrodnoNitmieksze
GrodnensisGrodnensisGrodnoŁojgobole
GrodnensisGrodnensisGrodnoKamionka
GrodnensisGrodnensisGrodnoOlszanka
GrodnensisGrodnensisGrodnoCwiklicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoKopciowszczyzna
GrodnensisGrodnensisGrodnoGibulicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoPołotkowe
GrodnensisGrodnensisGrodnoSuchminie
GrodnensisGrodnensisGrodnoHornica
GrodnensisGrodnensisGrodnoMałachowicze
GrodnensisGrodnensisGrodnoGnoynica
GrodnensisGrodnensisGrodnoKoszewniki
GrodnensisHozensisHożaHoża
GrodnensisHozensisHożaLeśnica
GrodnensisHozensisHożaBiałebłota
GrodnensisHozensisHożaBarbarycze
GrodnensisHozensisHożaCidowicze
GrodnensisHozensisHożaRynkowce
GrodnensisHozensisHożaGąbacze
GrodnensisHozensisHożaPolnice
GrodnensisHozensisHożaOża
GrodnensisHozensisHożaPlaskowce
GrodnensisHozensisHożaBieliczany
GrodnensisHozensisHożaWoytowce
GrodnensisHozensisHożaSieliwonowce
GrodnensisHozensisHożaKudziowce
GrodnensisHozensisHożaMankowce
GrodnensisHozensisHożaKiełbaski
GrodnensisHozensisHożaSambory
GrodnensisHozensisHożaTatarszczyzna
GrodnensisHozensisHożaSzymkowce
GrodnensisHozensisHożaŚwiack
GrodnensisHozensisHożaKowniany
GrodnensisHozensisHożaNowosady
GrodnensisHozensisHożaSwiack Sołtanowski
GrodnensisHozensisHożaWasilewicze
GrodnensisHozensisHożaUsienniki
GrodnensisHozensisHożaSwiack Gąsiow
GrodnensisHozensisHożaRadziwiłki
GrodnensisHozensisHożaPieszczany
GrodnensisHozensisHożaJatwież
GrodnensisHozensisHożaSonicze
GrodnensisHozensisHożaSopoćkinie
GrodnensisHozensisHożaSieniewicze
GrodnensisHozensisHożaMocewicze
GrodnensisHozensisHożaDublanskie
GrodnensisHozensisHożaJuszkance
GrodnensisHozensisHożaBugiedy
GrodnensisHozensisHożaGrygi
GrodnensisHozensisHożaPrzewałka
GrodnensisHozensisHożaNaraczki
GrodnensisHozensisHożaMącewicze
GrodnensisHozensisHożaKadysz
GrodnensisHozensisHożaLisice
GrodnensisHozensisHożaHołowienczyce
GrodnensisHozensisHożaPrzełomie
GrodnensisHozensisHożaWarwiszki
GrodnensisHozensisHożaZahorniki
GrodnensisHozensisHożaŁukawice
GrodnensisHozensisHożaGasudow
GrodnensisHozensisHożaSołomianka
GrodnensisHozensisHożaWołowiczowce
GrodnensisHozensisHożaBala tria Praedia
GrodnensisHozensisHożaSkrynniki
GrodnensisHozensisHożaKapłanowce
GrodnensisHozensisHożaWasaraby
GrodnensisHozensisHożaPopowskie
GrodnensisHozensisHożaŁoyki
GrodnensisHozensisHożaOstasia
GrodnensisHozensisHożaDmisewicze
GrodnensisHozensisHożaPlebańskie Linki
GrodnensisJezioryGrodnoJeziory
GrodnensisJezioryGrodnoKozłowicze
GrodnensisJezioryGrodnoOlenicze
GrodnensisJezioryGrodnoObuchowskie
GrodnensisJezioryGrodnoTołoczki
GrodnensisJezioryGrodnoEyśmonty
GrodnensisJezioryGrodnoKotra
GrodnensisJezioryGrodnoBidziki
GrodnensisJezioryGrodnoBylczyce
GrodnensisJezioryGrodnoKorczyk
GrodnensisJezioryGrodnoStarzyna
GrodnensisJezioryGrodnoCzaknicze
GrodnensisJezioryGrodnoHołowacze
GrodnensisJezioryGrodnoRuda stara i nowa
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaKwasowka
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaSwisłocz
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaDereczynek
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaChlistowicze
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaStackiewicze
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaRudawice
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaŁasza
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaOgrodniki
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaIlkowka
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaKruhła
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaBaranowo
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaKorzeniewicze
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaBierehi
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaDareszewicze
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaHorny
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaHornica
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaZukiewicze cum villa
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaPieski
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaSucha dolina
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaLitwinki
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaKołpaki
GrodnensisKwasowcensisKwasówkaKopciowszczyzna
GrodnensisPoniemunKwasówkaPoniemun
GrodnensisEysmontensisEjsmontyEyśmonty
GrodnensisEysmontensisEjsmontyMassalany
GrodnensisEysmontensisEjsmontyPiaski
GrodnensisEysmontensisEjsmontyNowydwor
GrodnensisEysmontensisEjsmontyNowosiołki
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKubielniki
GrodnensisEysmontensisEjsmontyZukiewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyOlekszyce
GrodnensisEysmontensisEjsmontyRymuciowce
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKoieniowce
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKraśnik
GrodnensisEysmontensisEjsmontyOgrodniki
GrodnensisEysmontensisEjsmontyMisiewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKniaziewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyJarmolicze, ite. Zukiewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyJodkowce
GrodnensisEysmontensisEjsmontyWoytowszczyzna
GrodnensisEysmontensisEjsmontyJurowce
GrodnensisEysmontensisEjsmontyWicicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyStaniewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyŁaniewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyZaniewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyMaciejowce
GrodnensisEysmontensisEjsmontyGlindzicze, item Nowosiołki
GrodnensisEysmontensisEjsmontySiemierenki
GrodnensisEysmontensisEjsmontyOdźwierne
GrodnensisEysmontensisEjsmontySiezieniewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKulowszczyzna
GrodnensisEysmontensisEjsmontyGudziewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyMitkiewicze
GrodnensisEysmontensisEjsmontyDublany
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKowale
GrodnensisEysmontensisEjsmontyKuliki
GrodnensisEysmontensisEjsmontyBurniewo
GrodnensisEysmontensisEjsmontyWołotynia
GrodnensisEysmontensisEjsmontyTrzeciaki
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaBrzozowa
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaKamienica murowana
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaEysmonty małe
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaPułianowicze
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaPychowczyce
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaPodbohonniki
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaPodymniki
GrodnensisBrzozowa minorBrzostowica małaOstrouki
GrodnensisKryncensisKrynkiKrynki
GrodnensisKryncensisKrynkiOstrowek
GrodnensisKryncensisKrynkiPirożki
GrodnensisKryncensisKrynkiJurowlany
GrodnensisKryncensisKrynkiGrzybowszczyzna
GrodnensisKryncensisKrynkiSzalinki
GrodnensisKryncensisKrynkiZupowicze
GrodnensisKryncensisKrynkiProniewicze
GrodnensisKryncensisKrynkiBiałokozy
GrodnensisKryncensisKrynkiIhnatowicze
GrodnensisKryncensisKrynkiEysimonty
GrodnensisKryncensisKrynkiWiesieniewszczyzna
GrodnensisKryncensisKrynkiSiemieniowka
GrodnensisKryncensisKrynkiLiszki
GrodnensisKryncensisKrynkiPietraszewicze
GrodnensisKryncensisKrynkiGieniusze
GrodnensisKryncensisKrynkiOstopkowszczyzna
GrodnensisKryncensisKrynkiSłużki
GrodnensisKryncensisKrynkiPorzecze
GrodnensisKryncensisKrynkiŁapicze
GrodnensisKryncensisKrynkiTreygi
GrodnensisKryncensisKrynkiBiałohorce
GrodnensisKryncensisKrynkiJemasze
GrodnensisKryncensisKrynkiJeziorany
GrodnensisKryncensisKrynkiStrzelce
GrodnensisKryncensisKrynkiKruczyniany
GrodnensisKryncensisKrynkiJerołowka
GrodnensisKryncensisKrynkiNareyki
GrodnensisKryncensisKrynkiZylicze
GrodnensisKryncensisKrynkiSzacuły
GrodnensisKryncensisKrynkiSenniki
GrodnensisKryncensisKrynkiOsoczniki
GrodnensisKryncensisKrynkiNietupa
GrodnensisKryncensisKrynkiLiszczana
GrodnensisKryncensisKrynkiGurany
GrodnensisKryncensisKrynkiLidzianka, item Nietupa Villam Nobilium
GrodnensisOdelscensisOdelskOdelsk
GrodnensisOdelscensisOdelskDubowa
GrodnensisOdelscensisOdelskZarnowka
GrodnensisOdelscensisOdelskOdła seyu Plebanowce
GrodnensisOdelscensisOdelskSannikowszczyzna
GrodnensisOdelscensisOdelskHlebowicze
GrodnensisOdelscensisOdelskOdłam Oginscianam
GrodnensisOdelscensisOdelskSanczuki
GrodnensisOdelscensisOdelskSarosieki
GrodnensisOdelscensisOdelskPetelczyce
GrodnensisOdelscensisOdelskPoczobuty
GrodnensisOdelscensisOdelskMakarowce
GrodnensisOdelscensisOdelskKurczowce
GrodnensisOdelscensisOdelskWiszniowka
GrodnensisOdelscensisOdelskUsnarz
GrodnensisOdelscensisOdelskMinkowce
GrodnensisOdelscensisOdelskZubrzyca mała y wielka
GrodnensisOdelscensisOdelskMieszkiniki
GrodnensisOdelscensisOdelskZubowszczyzna
GrodnensisOdelscensisOdelskBoboki
GrodnensisOdelscensisOdelskHrud
GrodnensisOdelscensisOdelskNieszkowicze
GrodnensisOdelscensisOdelskSzczosnowicze
GrodnensisOdelscensisOdelskStarzyna
GrodnensisOdelscensisOdelskSuchynicze
GrodnensisOdelscensisOdelskMieszkiniki seu Zbroskowszczyzna
GrodnensisOdelscensisOdelskNorczaki
GrodnensisOdelscensisOdelskWoyniowce
GrodnensisOdelscensisOdelskSkroblaki
GrodnensisOdelscensisOdelskGrzebienie
GrodnensisOdelscensisOdelskCzarnowszczyzna
GrodnensisOdelscensisOdelskNomiki
GrodnensisOdelscensisOdelskZaspicze
GrodnensisOdelscensisOdelskKlimowka
GrodnensisOdelscensisOdelskSzymaki
GrodnensisOdelscensisOdelskTołcze
GrodnensisOdelscensisOdelskTołczki
GrodnensisOdelscensisOdelskBilminy
GrodnensisKuznicensisKuźnicaKuźnica
GrodnensisKuznicensisKuźnicaNowaniedziela
GrodnensisKuznicensisKuźnicaPodlipki
GrodnensisKuznicensisKuźnicaKlinczany
GrodnensisKuznicensisKuźnicaRodzewicze
GrodnensisKuznicensisKuźnicaDaylidki
GrodnensisKuznicensisKuźnicaStrubka
GrodnensisKuznicensisKuźnicaIwanowce
GrodnensisKuznicensisKuźnicaKowale
GrodnensisKuznicensisKuźnicaSaczki
GrodnensisKuznicensisKuźnicaKulowce
GrodnensisKuznicensisKuźnicaWołynce
GrodnensisKuznicensisKuźnicaWoynowce
GrodnensisKuznicensisKuźnicaŁosośna
GrodnensisKuznicensisKuźnicaCzuprynow
GrodnensisKuznicensisKuźnicaTołoczki
GrodnensisKuznicensisKuźnicaPorczowce
GrodnensisKuznicensisKuźnicaMiszkiniki, Villam Łosośno
GrodnensisKuznicensisKuźnicaKruklany
GrodnensisKuznicensisKuźnicaNiemieyksze
GrodnensisKuznicensisKuźnicaKopaniki
GrodnensisSokolcensisSokółkaSokołka
GrodnensisSokolcensisSokółkaBohuszewo
GrodnensisSokolcensisSokółkaMalawice dolne y gorne
GrodnensisSokolcensisSokółkaKamionka
GrodnensisSokolcensisSokółkaSobaczynce
GrodnensisSokolcensisSokółkaSłoyniki
GrodnensisSokolcensisSokółkaWoynachy
GrodnensisSokolcensisSokółkaRudniki
GrodnensisSokolcensisSokółkaTryły
GrodnensisSokolcensisSokółkaWierzchlesie
GrodnensisSokolcensisSokółkaJanowszczyzna
GrodnensisSokolcensisSokółkaBobrowniki
GrodnensisSokolcensisSokółkaBilwiny
GrodnensisSokolcensisSokółkaKurowszczyzna
GrodnensisSokolcensisSokółkaKroszniany
GrodnensisSokolcensisSokółkaOstrowo
GrodnensisSokolcensisSokółkaSukowice
GrodnensisSokolcensisSokółkaStrzelce
GrodnensisSokolcensisSokółkaArkawice
GrodnensisSokolcensisSokółkaSłoia
GrodnensisSokolcensisSokółkaKniszewicze
GrodnensisSokolcensisSokółkaSuchinicze
GrodnensisSokolcensisSokółkaGrzebienie
GrodnensisSokolcensisSokółkaOzierany
GrodnensisSokolcensisSokółkaNietupa
GrodnensisSokolcensisSokółkaOstrowszczyzna
GrodnensisSokolcensisSokółkaBiałyług
GrodnensisSzudziłoviensisSzudziałowoSzudziłowo
GrodnensisSzudziłoviensisSzudziałowoWybranowszczyzna
GrodnensisSzudziłoviensisSzudziałowoDołhyłuk
GrodnensisSzudziłoviensisSzudziałowoLiszczana
GrodnensisSzudziłoviensisSzudziałowoSzaciły
GrodnensisSzudziłoviensisSzudziałowoŁażnisko
GrodnensisSokolanensisSokolanySokolany
GrodnensisSokolanensisSokolanyPohanica alias Nowawola
GrodnensisSokolanensisSokolanyRacewo
GrodnensisSokolanensisSokolanyJacowlany
GrodnensisSokolanensisSokolanyWołka
GrodnensisSokolanensisSokolanySokolany
GrodnensisSokolanensisSokolanyHliniszcze
GrodnensisSokolanensisSokolanyStarowlany
GrodnensisSokolanensisSokolanyWoroniany
GrodnensisSokolanensisSokolanyPlebanowce
GrodnensisSokolanensisSokolanyKamienna dolina
GrodnensisSokolanensisSokolanyJelskie
GrodnensisSokolanensisSokolanyTrzcianka
GrodnensisSokolanensisSokolanyZwierdziany
GrodnensisSokolanensisSokolanyZuki
GrodnensisSokolanensisSokolanyCasie
GrodnensisIndurensisInduraIndura
GrodnensisIndurensisInduraSłomianka
GrodnensisIndurensisInduraDziemitków
GrodnensisIndurensisInduraPutnie, item Dziemitków
GrodnensisIndurensisInduraPieśle
GrodnensisIndurensisInduraJośkiewicze
GrodnensisIndurensisInduraDubowka
GrodnensisIndurensisInduraZarnowka
GrodnensisIndurensisInduraZarubicze
GrodnensisIndurensisInduraKowalicze
GrodnensisIndurensisInduraProkopowicze
GrodnensisIndurensisInduraŁuckowlany
GrodnensisIndurensisInduraHrayno
GrodnensisIndurensisInduraPacenki
GrodnensisIndurensisInduraRohacze
GrodnensisKądzynensisKundzinKądzyn
GrodnensisKądzynensisKundzinOrłowicze
GrodnensisKądzynensisKundzinZadworzany
GrodnensisKądzynensisKundzinPopławcy
GrodnensisKądzynensisKundzinPuciłki
GrodnensisKądzynensisKundzinPoniatowicze
GrodnensisKądzynensisKundzinBohonniki
GrodnensisKądzynensisKundzinSzyszki
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaDąbrowa
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaKamienna
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaSmołowszczyzna
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaMałoszowka
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaJesionowka
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaBrzozowo
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaKruhłe
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaNierosne
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaŁozowe
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaRyszkowce
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaRomanowka
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaPilnik
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaZaścianki
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaStockie
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaHarasimowicze
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaRożanystok
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaOstrow
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaKropiwne
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaSzuszelewo
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaGrodzisk
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaBitykamień
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaGrabowo
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaPopowa Olsza
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaZielonebugna
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaZwierzyniec wielki i mały
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaJałowka
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaBugna
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaChmielowka
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaWisienniki
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaMałowista
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaGłębokie
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaRudzicha
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaKułak
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaNowinki
GrodnensisDąbrovensisDąbrowaNiemenczyzna
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórNowy Dwór
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórDubaśna
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórBieniowce
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórJaczna
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórButrymowce
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórGrzebienie
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórSiderka
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórChorościany
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórDubnica
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórBielany
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórStrzelczyki
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórSanniki
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórTomasze
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórChilmony
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórRohacze
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórJaginty
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórSzostaki
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórBobra
GrodnensisNovodvorensisNowy DwórSiruciowce
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórKrasnybór Oppidum & aulam
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórJesienowo
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórKrasnoborki
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórOsinki
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórJanow
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórKamień
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórCisow
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórKryłatka
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórDługie
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórSosnowo
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórKopiec
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórLebiedzin
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórJaminy
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórLipowo
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórMogilnica
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórJeziewo
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórWrotki
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórCzarniewo
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórCzarnylas
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórKomaszewka
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórBalinka
GrodnensisKrasnoborensisKrasnybórHruskie
GrodnensisLipscensisLipskLipsk
GrodnensisLipscensisLipskPanarlica
GrodnensisLipscensisLipskChoruzowce
GrodnensisLipscensisLipskRogalowka
GrodnensisLipscensisLipskWitkowszczyzna
GrodnensisLipscensisLipskRakowicze
GrodnensisLipscensisLipskHołynka
GrodnensisLipscensisLipskProleyki
GrodnensisLipscensisLipskWołkusz
GrodnensisLipscensisLipskSołowiewiowszczyzna
GrodnensisLipscensisLipskDorgun
GrodnensisLipscensisLipskPerstun
GrodnensisLipscensisLipskRudawka
GrodnensisLipscensisLipskMikaszowska Rudnia
GrodnensisLipscensisLipskStrzelcowizna
GrodnensisLipscensisLipskGorczycza Rudnia
GrodnensisLipscensisLipskWołkuszne
GrodnensisLipscensisLipskKrasne
GrodnensisLipscensisLipskKobyla szyja
GrodnensisLipscensisLipskRohozyn
CaunensisCaunensisKownoKowno
CaunensisCaunensisKownoSzaniec
CaunensisCaunensisKownoPlebaniszki
CaunensisCaunensisKownoEygule
CaunensisCaunensisKownoPietraszuny
CaunensisCaunensisKownoPożajście
CaunensisCaunensisKownoWieszkuny
CaunensisCaunensisKownoMilkońce
CaunensisCaunensisKownoSorgiany
CaunensisCaunensisKownoCzerni
CaunensisCaunensisKownoZemeytkiemy
CaunensisCaunensisKownoRoże
CaunensisCaunensisKownoŁontanie
CaunensisCaunensisKownoWorłow
CaunensisCaunensisKownoCzuynie
CaunensisCaunensisKownoKońcewo
CaunensisCaunensisKownoLinkow
CaunensisCaunensisKownoWijuki
CaunensisCaunensisKownoRomaynie
CaunensisCaunensisKownoKampiszki
CaunensisCaunensisKownoBiwile
CaunensisCaunensisKownoUzledzie
CaunensisCaunensisKownoKudrewicze
CaunensisCaunensisKownoMoniszkańce
CaunensisCaunensisKownoJodańce
CaunensisCaunensisKownoKoniuchy dolne y gorne
CaunensisCaunensisKownoWerszwy
CaunensisCaunensisKownoMarwa
CaunensisCaunensisKownoZelmerzyszki
CaunensisCaunensisKownoWerszwy gorne
CaunensisCaunensisKownoWulpiszki
CaunensisCaunensisKownoPiple
CaunensisCaunensisKownoMitkuny
CaunensisCaunensisKownoPożery
CaunensisCaunensisKownoFreyda
CaunensisCaunensisKownoSzydyszki
CaunensisCaunensisKownoKorkozy
CaunensisCaunensisKownoRymkuny
CaunensisCaunensisKownoWeywery
CaunensisCaunensisKownoNowiena
CaunensisCaunensisKownoGiwie
CaunensisCaunensisKownoSmolniki
CaunensisCaunensisKownoStara Ruda
CaunensisCaunensisKownoNaudzie
CaunensisCaunensisKownoSkraudzie
CaunensisCaunensisKownoKupry
CaunensisCaunensisKownoGrygaluny
CaunensisCaunensisKownoGudaki
CaunensisCaunensisKownoPokoyki
CaunensisCaunensisKownoMieszkuny
CaunensisCaunensisKownoJanczary
CaunensisCaunensisKownoKieturaki
CaunensisCaunensisKownoRuki
CaunensisCaunensisKownoPoniemunie
CaunensisCaunensisKownoWiuny
CaunensisCaunensisKownoPakalniszki
CaunensisCaunensisKownoJarmaliszki
CaunensisCaunensisKownoWoyszwidow
CaunensisCaunensisKownoŁomiana
CaunensisJeznensisJeznoJezno
CaunensisJeznensisJeznoNiskodworzec
CaunensisJeznensisJeznoWierzbieliszki
CaunensisJeznensisJeznoSukowicze
CaunensisJeznensisJeznoSabow
CaunensisJeznensisJeznoWiłuńce
CaunensisJeznensisJeznoKoszany
CaunensisJeznensisJeznoGrykopedzie
CaunensisJeznensisJeznoWasilunce
CaunensisJeznensisJeznoMedeykany
CaunensisJeznensisJeznoZydeykany
CaunensisJeznensisJeznoNibry
CaunensisJeznensisJeznoPelukany
CaunensisJeznensisJeznoKoszany
CaunensisJeznensisJeznoSłobodka
CaunensisJeznensisJeznoDomeykow
CaunensisJeznensisJeznoPlitniki
CaunensisJeznensisJeznoWiłuńce
CaunensisJeznensisJeznoKowale
CaunensisJeznensisJeznoButkiemie
CaunensisJeznensisJeznoKozaki
CaunensisJeznensisJeznoSiewielany
CaunensisJeznensisJeznoRakiszki
CaunensisJeznensisJeznoSądaki
CaunensisJeznensisJeznoSabow
CaunensisJeznensisJeznoŁuciszkany
CaunensisJeznensisJeznoMedeniszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiStokliszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiLepielance
CaunensisStokliscensisStokliszkiDruskuliszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiKrztofiszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiLelany
CaunensisStokliscensisStokliszkiAgrypiszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiTerwidańce
CaunensisStokliscensisStokliszkiPopsie
CaunensisStokliscensisStokliszkiRudziszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiZelkunce
CaunensisStokliscensisStokliszkiWiszniunce
CaunensisStokliscensisStokliszkiJawniance
CaunensisStokliscensisStokliszkiLikiszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiGayciunce
CaunensisStokliscensisStokliszkiMostołtowicze
CaunensisStokliscensisStokliszkiGiereykany
CaunensisStokliscensisStokliszkiPodreżyszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiPiekielany
CaunensisStokliscensisStokliszkiAngliniki
CaunensisStokliscensisStokliszkiTrzeciany
CaunensisStokliscensisStokliszkiBohdaniszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiSudwoiszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiKrasowszczyzna
CaunensisStokliscensisStokliszkiOlszyniki
CaunensisStokliscensisStokliszkiKierwieliszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiWirkiniki
CaunensisStokliscensisStokliszkiKielance
CaunensisStokliscensisStokliszkiFiedoryszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiNareykiszki
CaunensisStokliscensisStokliszkiMuszniki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórWysoki Dwór
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórJurewicze
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórTalkow
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórNuprany
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórDrabużniki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórBobrowniki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórNikrany
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórPokolniki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórTataryszki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórRomanow
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórSpindzie
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórWilkowszczyzna
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórGrandowa
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórŁowzgiany
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórHubiszki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórOkmiany
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórHoleszyszki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórGoyzuny, item Jurewicze
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórPuple
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórTrokiele
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórPapsie
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórMasie
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórWidziance
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórKrunciki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórBobrowicze
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórPasamanie
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórKotołowszczyzna
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórSzadzunce
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórTaletańce
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórDyrańce
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórBakałaryszki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórJuchniszki
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórEytulany
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórPoświęcie
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórGudakiemie
CaunensisWysokodworensisWysoki DwórChwiedziewszczyzna
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiSumiliszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiMustynany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiKarkuciany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiSzryszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiTołeyki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBielazy
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiPiudziany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiDegirdziszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiNieciuny
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBudzile
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiZuchorany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiWindzule
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiZuwicie
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiStanczyki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBeyzany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiSzkałdany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiMigliny
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiEstki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBohdańce
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiZailgi
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiRusokompie
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiOlechnowicze
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiNaruciany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBukiszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiRodomańce
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiDestrungi
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiRezy
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiTansk
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiPietraszkowicze
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiErminy
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiSzaniawsk
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiReymery
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiNaszkuny
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiHubiszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiNowosady
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiŁoycie
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBusgany
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBużele
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiKrasnopole
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBuraki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiBuryszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiKozielkiszki
CaunensisSumiliscensisSumiliszkiPipiryszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryŻyżmory
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryStrawinniki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryWładykiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryPowole
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBurliszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryTyryliszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBuywidańce
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKiertowniki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryGroblewszczyzna
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKułakiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryMarcyanow
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryZydeykiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryEyginiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmorySzarkiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryPokirty
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryStaniew
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKaszeydary
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryZabin
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryPolimsze
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryStraszuny
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryPułbeczki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryDyrgolany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryLutany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBurliszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBalceryszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKułakiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryDaynowka
CaunensisZyzmorensisŻyżmorySkudziany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryTurlaiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBuywideńce
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKibucie
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryPokirty
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKayryszki wielkie i małe
CaunensisZyzmorensisŻyżmorySzliszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryAwinelce
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryMakuny
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryŁydaykiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryStrawiniki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryJuchniany
CaunensisZyzmorensisŻyżmorySzyłany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKiertowniki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryIllona
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBuble
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryBijowtany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryAntokolce
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKurszany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryAteykany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryTauskuny
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryWilany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryMizany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryJodkany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryKrauciszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryCzyżany
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryWładykiszki
CaunensisZyzmorensisŻyżmoryTyryliszki
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiKietuwiszki
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiKoreywiance
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiOszekince
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiPieluncy
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiMyłeyguny
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiAbramowska
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiGibary
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiPokolniszki
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiKorkliniszki
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiGiedrowszczyzna
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiJagietany
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiPerkunakiemie
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiObieniany
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiJagieltany
CaunensisKietuvisccensisKietuwiszkiSzale
CaunensisZoslensisZośleZośle
CaunensisZoslensisZośleTołpuny
CaunensisZoslensisZośleDumsia
CaunensisZoslensisZoślePoiaczyszki
CaunensisZoslensisZoślePoporcie
CaunensisZoslensisZośleStabyrczyszki
CaunensisZoslensisZośleRozoryszki
CaunensisZoslensisZośleJanuszany
CaunensisZoslensisZośleIłgokiemie
CaunensisZoslensisZoślePiple
CaunensisZoslensisZośleSłobodka
CaunensisZoslensisZośleWitkiszki
CaunensisZoslensisZośleDoyniańce
CaunensisZoslensisZośleGieczany
CaunensisZoslensisZośleWołkokiemie
CaunensisZoslensisZośleBartoszewice
CaunensisZoslensisZośleMyśliki
CaunensisZoslensisZośleSynkiewicze
CaunensisZoslensisZośleKrewany
CaunensisZoslensisZośleReczany
CaunensisZoslensisZośleMiguciany
CaunensisZoslensisZośleCiwiszki
CaunensisZoslensisZośleGurańce
CaunensisZoslensisZośleDiliniańce
CaunensisZoslensisZośleWoydziany
CaunensisZoslensisZośleKorsaki
CaunensisZoslensisZośleKurniszki
CaunensisZoslensisZośleBałtyniki
CaunensisZoslensisZośleKopczyszki
CaunensisZoslensisZośleKreciuny
CaunensisZoslensisZośleSzoknie
CaunensisZoslensisZośleGanuszańce
CaunensisZoslensisZośleKieturoki
CaunensisZoslensisZośleMonczuny
CaunensisZoslensisZośleGudziany
CaunensisZoslensisZośleKrywany
CaunensisZoslensisZośleKarłaycie
CaunensisZoslensisZośleCzyneyki
CaunensisZoslensisZośleBuywuny
CaunensisZoslensisZoślePawczyszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynGiegużyn
CaunensisGieguzynensisGiegużynRukła
CaunensisGieguzynensisGiegużynPietraszyszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynSzyłosady
CaunensisGieguzynensisGiegużynŁomiańce
CaunensisGieguzynensisGiegużynNieprakszty
CaunensisGieguzynensisGiegużynSwirplany
CaunensisGieguzynensisGiegużynJaczuny
CaunensisGieguzynensisGiegużynAntonoycie
CaunensisGieguzynensisGiegużynKłusy
CaunensisGieguzynensisGiegużynPołamienie
CaunensisGieguzynensisGiegużynBohdaniszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynBiełaniszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynKurszany
CaunensisGieguzynensisGiegużynSmilgle
CaunensisGieguzynensisGiegużynKrywany
CaunensisGieguzynensisGiegużynSurwele
CaunensisGieguzynensisGiegużynSzyłany
CaunensisGieguzynensisGiegużynPutroszany
CaunensisGieguzynensisGiegużynBućkuny
CaunensisGieguzynensisGiegużynZubiszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynRuska wieś
CaunensisGieguzynensisGiegużynLitwiniszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynBuczany
CaunensisGieguzynensisGiegużynKieyzany
CaunensisGieguzynensisGiegużynDyrkszany
CaunensisGieguzynensisGiegużynKiernowiszki
CaunensisGieguzynensisGiegużynPodeygie
CaunensisPoporcensisPoporciePoporcie
CaunensisPoporcensisPoporcieWereykany
CaunensisPoporcensisPoporcieDaynowo
CaunensisPoporcensisPoporcieBenkuny
CaunensisPoporcensisPoporcieSzwdowsie
CaunensisPoporcensisPoporcieGanusańce
CaunensisPoporcensisPoporcieKorsaki item Korsaki
CaunensisPoporcensisPoporcieEyragołka
CaunensisPoporcensisPoporcieŁawkagole
CaunensisPoporcensisPoporciePrudniki
CaunensisPoporcensisPoporcieSkiery
CaunensisPoporcensisPoporcieMiciuny
CaunensisPoporcensisPoporcieMichałowszczyzna
CaunensisPoporcensisPoporcieMozolewszczyzna
CaunensisPoporcensisPoporcieRudzie
CaunensisPoporcensisPoporcieZabiszki
CaunensisPoporcensisPoporcieŁeły
CaunensisPoporcensisPoporcieLitwiniszki
CaunensisPoporcensisPoporciePodole
CaunensisPoporcensisPoporcieBudele
CaunensisPoporcensisPoporciePakolniszki
CaunensisPoporcensisPoporcieJuchniance
CaunensisPoporcensisPoporcieNerowy
CaunensisPoporcensisPoporcieAntokolle
CaunensisPoporcensisPoporcieNauryszki
CaunensisPoporcensisPoporcieNaszlany
CaunensisPoporcensisPoporcieLelany
CaunensisPoporcensisPoporcieBeksztany
CaunensisKozakiszki filia PoporcensisPoporcieKozakiszki
CaunensisKozakiszki filia PoporcensisPoporcieGabryeliszki
CaunensisKozakiszki filia PoporcensisPoporcieZaborze
CaunensisKozakiszki filia PoporcensisPoporcieKieragoliszki
CaunensisKozakiszki filia PoporcensisPoporcieKołgany
CaunensisKormiałoviensisKormiałówKormiałow
CaunensisKormiałoviensisKormiałówMikuliszki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówDrąseyki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówZyniany
CaunensisKormiałoviensisKormiałówPlebaniszki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówMikańce
CaunensisKormiałoviensisKormiałówEygirdgole
CaunensisKormiałoviensisKormiałówOszkance
CaunensisKormiałoviensisKormiałówRadyki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówKońcew
CaunensisKormiałoviensisKormiałówŁontanie
CaunensisKormiałoviensisKormiałówUżusole
CaunensisKormiałoviensisKormiałówPiełańce
CaunensisKormiałoviensisKormiałówNiewiarowicze
CaunensisKormiałoviensisKormiałówGiełsodowicze
CaunensisKormiałoviensisKormiałówDaugowicze
CaunensisKormiałoviensisKormiałówPoszyle
CaunensisKormiałoviensisKormiałówIszory
CaunensisKormiałoviensisKormiałówKołniany
CaunensisKormiałoviensisKormiałówRudmiana
CaunensisKormiałoviensisKormiałówŁankiszki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówRomaszki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówIwaszkańce
CaunensisKormiałoviensisKormiałówMedyki
CaunensisKormiałoviensisKormiałówPeysuny
CaunensisKormiałoviensisKormiałówAndruszkańce
CaunensisKormiałoviensisKormiałówBetygoła
CaunensisKormiałoviensisKormiałówMosteyki
CaunensisŁopie Filia KormiałoviensisKormiałowŁopie
CaunensisSkorulensisSkoruleSkorule
CaunensisSkorulensisSkoruleMesztany
CaunensisSkorulensisSkoruleGayżuny
CaunensisSkorulensisSkoruleMeszkańcy
CaunensisSkorulensisSkoruleKunigiszki
CaunensisSkorulensisSkoruleBorciany
CaunensisSkorulensisSkoruleJanow
CaunensisSkorulensisSkoruleŁawkagole
CaunensisSkorulensisSkoruleWirbały
CaunensisSkorulensisSkoruleKurmagoła
CaunensisSkorulensisSkoruleCzyczyny
CaunensisSkorulensisSkoruleSkrebiny
CaunensisSkorulensisSkoruleSmyczki
CaunensisSkorulensisSkoruleSągayliszki
CaunensisSkorulensisSkoruleJurkuny
CaunensisSkorulensisSkoruleKułwa
CaunensisSkorulensisSkorulePodleszczyzna
CaunensisSkorulensisSkoruleKnipy
CaunensisSkorulensisSkoruleTalwaszyszki
CaunensisSkorulensisSkoruleWoywodziszki
CaunensisSkorulensisSkorulePrawle
CaunensisSkorulensisSkoruleŁaugieliszki
CaunensisSkorulensisSkoruleBerże
CaunensisSkorulensisSkoruleSzyły
CaunensisSkorulensisSkoruleŁukszy
CaunensisSkorulensisSkoruleBułkany
CaunensisSkorulensisSkoruleDragaycie
CaunensisSkorulensisSkorulePupkule
CaunensisSkorulensisSkoruleSatkuny
CaunensisSkorulensisSkoruleMarkuciszki
CaunensisSkorulensisSkoruleŁokiany
CaunensisSkorulensisSkoruleSoleniki
CaunensisSkorulensisSkoruleRukła
CaunensisWądziagolensisWędziagołaWędziagoła
CaunensisWądziagolensisWędziagołaAntoginele
CaunensisWądziagolensisWędziagołaAuksztygole
CaunensisWądziagolensisWędziagołaBerłaynie
CaunensisWądziagolensisWędziagołaBoniszki
CaunensisWądziagolensisWędziagołaBulkuny
CaunensisWądziagolensisWędziagołaDasiuny
CaunensisWądziagolensisWędziagołaGielny
CaunensisWądziagolensisWędziagołaGineyki
CaunensisWądziagolensisWędziagołaIbiany
CaunensisWądziagolensisWędziagołaKukszy
CaunensisWądziagolensisWędziagołaŁabunow
CaunensisWądziagolensisWędziagołaMichalkiewicze
CaunensisWądziagolensisWędziagołaPacunele
CaunensisWądziagolensisWędziagołaPiadzie
CaunensisWądziagolensisWędziagołaPokopie
CaunensisWądziagolensisWędziagołaPreyszagoła
CaunensisWądziagolensisWędziagołaPuykonie
CaunensisWądziagolensisWędziagołaPużaycie
CaunensisWądziagolensisWędziagołaSaweczany
CaunensisWądziagolensisWędziagołaSyczany
CaunensisWądziagolensisWędziagołaSyrwidgole
CaunensisWądziagolensisWędziagołaSzostakiszki
CaunensisWądziagolensisWędziagołaTrynkiele
CaunensisWądziagolensisWędziagołaUzumiszki
CaunensisWądziagolensisWędziagołaWądziagołka
CaunensisWądziagolensisWędziagołaWigie
CaunensisWądziagolensisWędziagołaZagowicze
CaunensisWądziagolensisWędziagołaWądzała
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaBopty
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaPoginie
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaPoginele
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaWilczatow
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaJodance
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaSzaszewicze
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaGoylusze
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaJagintowicze
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaJanuszewicze
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaUrniaże
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaPacewicze
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaWimbory
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaKikowicze
CaunensisBopty olim Filia WądziagołensisWędziagołaAntoginie
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiRumszyszki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiBortkiewicze
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiŁoszyńce
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiKępiszki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiSłobodka
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiPelisza
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiOrłowiszki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiOszwidow
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiŁowmiany
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiWieszkuny
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiZekżdry
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiSzlanow
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiZeybryki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiGostyłany
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiDworeliszki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiSzyłany
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiPomierże
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiPoszuwie
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiLiwinty
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiMaćkany
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiBersztroki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiOginty
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiKasperyszki
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiRusany
CaunensisRumszyszczensisRumszyszkiLelusze
CaunensisUzogoscensisUżogościeUżogoście
CaunensisUzogoscensisUżogościeGiedynańce cum Capella
CaunensisUzogoscensisUżogościeWierże
CaunensisUzogoscensisUżogościePuple
CaunensisUzogoscensisUżogościeWitupańce
CaunensisUzogoscensisUżogościeWilkiniki
CaunensisUzogoscensisUżogościeLepielany
CaunensisUzogoscensisUżogościeNareykiszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeFiedoryszki, item Wilkiniki
CaunensisUzogoscensisUżogościeMiedziany
CaunensisUzogoscensisUżogościeUnkunce
CaunensisUzogoscensisUżogościeRaliszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeSznipele
CaunensisUzogoscensisUżogościeMiciuny
CaunensisUzogoscensisUżogościeWarcholce
CaunensisUzogoscensisUżogościeRyngayliszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeToleykiszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeKlaryszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeItulany
CaunensisUzogoscensisUżogościeBeyszany
CaunensisUzogoscensisUżogościeWoyszwilany
CaunensisUzogoscensisUżogościeScypioniszki cum villis
CaunensisUzogoscensisUżogościeGineykany
CaunensisUzogoscensisUżogościeNemeytany
CaunensisUzogoscensisUżogościeButkiszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeZydyszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeŁawkiszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeMaćkańce
CaunensisUzogoscensisUżogościeGilany seu Antowiersze
CaunensisUzogoscensisUżogościePołapiszki
CaunensisUzogoscensisUżogościeGiereyciszki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiDorsuniszki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiBoczkiniki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiKromie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiWaygow
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiAngliniki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiKraszkiemie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiDobinta
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiNowiki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiŁoyponiszki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiWiakany
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiSiekany
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiPilona
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiGogi
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiPoświątupie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiUżgierany
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiWagi
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiAntokolnie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiBuczkiemie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiSobaleny
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiJakimiszki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiPometery
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiDobile
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiTowrokiemie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiPokonie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiDwilikie
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiWasiszki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiŁomakiemy
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiMigany
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiAndruńce
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiPurwiniki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiJachniszki
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiWaygow
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiHermanowicze
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiSeybuty
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiMoysiciuny
CaunensisDorsuniscensisDorsuniszkiPoniemunie
CaunensisPrenensisPrenyZemoykiemie
CaunensisPrenensisPrenyZądoniszki
CaunensisPrenensisPrenyMedniszki
CaunensisPrenensisPrenyWarty
CaunensisPrenensisPrenySzławanciszki
CaunensisPrenensisPrenyIgliszki
CaunensisPrenensisPrenyKulinga
CaunensisPrenensisPrenyNietyczkampie
CaunensisPrenensisPrenyNartele
CaunensisPrenensisPrenyNarty
CaunensisPrenensisPrenyAugustaycie
CaunensisPrenensisPrenyStaropole
CaunensisPrenensisPrenyTrakiszki
CaunensisPrenensisPrenyGrabiszki
CaunensisPrenensisPrenyDegucie
CaunensisPrenensisPrenyPaszkielnie
CaunensisPrenensisPrenyRayszupie
CaunensisPrenensisPrenySmilgi
CaunensisPrenensisPrenySurgucie
CaunensisPrenensisPrenyKuży
CaunensisPrenensisPrenySzałtupie
CaunensisPrenensisPrenyIzłauże
CaunensisPrenensisPrenyBoczkiniki
CaunensisPrenensisPrenyBuda Stara
CaunensisPrenensisPrenyBuda Mazowiecka
CaunensisPrenensisPrenyBuda Smolnicka
CaunensisPrenensisPrenyKowale
CaunensisPrenensisPrenyPoświęcie
CaunensisPrenensisPrenyWozatki
CaunensisPrenensisPrenyAlkśniakiemie
CaunensisPrenensisPrenyRudupie
CaunensisPrenensisPrenyPacuny
CaunensisPrenensisPrenyBersztany
TrocensisTrocensisTrokiMichniszki
TrocensisTrocensisTrokiSzklary
TrocensisTrocensisTrokiSłoboda
TrocensisTrocensisTrokiChorążyszki
TrocensisTrocensisTrokiPupańce
TrocensisTrocensisTrokiGudziszki
TrocensisTrocensisTrokiUlkiszki
TrocensisTrocensisTrokiMarkowszczyzna
TrocensisTrocensisTrokiWabele
TrocensisTrocensisTrokiWizgirdy
TrocensisTrocensisTrokiEugielany
TrocensisTrocensisTrokiWiszmance
TrocensisTrocensisTrokiBorcie
TrocensisTrocensisTrokiMorkieniki
TrocensisTrocensisTrokiStaszuniszki
TrocensisTrocensisTrokiSolkieniki
TrocensisTrocensisTrokiMeyłuszki
TrocensisTrocensisTrokiLebiedziow
TrocensisTrocensisTrokiPodworańce
TrocensisTrocensisTrokiSieymany
TrocensisTrocensisTrokiMichniszki
TrocensisTrocensisTrokiLewszany
TrocensisTrocensisTrokiPienkieniki
TrocensisTrocensisTrokiWoyniaki
TrocensisTrocensisTrokiPiłaniszki
TrocensisTrocensisTrokiWieliczkow
TrocensisTrocensisTrokiBrazoła
TrocensisTrocensisTrokiMiciuny
TrocensisTrocensisTrokiWiewieniki
TrocensisTrocensisTrokiZaleszczyzna
TrocensisTrocensisTrokiGrotowszczyzna
TrocensisTrocensisTrokiWiłuniszki
TrocensisTrocensisTrokiWiewie
TrocensisTrocensisTrokiBakieryszki
TrocensisTrocensisTrokiNokles
TrocensisTrocensisTrokiJeteluny
TrocensisTrocensisTrokiRykonty
TrocensisTrocensisTrokiPokolpie
TrocensisTrocensisTrokiDanieliszki
TrocensisTrocensisTrokiKiermeliszki
TrocensisTrocensisTrokiPiektyniszki
TrocensisTrocensisTrokiKrasno
TrocensisTrocensisTrokiSzuleniki
TrocensisTrocensisTrokiZatrocze
TrocensisTrocensisTrokiKondratkiszki cum Villa
TrocensisTrocensisTrokiMaciowszczyzna
TrocensisTrocensisTrokiWorniki
TrocensisTrocensisTrokiLantwaryszki
TrocensisTrocensisTrokiSierpuciszki
TrocensisTrocensisTrokiPietuchow
TrocensisTrocensisTrokiPodumble
TrocensisTrocensisTrokiSerafiniszki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiStare Troki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiWisztelany
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiOłona
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiAngielniki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiLidziance
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiJurgielany
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiDoyny
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiPołuknie
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiMiodowarcie
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiRudziszki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiMadziony
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiJałowiec
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiDalidy
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiMiedzyrzec
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiStrokiszki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiLigonie
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiŚwiątniki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiGrudełki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiSkorbuciany
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiSorok-Tatary
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiWoydaciszki
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiKoziaklary
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiMelechowicze
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiWaka
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiPrudziany
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiBraciszewskie
TrocensisStaro-TrocensisStare TrokiRutkowskie
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Anuszyszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Piwoszuny
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Sadwoiszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Starosiele
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Oniżkańce
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Skarciszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Orle
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Duszmiany
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Bakałarzyszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Dzierzymile
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Uta
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Rudnia
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Zylinciszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Eynerance
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Duszmianki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Łatwiańce
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Eygielance
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Zadziszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Jączany
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Pooranie
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Lelance
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Jurkance
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Eygierdance
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Gineciszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Micionce
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Eycionce
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Okuszkańce
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Paszkoniszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Racienniki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Dudziszki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Kiedance
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Trokienniki
TrocensisAnuszyscensisAnuszyszki?Klidzie
TrocensisPunensisPuniePunie
TrocensisPunensisPuniePiwoszuny
TrocensisPunensisPunieWieżancy
TrocensisPunensisPunieDworaliszki
TrocensisPunensisPunieFurmaniszki
TrocensisPunensisPuniePłosowpniki
TrocensisPunensisPunieGryszkancy
TrocensisPunensisPuniePłosowka
TrocensisPunensisPunieMożuncy
TrocensisPunensisPunieButrymance
TrocensisPunensisPunieRowbance
TrocensisPunensisPunieReyża
TrocensisPunensisPuniePieckance
TrocensisPunensisPunieRadziwilance
TrocensisPunensisPunieGierwiany
TrocensisPunensisPuniePuyszany
TrocensisPunensisPunieWalunce
TrocensisPunensisPunieAdamance
TrocensisPunensisPunieTowciany
TrocensisPunensisPunieWaytakiemie
TrocensisPunensisPunieRaganiszki
TrocensisPunensisPunieKrużunce
TrocensisPunensisPuniePodworyszki
TrocensisPunensisPunieNargieliszki
TrocensisPunensisPunieZagary
TrocensisPunensisPuniePiwogole
TrocensisPunensisPunieStrzelce
TrocensisPunensisPunieKulabiszki
TrocensisPunensisPunieStaniewo
TrocensisPunensisPunieProniewicze
TrocensisPunensisPunieKrewniszki
TrocensisPunensisPunieMikutyszki
TrocensisPunensisPunieTackiewicze
TrocensisPunensisPunieWanagi
TrocensisPunensisPunieWeytyszki
TrocensisPunensisPunieZemeytkiemie
TrocensisPunensisPunieZuki
TrocensisPunensisPunieMatyaszyszki
TrocensisPunensisPunieSipowicze
TrocensisPunensisPunieSzałtyniance
TrocensisPunensisPunieMartyniance
TrocensisPunensisPunieTawluki
TrocensisPunensisPunieNieczuny
TrocensisPunensisPunieNiemajuny
TrocensisPunensisPunieGialażuny
TrocensisPunensisPunieZwirzdany
TrocensisPunensisPunieBobrowicze
TrocensisPunensisPunieDymszyszki
TrocensisPunensisPuniePoleszyszki
TrocensisPunensisPunieSzylany
TrocensisOlitensisOlitaUzobole
TrocensisOlitensisOlitaLikiszki wielkie i małe
TrocensisOlitensisOlitaJurgiszki
TrocensisOlitensisOlitaRadziuny
TrocensisOlitensisOlitaAntałaki
TrocensisOlitensisOlitaBowory
TrocensisOlitensisOlitaZaleskie
TrocensisOlitensisOlitaBendry
TrocensisOlitensisOlitaIwankowo
TrocensisOlitensisOlitaBalkuny
TrocensisOlitensisOlitaWardow
TrocensisOlitensisOlitaGudele
TrocensisOlitensisOlitaLinginiany
TrocensisOlitensisOlitaOniszki
TrocensisOlitensisOlitałukniany
TrocensisOlitensisOlitaKoniuchy
TrocensisOlitensisOlitaDawgirdele
TrocensisOlitensisOlitaPoniemuniki
TrocensisOlitensisOlitaMedukszta
TrocensisOlitensisOlitaZuki
TrocensisOlitensisOlitaWoydagi
TrocensisOlitensisOlitaTokniszki
TrocensisOlitensisOlitaBazary
TrocensisOlitensisOlitaSkreyciany
TrocensisOlitensisOlitaKoleśniki
TrocensisOlitensisOlitaZydance
TrocensisOlitensisOlitaDomantance
TrocensisOlitensisOlitaLelance
TrocensisOlitensisOlitaSzwabiszki
TrocensisOlitensisOlitaSłobodka
TrocensisOlitensisOlitaOłowka
TrocensisOlitensisOlitaPożerniki
TrocensisOlitensisOlitaPoterance
TrocensisOlitensisOlitaKoniuchy
TrocensisOlitensisOlitaSkiernowo
TrocensisOlitensisOlitaWienciuny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Daugienie?
TrocensisDaugiensisDaugienie?Karliszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Rymiance
TrocensisDaugiensisDaugienie?Rokotany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Rokance
TrocensisDaugiensisDaugienie?Winksznie
TrocensisDaugiensisDaugienie?Bohuszyszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Pociełunce
TrocensisDaugiensisDaugienie?Mieluny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Wieciuny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Gryciuny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Sawanciszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Bydziuszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Użukolnie
TrocensisDaugiensisDaugienie?Czyżuny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Koniuchy
TrocensisDaugiensisDaugienie?Zwigrżdany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Konzany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Bychowczyszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Skobeykie
TrocensisDaugiensisDaugienie?Woyko??tany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Wieżance
TrocensisDaugiensisDaugienie?Gieniany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Miguciany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Pomusze
TrocensisDaugiensisDaugienie?Meszkucie
TrocensisDaugiensisDaugienie?Serafiniszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Powarańce
TrocensisDaugiensisDaugienie?Pobieżniaki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Wazgirdany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Hryncewszczyzna
TrocensisDaugiensisDaugienie?Kirklany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Bobryszki
TrocensisDaugiensisDaugienie?Gieydukany
TrocensisDaugiensisDaugienie?Gudzie
TrocensisDaugiensisDaugienie?Sakańce
TrocensisDaugiensisDaugienie?Weygałańce
TrocensisDaugiensisDaugienie?Zelniuny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Drućkuny
TrocensisDaugiensisDaugienie?Orany
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Wartowłoki
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Choronżyce
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Kucokiemie
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Gudokiemie
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Toycie
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Talkuny
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Deynowa
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Powordownie
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Bieniuny
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Bychowczyszki
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Pokorsze
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Arciuny
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Dworczany
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Podaugi
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Popiszki
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Andrunce
TrocensisPrzełaje Filia Par. DaugiensisDaugienie?Daszkance
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieNiemonojcie
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieEynarowicze
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieSudwoie
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieManciuny
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieDusniany
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieGieczołowka
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieWobole
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieWęgiełance
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieJacuny cum Villa
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieHrynkowszczyzna
TrocensisNiemonoycensisNiemonojciePeryszki cum Villa
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieKostryszki cum Villa
TrocensisNiemonoycensisNiemonojciePoniemonie
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieMuywidy
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieButrymowicze
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieRacy
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieManciuny
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieWazbucie
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieBałkosadzie
TrocensisNiemonoycensisNiemonojciePopusadzie
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieMankuny
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieMiłostany
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieObela
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieSiemieniszki
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieMaciuszkany
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieTalkuny
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieNaruny
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieWertelkiszki
TrocensisNiemonoycensisNiemonojcieBugany
TrocensisNietoviscensisNietowiszki?Nietowiszki?
TrocensisLiszkoviensisLiszkówLiszków
TrocensisLiszkoviensisLiszkówMaximce
TrocensisLiszkoviensisLiszkówNerowy
TrocensisLiszkoviensisLiszkówWieciuny
TrocensisLiszkoviensisLiszkówUciecha
TrocensisLiszkoviensisLiszkówWilkowcy
TrocensisLiszkoviensisLiszkówRycelle
TrocensisLiszkoviensisLiszkówPonary
TrocensisLiszkoviensisLiszkówZeymy
TrocensisLiszkoviensisLiszkówGubince
TrocensisLiszkoviensisLiszkówGayluny
TrocensisLiszkoviensisLiszkówGudele
TrocensisLiszkoviensisLiszkówRotnica
TrocensisLiszkoviensisLiszkówUlczyce
TrocensisLiszkoviensisLiszkówMicuny
TrocensisLiszkoviensisLiszkówRadziłowicze
TrocensisLiszkoviensisLiszkówStroczuny
TrocensisLiszkoviensisLiszkówKryksztany
TrocensisMerecensisMereczMerecz
TrocensisMerecensisMereczIłgi
TrocensisMerecensisMereczMokniuny
TrocensisMerecensisMereczWodance
TrocensisMerecensisMereczSubortowicze
TrocensisMerecensisMereczMątwiliszki
TrocensisMerecensisMereczChorążyce
TrocensisMerecensisMereczJucewicze
TrocensisMerecensisMereczMieciosy
TrocensisMerecensisMereczMaximańce
TrocensisMerecensisMereczSolenniki
TrocensisMerecensisMereczMizance
TrocensisMerecensisMereczLizdy
TrocensisMerecensisMereczKlepacze
TrocensisMerecensisMereczRyliszki
TrocensisMerecensisMereczTaruciany
TrocensisMerecensisMereczWeysmuny
TrocensisMerecensisMereczRaycienniki
TrocensisMerecensisMereczSeniłańce
TrocensisMerecensisMereczLindakinie
TrocensisMerecensisMereczNowosady
TrocensisMerecensisMereczSubortowicze
TrocensisMerecensisMereczIłginiki
TrocensisMerecensisMereczDewoyniszki
TrocensisMerecensisMereczMieszkosole
TrocensisMerecensisMereczPlikniany
TrocensisMerecensisMereczMichniuny
TrocensisMerecensisMereczWodance
TrocensisMerecensisMereczPilwingi
TrocensisMerecensisMereczKoniuchy
TrocensisMerecensisMereczRaduka
TrocensisMerecensisMereczNiedzingi
TrocensisMerecensisMereczBrakoyście
TrocensisMerecensisMereczRuska wieś
TrocensisMerecensisMereczKieybucie
TrocensisMerecensisMereczMordasowo
TrocensisMerecensisMereczPurple
TrocensisMerecensisMereczPuhacze
TrocensisMerecensisMereczKościuny
TrocensisMerecensisMereczŁankieniki
TrocensisMerecensisMereczBingiele
TrocensisMerecensisMereczKrusze
TrocensisMerecensisMereczZerwiny
TrocensisMerecensisMereczManczegiry
TrocensisMerecensisMereczPoule
TrocensisMerecensisMereczZauroczyszki
TrocensisMerecensisMereczMarcinkańce
TrocensisMerecensisMereczKopieniszki
TrocensisMerecensisMereczMergienicze
TrocensisMerecensisMereczSzklarze
TrocensisMerecensisMereczKobiele
TrocensisMerecensisMereczRondomańce
TrocensisMerecensisMereczNarule
TrocensisMerecensisMereczDubiniki
TrocensisMerecensisMereczTrośniki
TrocensisMerecensisMereczDubokłance
TrocensisMerecensisMereczRutingi
TrocensisMerecensisMereczBordziuny
TrocensisMerecensisMereczKibisze
TrocensisMerecensisMereczHorodyszcze
TrocensisMerecensisMereczBurbańce
TrocensisMerecensisMereczJakubiszki
TrocensisMerecensisMereczCimoniunce
TrocensisMerecensisMereczSzarkaiedy
TrocensisMerecensisMereczJunance
TrocensisMerecensisMereczMassaliszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiOlkieniki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKursze
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKiewłaki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiNoniszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiMisztuny
TrocensisOlkienicensisOlkienikiCiobotary
TrocensisOlkienicensisOlkienikiBurneyki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiPopiszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiWaryszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiJurkiance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiWołochowicze
TrocensisOlkienicensisOlkienikiPowary
TrocensisOlkienicensisOlkienikiNiewoniance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiTelance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKudliszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiSiemaszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiJurgiszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiGieniany
TrocensisOlkienicensisOlkienikiJokiance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKomorunce
TrocensisOlkienicensisOlkienikiDarguzy
TrocensisOlkienicensisOlkienikiPomerecz
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKukle
TrocensisOlkienicensisOlkienikiZylinki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiJakiance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiPodzie
TrocensisOlkienicensisOlkienikiNarwidziszki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiZachary
TrocensisOlkienicensisOlkienikiPolełuki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiWienokiemie
TrocensisOlkienicensisOlkienikiZyliny
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKoreywiany
TrocensisOlkienicensisOlkienikiLeypunki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiGienakiemie
TrocensisOlkienicensisOlkienikiBitowtany
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKoniuchy
TrocensisOlkienicensisOlkienikiDemoniance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiKałance
TrocensisOlkienicensisOlkienikiSzpingle
TrocensisOlkienicensisOlkienikiPuszkarnia
TrocensisOlkienicensisOlkienikiCzarne Kowale
TrocensisOlkienicensisOlkienikiSzperliniki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiSmołokie
TrocensisOlkienicensisOlkienikiLeypuny
TrocensisOlkienicensisOlkienikiGrożniki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiSomniki
TrocensisOlkienicensisOlkienikiGudakiemie
TrocensisOlkienicensisOlkienikiZukłcie
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeRumbowicze
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeMikłusiany
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeBokszyszki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeŻołnierzyszki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeJacuny
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeNowickie
TrocensisRumbowiczeRumbowiczePokłonskie
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeKrewniszki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeLeszniki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeJunowicze
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeDubie
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeGieysztory
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeJawoyszance
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeBundary
TrocensisRumbowiczeRumbowiczePoniemoniki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeMikułyszki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeKlidzia
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeRumbowicze
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeRaudaniki
TrocensisRumbowiczeRumbowiczeSoboliszki
TrocensisMirosławMirosławMirosław alias Słoboda
TrocensisMirosławMirosławWorobieje
TrocensisMirosławMirosławNowinniki
TrocensisMirosławMirosławMasztalerze
TrocensisMirosławMirosławKrakienniki
TrocensisMirosławMirosławAngieniki
TrocensisMirosławMirosławOteśniki
RożanensisRożanensisRóżanaRóżana
RożanensisRożanensisRóżanaMajowszczyzna
RożanensisRożanensisRóżanaKozuli
RożanensisRożanensisRóżanaSzeypiaki
RożanensisRożanensisRóżanaOlszanka
RożanensisRożanensisRóżanaPołonsk
RożanensisRożanensisRóżanaLrokotla
RożanensisRożanensisRóżanaLisowicze
RożanensisRożanensisRóżanaOstrow
RożanensisRożanensisRóżanaPrzewłoka
RożanensisRożanensisRóżanaBliżna
RożanensisRożanensisRóżanaJundziłowicze
RożanensisRożanensisRóżanaMizgiry
RożanensisRożanensisRóżanaWitoroż
RożanensisRożanensisRóżanaZahalicze
RożanensisRożanensisRóżanaŁososin
RożanensisRożanensisRóżanaOdyncowszczyzna
RożanensisŁyskoviensisŁyskówHrusk
RożanensisŁyskoviensisŁyskówStockowszczyzna
RożanensisŁyskoviensisŁyskówWielki Łysków
RożanensisŁyskoviensisŁyskówPapiernia
RożanensisŁyskoviensisŁyskówJackiewicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówZeldzin
RożanensisŁyskoviensisŁyskówLitołoż
RożanensisŁyskoviensisŁyskówHuta
RożanensisŁyskoviensisŁyskówKuklicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówLudwin
RożanensisŁyskoviensisŁyskówChaniewicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówNowiki
RożanensisŁyskoviensisŁyskówNiedźwieck
RożanensisŁyskoviensisŁyskówOlisziewicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówLindzicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówChoroszewicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówKraski
RożanensisŁyskoviensisŁyskówHołowczyce
RożanensisŁyskoviensisŁyskówJałowo
RożanensisŁyskoviensisŁyskówZieleniewicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówKrupa
RożanensisŁyskoviensisŁyskówPodkrupie
RożanensisŁyskoviensisŁyskówSzpali
RożanensisŁyskoviensisŁyskówJackiewicze
RożanensisŁyskoviensisŁyskówOgrodniki
RożanensisŁyskoviensisŁyskówKuziewicze
RożanensisPorozoviensisPorozówPorozow
RożanensisPorozoviensisPorozówNowydwor
RożanensisPorozoviensisPorozówMosuczyn
RożanensisPorozoviensisPorozówDziczkowce
RożanensisPorozoviensisPorozówTelaki
RożanensisPorozoviensisPorozówCzerebki
RożanensisPorozoviensisPorozówLeski
RożanensisPorozoviensisPorozówChoroszewicze
RożanensisPorozoviensisPorozówTołoczmany
RożanensisPorozoviensisPorozówŁopienica
RożanensisPorozoviensisPorozówHryckowszczyzna
RożanensisPorozoviensisPorozówŚwięcica
RożanensisPorozoviensisPorozówWierdomicze
RożanensisPorozoviensisPorozówPołonka wielka y mała
RożanensisPorozoviensisPorozówBierniki
RożanensisPorozoviensisPorozówJanowszczyzna
RożanensisPorozoviensisPorozówKropiwnica
RożanensisPorozoviensisPorozówChrustowo
RożanensisPorozoviensisPorozówHronostaiewicze
RożanensisPorozoviensisPorozówSokolniki
RożanensisPorozoviensisPorozówSurycze
RożanensisPorozoviensisPorozówKołonna
RożanensisPorozoviensisPorozówHakowka
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecMiędzyrzec
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecPietraiewicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecIleyki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecPianiuha
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecUhlania
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecKakareka
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecSławatycze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecUłasowszczyzna
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecPodzieyki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecMelechowicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecManciaki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecSzyrki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecKomary
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecCichleiewicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecGerechowicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecLichosielce
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecRudziewicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecSedelniki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecPodorosk
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecDubicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecPodorosk seu Rudawka
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecHubczyce
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecKoniuchy
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecDombrowniki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecHołyszki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecTrunce
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecDworczany seu Bohdzieje
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecBoule
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecZupliki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecPuziki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecTułow
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecDiergiele
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecTałałayki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecZabki
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecMesztowicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecZerna
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecIwaszkiewicze
RożanensisMiedzyrzecensisMiędzyrzecLeszna
RożanensisZelvensisZelwaZelwa
RożanensisZelvensisZelwaBerezki
RożanensisZelvensisZelwaWoronicze
RożanensisZelvensisZelwaNowosiołki
RożanensisZelvensisZelwaKonna
RożanensisZelvensisZelwaJanowszczyzna
RożanensisZelvensisZelwaZerny
RożanensisZelvensisZelwaHorowicze
RożanensisZelvensisZelwaKonna
RożanensisZelvensisZelwaKrzesły
RożanensisZelvensisZelwaRościewicze
RożanensisMostensisMostyMosty
RożanensisMostensisMostyMikielewszczyzna
RożanensisMostensisMostyStarzynki
RożanensisMostensisMostyDaszkowcy
RożanensisMostensisMostyZelwiany
RożanensisMostensisMostySciepaniszki
RożanensisDereczynensisDereczynDereczyn
RożanensisDereczynensisDereczynKolczyn
RożanensisDereczynensisDereczynŁobzowo
RożanensisDereczynensisDereczynTomasze
RożanensisDereczynensisDereczynRusaki
RożanensisDereczynensisDereczynJeziorki
RożanensisDereczynensisDereczynWołłoba
RożanensisDereczynensisDereczynMała Wola
RożanensisDereczynensisDereczynWielka Wola
RożanensisDereczynensisDereczynMorozowicze
RożanensisDereczynensisDereczynSawicze
RożanensisDereczynensisDereczynStary Dereczyn
RożanensisDereczynensisDereczynBerezki
RożanensisDereczynensisDereczynGrabowo
RożanensisDereczynensisDereczynUhryn
RożanensisDereczynensisDereczynMaracze
RożanensisDereczynensisDereczynLewosowszczyzna
RożanensisDereczynensisDereczynBibiki
RożanensisDereczynensisDereczynKrzywicze
RożanensisDereczynensisDereczynCzeszeykowszczyzna
RożanensisDereczynensisDereczynZołocieiowo
RożanensisDereczynensisDereczynKrupa
RożanensisDereczynensisDereczynKamionka
RożanensisDereczynensisDereczynOlekszyce
RożanensisDereczynensisDereczynDorohlin
RożanensisDereczynensisDereczynGieyściewicze
RożanensisDereczynensisDereczynBuksztow
RożanensisDereczynensisDereczynRodziszki
RożanensisDereczynensisDereczynMilewicze
RożanensisDereczynensisDereczynWoyniłowce
RożanensisDereczynensisDereczynBiałasawszczyzna
RożanensisDereczynensisDereczynŁancewicze
RożanensisDereczynensisDereczynZaścianek
RożanensisDereczynensisDereczynNaćkowo
RożanensisDereczynensisDereczynSankowo
RożanensisDereczynensisDereczynSzczara
RożanensisDereczynensisDereczynKuryłowicze
RożanensisDereczynensisDereczynStarynki
RożanensisDereczynensisDereczynNamogły
RożanensisŁukonicensisŁukoniceŁukonice
RożanensisŁukonicensisŁukoniceHołynka
RożanensisŁukonicensisŁukoniceKlimowicze
RożanensisŁukonicensisŁukoniceOstrow
RożanensisŁukonicensisŁukoniceRakowica
RożanensisŁukonicensisŁukoniceHola
RożanensisŁukonicensisŁukoniceNarkowszczyzna
RożanensisŁukonicensisŁukoniceDerkowszczyzna
RożanensisŁukonicensisŁukoniceNiza
RożanensisŁukonicensisŁukoniceJahnieszyce
RożanensisŁukonicensisŁukoniceRzepnicze
RożanensisŁukonicensisŁukoniceBayki
RożanensisŁukonicensisŁukoniceŁukonica
RożanensisŁukonicensisŁukoniceJarniew
RożanensisŁukonicensisŁukoniceJeziernica
RożanensisŁukonicensisŁukoniceKrolewsczyzna
RożanensisŁukonicensisŁukonicePletenicze
RożanensisŁukonicensisŁukoniceMalatycze
RożanensisŁukonicensisŁukonicePustoboty
RożanensisŁukonicensisŁukoniceStara wieś
RożanensisŁukonicensisŁukoniceTrakt Pławskich
RożanensisŁukonicensisŁukoniceWieciewicze
RożanensisŁukonicensisŁukoniceMoszki
RożanensisKossovensisKosówKossow
RożanensisKossovensisKosówRuda
RożanensisKossovensisKosówBorki
RożanensisKossovensisKosówIwacewicze
RożanensisKossovensisKosówMichnowicze
RożanensisKossovensisKosówKosinow
RożanensisKossovensisKosówJanuszowszczyzna
RożanensisKossovensisKosówHaszczew
RożanensisKossovensisKosówSienkowicze
RożanensisKossovensisKosówJukiewicze
RożanensisKossovensisKosówBorowiki
RożanensisKossovensisKosówAlba
RożanensisKossovensisKosówMorocewszczyzna
RożanensisKossovensisKosówHrynkowszczyzna
RożanensisKossovensisKosówDworzec
RożanensisKossovensisKosówPopki
RożanensisKossovensisKosówKrasnystaw
RożanensisKossovensisKosówBusiaż
RożanensisKossovensisKosówHrywda
RożanensisKossovensisKosówChoroscza
RożanensisJanoviensisJanówJanów
RożanensisŁahiszynennsisŁahiszynŁahiszyn
RożanensisOlszeviensisOlszewoOlszewo
RożanensisOlszeviensisOlszewoSokołow
RożanensisOlszeviensisOlszewoTabulicze
RożanensisOlszeviensisOlszewoChrysa
RożanensisOlszeviensisOlszewoStryhin
RożanensisOlszeviensisOlszewoZdzitow
RożanensisOlszeviensisOlszewoPieski
RożanensisOlszeviensisOlszewoWoytowe sioło
RożanensisOlszeviensisOlszewoNiwi
RożanensisOlszeviensisOlszewoSowin
RożanensisOlszeviensisOlszewoSporow
RożanensisOlszeviensisOlszewoNiwki
RożanensisOlszeviensisOlszewoKosieniew
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskWołowysk
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskOlszymow
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskJatwież
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskKołłątaie
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskChoroszczewszczyzna
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskPiątaki
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskMoczulna
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskRexcie
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskRaklicze
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskPasieki
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskWoytkiewicze
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskChałaleyki
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskOszmiancy
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskBiskupice
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskZaleszany
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskPietuchow
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskZarnowka
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskRomanowcy
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskDorohiczany
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskPasucicze
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskChorożancy
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskKobylaki
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskŁopienica mała
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskNiziany
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskJelcowszczyzna
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskKorewicze
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskKrysiewicze
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskPietroszowce
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskHrudy
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskZadworańcy
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskLeśniki
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskBaczyny
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskJasienowicze
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskMasiuki
WołkowyscensisWołkowyscensisWołowyskRupieyki
WołkowyscensisHnieznensisHnieznoAndrzeiewicze
WołkowyscensisHnieznensisHnieznoKościewicze
WołkowyscensisHnieznensisHnieznoHołynka
WołkowyscensisHnieznensisHnieznoChoćkowce
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczSwisłocz
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczHrynki
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczDobrowona
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczNiezbodzicze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczKlepacze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczZylicze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczHraniewicze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczRudawka
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczDudzicze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczJaskułdy
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczPacuie
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczŁoszewicze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczHołobuły
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczPrażniki
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczMichałki
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczNarkiewicze
WołkowyscensisSwisłocensisSwisłoczStaciuczyce
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaJałowka
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaZaleszany
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaNowosady
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaSzymki
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaRudnia
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaLasoty
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaLewonowicze
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaŁuplanka
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaWieyki
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaPodozierany
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaBachurowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaKołodzieżna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaBusowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaKrasna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaStrachowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaRybołowy
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaDreczany
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaZarzeczany
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaMostolany
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaDublany
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaStoki
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaRakowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaKołosy
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaKieturyki
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaBliskowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaManiowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaFalkowszczyzna
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaWierobie
WołkowyscensisJałowcensisJałówkaGobiaty
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaBrzostowica
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaKwatery
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaDzieniewicze
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaMięki
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaHoryszkowszczyzna
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaPopławce
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaHołynka
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaRoszkowszczyzna
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaChomicze
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaGruszka
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaKozłowszczyzna
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaIwaszkowszczyzna
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaLeszkowszczyzna
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaJatowty
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaWoyciechowszczyzna
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaEminowce
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaKierkiezy
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaBawdziuki
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaKowale
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaRudawa
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaCiecierowka
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaMoszny
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaLichosielce
WołkowyscensisBrzostowicae majorisBrzostowicaKamienica
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceSzydłowice
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceMeyłowce
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceTalkowce
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceKukołki
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceSnopki
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceJanowicze
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowicePiałczyce
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceBigienie
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceKuzmicze
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowicePozarki
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceGociowce
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceZubowszczyzna
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceKuścin
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceOzaranki
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceOstrowszczyzna
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceMęczele
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceŁukowica
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceHermanowszczyzna
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowicePupki
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceSubacze
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceWiszniowicze
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceZyniowce
WołkowyscensisSzydłovicensisSzydłowiceZyhary
WołkowyscensisReplensisReplaRepla
WołkowyscensisReplensisReplaMałachajowce
WołkowyscensisReplensisReplaNowosady
WołkowyscensisReplensisReplaNowosiołki
WołkowyscensisReplensisReplaMilkowce
WołkowyscensisReplensisReplaRaszew
WołkowyscensisReplensisReplaAnuszowszczyzna
WołkowyscensisReplensisReplaAnuszowce
WołkowyscensisReplensisReplaPietraszowce
WołkowyscensisReplensisReplaDuchowlany
WołkowyscensisReplensisReplaBurniewo
WołkowyscensisReplensisReplaMitkiewicze
WołkowyscensisReplensisReplaBiergiele
WołkowyscensisReplensisReplaLewonowicze
WołkowyscensisReplensisReplaMacieykowszczyzna
WołkowyscensisReplensisReplaStary Dworzec
WołkowyscensisReplensisReplaSedeyki
WołkowyscensisReplensisReplaNikanowce
WołkowyscensisReplensisReplaMisztany
WołkowyscensisReplensisReplaZłobowszczyzna
WołkowyscensisReplensisReplaRepelka
WołkowyscensisReplensisReplaZałuczany
WołkowyscensisReplensisReplaLesowce
WołkowyscensisReplensisReplaPuszkarowszczyzna
WołkowyscensisReplensisReplaKuwieki
WołkowyscensisReplensisReplaKuźmicze
WołkowyscensisReplensisReplaWereyki
WołkowyscensisReplensisReplaTereszki
WołkowyscensisReplensisReplaZancewicze
WołkowyscensisReplensisReplaZynowce
WołkowyscensisReplensisReplaHulki
WołkowyscensisReplensisReplaKrasny Hrud
WołkowyscensisReplensisReplaBoydały
WołkowyscensisReplensisReplaBiały Dworzec
WołkowyscensisReplensisReplaOgrodniki
WołkowyscensisReplensisReplaMyśluki
WołkowyscensisReplensisReplaDylowiec
WołkowyscensisReplensisReplaOlchowa
WołkowyscensisVołpensisWołpaWołpa
WołkowyscensisVołpensisWołpaNemeyki
WołkowyscensisVołpensisWołpaJabłowo
WołkowyscensisVołpensisWołpaDubno
WołkowyscensisVołpensisWołpaSuchynicze
WołkowyscensisVołpensisWołpaDzienkowce
WołkowyscensisVołpensisWołpaŁazy
WołkowyscensisVołpensisWołpaDaniłowce
WołkowyscensisVołpensisWołpaBiały Dworzec
WołkowyscensisVołpensisWołpaRaszow
WołkowyscensisVołpensisWołpaKrywonosy
WołkowyscensisVołpensisWołpaDzięciołowicze
WołkowyscensisVołpensisWołpaJackowszczyzna
WołkowyscensisVołpensisWołpaSamaszki
WołkowyscensisVołpensisWołpaOgryszki
WołkowyscensisVołpensisWołpaKowale
WołkowyscensisVołpensisWołpaDubowce
WołkowyscensisVołpensisWołpaKrzywonosowcy
WołkowyscensisVołpensisWołpaParynki
WołkowyscensisVołpensisWołpaZaruczanie
WołkowyscensisVołpensisWołpaTupiczany
WołkowyscensisVołpensisWołpaZerebiły
WołkowyscensisVołpensisWołpaBoydety
WołkowyscensisVołpensisWołpaDylowce
WołkowyscensisVołpensisWołpaMyśluki
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaŁunna
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaWola
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaCzerlona
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaŁawna
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaRudziwonowce
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaSućki
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaMinewicze
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaMiesięczniki
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaPiłki
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaSruha
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaOstrowo
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaMarcinowce
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaChomicze
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaMasztalerze
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaKucharze
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaNiecieczy
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaZylicze
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaStrzelce
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaKamienny most
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaSłowikowszczyzna
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaTowszyki
WołkowyscensisŁunnensisŁunnaSiemaszkowszczyzna
WołkowyscensisRosiensisRośRoś
WołkowyscensisRosiensisRośAndrusze
WołkowyscensisRosiensisRośJendrychowiec
WołkowyscensisRosiensisRośBobłow
WołkowyscensisRosiensisRośNowosiołki
WołkowyscensisRosiensisRośPlebanowce
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaKrzemienica
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaLachowicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaRohożnica
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaZadworze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaKniazikowszczyzna
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaSamarowicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaPodbłocie
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaLahinicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaSawicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaSniśniowka
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaSuchynicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaRyckiewicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaMarcinowicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaParafinowicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaDzierkacze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaStaniełowicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaKrzemienica
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaPoboiow
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaLeonowicze
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaKonna
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaRohożnica
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaWiszniowka
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaModzieyki
WołkowyscensisKrzemienicensisKrzemienicaWoyniewicze
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówMścibow
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówOlexyce
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówJatwież
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówWidzieyki
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówBortniki
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówMontowły
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówLeszniki
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówSzuściki
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówDziaki
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówJeryłowka
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówWilczuki
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówIlkiewicze
WołkowyscensisMsciboviensisMścibówCholewicze
OszmianensisOszmianensisOszmianaOszmiana
OszmianensisOszmianensisOszmianaChorążyszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaUkropiszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaOszmianka
OszmianensisOszmianensisOszmianaNaruszewiczowka
OszmianensisOszmianensisOszmianaBołdubia
OszmianensisOszmianensisOszmianaSuchodoły
OszmianensisOszmianensisOszmianaPolany
OszmianensisOszmianensisOszmianaJagielowszczyzna
OszmianensisOszmianensisOszmianaŁubianka
OszmianensisOszmianensisOszmianaŚwiętyduch
OszmianensisOszmianensisOszmianaKoziany
OszmianensisOszmianensisOszmianaŁayłubka
OszmianensisOszmianensisOszmianaMontwiliszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaMozeykow
OszmianensisOszmianensisOszmianaPawłowszczyzna
OszmianensisOszmianensisOszmianaDworzec
OszmianensisOszmianensisOszmianaKrzemieszowo
OszmianensisOszmianensisOszmianaOlany
OszmianensisOszmianensisOszmianaRegale
OszmianensisOszmianensisOszmianaOlkiewicze
OszmianensisOszmianensisOszmianaBohuszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaStodolniki
OszmianensisOszmianensisOszmianaPoleniki
OszmianensisOszmianensisOszmianaŁodwikowszczyzna
OszmianensisOszmianensisOszmianaNowopole
OszmianensisOszmianensisOszmianaWaszkieniki
OszmianensisOszmianensisOszmianaBortele
OszmianensisOszmianensisOszmianaBierwienciszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaPikuny
OszmianensisOszmianensisOszmianaPowtele
OszmianensisOszmianensisOszmianaSłoboda
OszmianensisOszmianensisOszmianaSzwaby
OszmianensisOszmianensisOszmianaUgleywy
OszmianensisOszmianensisOszmianaSiemiony
OszmianensisOszmianensisOszmianaNbierdniki
OszmianensisOszmianensisOszmianaHorodniki
OszmianensisOszmianensisOszmianaJurszany
OszmianensisOszmianensisOszmianaGolgieniszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaJelkancy
OszmianensisOszmianensisOszmianaKlimancy
OszmianensisOszmianensisOszmianaHawryłancy
OszmianensisOszmianensisOszmianaNoskancy
OszmianensisOszmianensisOszmianaZadwornoki
OszmianensisOszmianensisOszmianaWasiewcy
OszmianensisOszmianensisOszmianaDauszyszki
OszmianensisOszmianensisOszmianaWołockowszczyzna
OszmianensisOszmianensisOszmianaKuckuny
OszmianensisOszmianensisOszmianaTarasy
OszmianensisOszmianensisOszmianaNowosiady
OszmianensisOszmianensisOszmianaPtołminow
OszmianensisOszmianensisOszmianaPoniateczna
OszmianensisOszmianensisOszmianaHryncy
OszmianensisOszmianensisOszmianaRadziuny
OszmianensisOszmianensisOszmianaStrzelczyki
OszmianensisOszmianensisOszmianaKołotuny
OszmianensisZupranensisŻupranyŻuprany
OszmianensisZupranensisŻupranyNowosiołki
OszmianensisZupranensisŻupranyNiezdraczuny
OszmianensisZupranensisŻupranyWiebrowicze
OszmianensisZupranensisŻupranyGudzienięta
OszmianensisZupranensisŻupranyPetrule
OszmianensisZupranensisŻupranyZamościany
OszmianensisZupranensisŻupranyWieczkoyny
OszmianensisZupranensisŻupranyChockuny
OszmianensisZupranensisŻupranyŁatowicze
OszmianensisZupranensisŻupranyGaydzie
OszmianensisZupranensisŻupranyFiedziewicze
OszmianensisZupranensisŻupranyLaskowszczyzna
OszmianensisZupranensisŻupranyŁuciszki
OszmianensisZupranensisŻupranyTarłowszczyzna
OszmianensisZupranensisŻupranyAntonowszczyzna
OszmianensisZupranensisŻupranyKuszlany
OszmianensisZupranensisŻupranySzczepany
OszmianensisZupranensisŻupranyRaczkiany
OszmianensisZupranensisŻupranyGaydzie
OszmianensisZupranensisŻupranyStymonie
OszmianensisZupranensisŻupranyBarance
OszmianensisZupranensisŻupranyKisielow
OszmianensisZupranensisŻupranyDokurniszki
OszmianensisZupranensisŻupranyMikuciany
OszmianensisZupranensisŻupranyKirkliszki
OszmianensisZupranensisŻupranyWotoycie
OszmianensisZupranensisŻupranySkiłondziszki
OszmianensisZupranensisŻupranyAnkudy
OszmianensisZupranensisŻupranyKleie
OszmianensisZupranensisŻupranySzumiliszki
OszmianensisZupranensisŻupranyBayciule
OszmianensisZupranensisŻupranyKuciewicze
OszmianensisSolensisSołySoły
OszmianensisSolensisSołyWasiuki
OszmianensisSolensisSołyKropiwno
OszmianensisSolensisSołyWiszniowka
OszmianensisSolensisSołySikuniaPakoszowsczyzna
OszmianensisSolensisSołyŁopocie
OszmianensisSolensisSołyŁubianka
OszmianensisSolensisSołyNieścienienta
OszmianensisSolensisSołyRudziszki
OszmianensisSolensisSołyAmbrosy
OszmianensisSolensisSołyKuszlany
OszmianensisSolensisSołyDorgiszki
OszmianensisSolensisSołyWyzowszczyzna
OszmianensisSolensisSołyJawdziewicze
OszmianensisSolensisSołyOsipany
OszmianensisSolensisSołyPociewicze
OszmianensisSolensisSołyNarbutowszczyzna
OszmianensisSolensisSołyBorzdobohaciszki
OszmianensisSolensisSołyDriahowce
OszmianensisSolensisSołyDokurniszki
OszmianensisSolensisSołyMizany
OszmianensisSolensisSołyUsikury
OszmianensisSolensisSołyDowszyszki
OszmianensisSolensisSołyTrokiele
OszmianensisSolensisSołyKaczuny
OszmianensisSolensisSołySwigrany
OszmianensisSolensisSołyZaiezierze
OszmianensisSolensisSołyWiłeykowiczy
OszmianensisSolensisSołyMedryki
OszmianensisSolensisSołyKołany
OszmianensisSolensisSołyRaczuny
OszmianensisSolensisSołySwirszczyzna
OszmianensisSolensisSołyIwaszkowce
OszmianensisDaniuszow Filia SolensisDaniuszow filia p. SołyDaniuszów
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecOstrowiec
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecLipniszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecWielkawieś
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecKompiany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecWitki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecAdamowicze
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecMale
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecStarosiele
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecOlginiany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecKiełoycy
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecDauszyszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecMackany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecProniuny
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecTołociszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecDziaginiow
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecGaługury
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecMikszany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecWoysznaryszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecKamionka
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecTraygi
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecTrzecieniszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecBilkiszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecSłobodka
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecKamionka
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecMikle
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecIntrupie
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecTruchaniszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecDebessy
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecBlikany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecBobany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecSzneliszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecStępkowszczyzna
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecPolany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecGudohaie
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecGudele
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecDrewienniki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecZadworniki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecIgnatowo
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecMieszkucie
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecPorokicie
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecSzmigle
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecWowerany
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecPałusz
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecLipniszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecHermaniszki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecDubniczki
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecBabincy
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecLulewszczyzna
OszmianensisOstroviecensisOstrowiecDobrzyczki Małe
OszmianensisVornianensisWornianyWorniany
OszmianensisVornianensisWornianyKaczanowszcyzna
OszmianensisVornianensisWornianyOpieniany
OszmianensisVornianensisWornianyCzyzowszczyzna
OszmianensisVornianensisWornianyCzerniszki
OszmianensisVornianensisWornianyBudziwoły
OszmianensisVornianensisWornianyKiernowicze
OszmianensisVornianensisWornianyBobrowniki wielkie y małe
OszmianensisVornianensisWornianyWysoki Dwor
OszmianensisVornianensisWornianyZabieliszki
OszmianensisVornianensisWornianyGieluny
OszmianensisVornianensisWornianyBolniki
OszmianensisVornianensisWornianyGosza
OszmianensisVornianensisWornianyGoszanente
OszmianensisVornianensisWornianySymonele
OszmianensisVornianensisWornianyWorona cum Capella
OszmianensisVornianensisWornianyKuliszki
OszmianensisVornianensisWornianyWoronka mała
OszmianensisVornianensisWornianyTarasowszczyzna
OszmianensisVornianensisWornianyHryckaycie
OszmianensisVornianensisWornianyDubniki
OszmianensisVornianensisWornianyŁynkiszki
OszmianensisVornianensisWornianySzylinki
OszmianensisVornianensisWornianySienkance
OszmianensisVornianensisWornianyJurczuny
OszmianensisVornianensisWornianyChroły
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGierviaty
OszmianensisGierviatensisGierwiatyMiciuny
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGoygole
OszmianensisGierviatensisGierwiatyMaćki
OszmianensisGierviatensisGierwiatyPopiszki
OszmianensisGierviatensisGierwiatyCzerniszki
OszmianensisGierviatensisGierwiatyBobrowniki
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGrodzie
OszmianensisGierviatensisGierwiatyWaszkuny
OszmianensisGierviatensisGierwiatyCzechi
OszmianensisGierviatensisGierwiatySweylany
OszmianensisGierviatensisGierwiatyJacyny
OszmianensisGierviatensisGierwiatySzaterniki
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGudziniki
OszmianensisGierviatensisGierwiatyPuchowicze
OszmianensisGierviatensisGierwiatyZawielce
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGieluny
OszmianensisGierviatensisGierwiatyRymdziuny
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGiry
OszmianensisGierviatensisGierwiatyChlituszki
OszmianensisGierviatensisGierwiatySawiczuny
OszmianensisGierviatensisGierwiatyGolczuny
OszmianensisGierviatensisGierwiatyJakintany
OszmianensisGierviatensisGierwiatySokołoycie
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSmorgonie
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieGawucewicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieNaroty
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieKorzenie
OszmianensisSmorgonensisSmorgoniePrzewoz
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieKeidzienięta
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieBiała
OszmianensisSmorgonensisSmorgoniePołubeczki
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSukniewicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSzułowicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSzołudzki
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieWasilewicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieHryszkowszczyzna
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieKarawaie
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieLewkow
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieZalesie
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieMyssa
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieHlinno
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieChwiecewicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieZawiele
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieOkropianka
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieKołpieia
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieTryleszno
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSwietlany
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieWoydzienięta
OszmianensisSmorgonensisSmorgoniePonizie
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSuckow
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieOlenice
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieStymonie
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieKrasno
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieŁyczniki
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSażony
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSierbow
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieMasłowienięta
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSłapsne
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSłobodka
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieChodaki
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieŁatyhoł
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieMaciulany
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieHordzieiewicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieWoronowicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgoniePerebrynowicze
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieKoty
OszmianensisSmorgonensisSmorgonieSmołaka
OszmianensisOlszanensisOlszanyOlszany
OszmianensisOlszanensisOlszanyWołowiki
OszmianensisOlszanensisOlszanyDworzyszcza
OszmianensisOlszanensisOlszanyŁokuciowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyWosznaryszki
OszmianensisOlszanensisOlszanyBołhowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyNorszty
OszmianensisOlszanensisOlszanyŁojowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanySuhłobiszki
OszmianensisOlszanensisOlszanyRoginczenięta
OszmianensisOlszanensisOlszanyNowosiady
OszmianensisOlszanensisOlszanyCzurki
OszmianensisOlszanensisOlszanyKoraby
OszmianensisOlszanensisOlszanyKamionka
OszmianensisOlszanensisOlszanyCieniukowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyMieszkuciszki
OszmianensisOlszanensisOlszanySakowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyMakuły
OszmianensisOlszanensisOlszanyChołchowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanySokocienięta
OszmianensisOlszanensisOlszanyTarasowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyBałwaniszki
OszmianensisOlszanensisOlszanySzopowały
OszmianensisOlszanensisOlszanySiencitowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyKurowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyKrywula
OszmianensisOlszanensisOlszanyDorgiszki
OszmianensisOlszanensisOlszanyPaszkiszki
OszmianensisOlszanensisOlszanyKozłowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyPoklewie
OszmianensisOlszanensisOlszanyMichałowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyGanowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyBukały
OszmianensisOlszanensisOlszanyDrahlowce
OszmianensisOlszanensisOlszanyHołoblewszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyGory
OszmianensisOlszanensisOlszanyDziarmiki
OszmianensisOlszanensisOlszanyPierszchayły
OszmianensisOlszanensisOlszanyBohdanow
OszmianensisOlszanensisOlszanyDziesiętniki
OszmianensisOlszanensisOlszanySieliszcze
OszmianensisOlszanensisOlszanyRymowicze
OszmianensisOlszanensisOlszanySzałciny
OszmianensisOlszanensisOlszanyGoreczkowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyRodziewicze
OszmianensisOlszanensisOlszanyHromokowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyZynkowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyNaruszowce
OszmianensisOlszanensisOlszanySiemierniki
OszmianensisOlszanensisOlszanyNarciuki
OszmianensisOlszanensisOlszanyCimochy
OszmianensisOlszanensisOlszanyLigi
OszmianensisOlszanensisOlszanyKarłowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyWoytkowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyGieysztuny
OszmianensisOlszanensisOlszanyPiotrowicze
OszmianensisOlszanensisOlszanyTrzecieszenięta
OszmianensisOlszanensisOlszanyBiwiciszki
OszmianensisOlszanensisOlszanyKaiecienięta
OszmianensisOlszanensisOlszanyŁuzyszcze
OszmianensisOlszanensisOlszanyMarkienięta
OszmianensisOlszanensisOlszanyRusaki
OszmianensisOlszanensisOlszanyPleszywe
OszmianensisOlszanensisOlszanyPolsza
OszmianensisOlszanensisOlszanyKarłowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyMałyszkowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyJachimowszczyzna
OszmianensisOlszanensisOlszanyBoruny
OszmianensisKrevensisKrewoKrewo
OszmianensisŁoscensisŁoskŁosk
OszmianensisŁoscensisŁoskZaprudzie wielkie y małe
OszmianensisŁoscensisŁoskKoszczelicze
OszmianensisŁoscensisŁoskKrzywsk wielki
OszmianensisŁoscensisŁoskKrzywsk mały
OszmianensisŁoscensisŁoskSokolniki
OszmianensisŁoscensisŁoskSkrzyplewo
OszmianensisŁoscensisŁoskZurowszczyzna
OszmianensisŁoscensisŁoskTople
OszmianensisŁoscensisŁoskHorodce
OszmianensisŁoscensisŁoskHorodeczno
OszmianensisŁoscensisŁoskHankiewicze
OszmianensisŁoscensisŁoskWysokie
OszmianensisŁoscensisŁoskJurewszczyzna
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyTraby
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyBokszyszki
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabySuraciszki
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyJałostyszki
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyDowgidziszki
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyBakszty
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyCzartowy Stupień
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyCieniukowszczyzna
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyKucki
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyPoiakunie
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyEygirdy
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyRydzewszczyzna
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabySienkienięta
OszmianensisPRAEP. TrabensisTrabyGierduszki
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiSurwiliszki
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiDorze
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiBaranowicze
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiMaciuki
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiPodoukupie
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiMiedziki
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiBatuki
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiCzeniewicze
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiGancarze
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiSzkuciany
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiSłobodka
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiWoszkiele
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiGierowicze
OszmianensisSurviliscensisSurwiliszkiWieżykiemce
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiNarwiliszki
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiKlewica
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiRoszkuciany
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiUrlenięta
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiDewlany
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiSobolunce
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiDorzyłudy
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiPieckany
OszmianensisNarviliscensisNarwiliszkiBaranowicze
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiGraużyszki
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiGierowicze
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiZemosław
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiMaciuki
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiHołynka
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiWaszkiele
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiWieziekience
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiPodokupe
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiMiedziki
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiBaranowicze
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiSienkienięta
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiCieniewicze
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiHanczany
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiBatuki
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiDziurany
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiDworowszczyzna
OszmianensisGrauzyscensisGraużyszkiLiszkowce
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPoboysk
PoboyscensisPoboyscensisPobojskAntokole
PoboyscensisPoboyscensisPobojskDziewiałtow
PoboyscensisPoboyscensisPobojskDowmonciszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskGiełwany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJordany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskKoczergiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskKrzczeniszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskKnizłowka
PoboyscensisPoboyscensisPobojskBispingiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskLuteryszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskŁyszkow
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMilewszczyzna
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMaygiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskNaceliszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskNaruyszyszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskOlechniszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSkopiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskTowtkiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskUrniaże
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWoytkuszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWozgieniszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWodziuliszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWierzkunie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskZobliszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskZyrnow
PoboyscensisPoboyscensisPobojskAntokole
PoboyscensisPoboyscensisPobojskBugiance
PoboyscensisPoboyscensisPobojskBiluny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskBaksztany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskBotrkuny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskGauciuny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskGrauzecie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskGirgzdzie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskGiegżny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskGauluny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJotkiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJogwiły
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJunkiły
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJaczany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJacuny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJordany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskJaskaudzie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskKulniszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskKnizłowka
PoboyscensisPoboyscensisPobojskLenarty
PoboyscensisPoboyscensisPobojskLogiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMegucie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMielany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMiluki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMożeykiszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMauciuńce
PoboyscensisPoboyscensisPobojskOlany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskOszkaragie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPopreniszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPietraszuny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPodworyszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPokolniszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPowidzie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPraniaki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskPożyrnow
PoboyscensisPoboyscensisPobojskRogowka
PoboyscensisPoboyscensisPobojskRudziance
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSargulce
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSkauminy
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSkauminele
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSłobodka
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSaule
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSadunce
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSzatłunce
PoboyscensisPoboyscensisPobojskSwidance
PoboyscensisPoboyscensisPobojskTatarowie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskUliczniki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskUzugumbie
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWoytkuny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWarkolce
PoboyscensisPoboyscensisPobojskWieszkuny
PoboyscensisPoboyscensisPobojskMiteliszki
PoboyscensisPoboyscensisPobojskZwigany
PoboyscensisPoboyscensisPobojskZukle
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleSzeszole
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleKuziły
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleBoreysze
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleMiszniuny
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleMedyle
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleUncziuny
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleLimany
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleSudaki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleBeywidzie
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleKieukle
PoboyscensisSzeszolensisSzeszolePozusie
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleInszyszki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleRubikaynie
PoboyscensisSzeszolensisSzeszolePorzesze
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleMieszkowszczyzna
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleJuzdziany
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleMosieniszki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleDumne
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleSerafiniszki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleMiegucie
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleŁowzgdańce
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleLawsze
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleJonele
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleBuntkuny
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleLabeyki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszolePilance
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleSkole
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleRosaliszki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleŁomiany
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleBroniec
PoboyscensisSzeszolensisSzeszolePutkuny
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleBinkuszki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleSkrypetyszki
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleTołucie
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleGurstany
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleŁukiany
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleMeszkinwietys
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleRogowszczyzna
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleWazguny
PoboyscensisSzeszolensisSzeszoleLeoniszki
PoboyscensisNidocensisNidokiNidoki
PoboyscensisNidocensisNidokiSkoczuny
PoboyscensisNidocensisNidokiDaysteniszki
PoboyscensisNidocensisNidokiPopowszczyzna
PoboyscensisNidocensisNidokiSłoboda
PoboyscensisNidocensisNidokiJuchniance
PoboyscensisNidocensisNidokiRymeysie
PoboyscensisNidocensisNidokiJodziony
PoboyscensisNidocensisNidokiSiemeniszki
PoboyscensisNidocensisNidokiPaszkance
PoboyscensisNidocensisNidokiSausze
PoboyscensisNidocensisNidokiButkuny
PoboyscensisNidocensisNidokiSłoboda
PoboyscensisNidocensisNidokiMiasiulance
PoboyscensisNidocensisNidokiSkoczunki
PoboyscensisNidocensisNidokiLintwary
PoboyscensisNidocensisNidokiNotoki
PoboyscensisNidocensisNidokiJodausie
PoboyscensisNidocensisNidokiWiłeysie
PoboyscensisNidocensisNidokiPimpie
PoboyscensisNidocensisNidokiGrazance
PoboyscensisNidocensisNidokiMasznie
PoboyscensisNidocensisNidokiGinele
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiZmuydki
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiKunigiszki
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiRundzie
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiKlepsze
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiWołowa
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiWołtuny
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiAntotylce
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiPerkale
PoboyscensisŻmuydecensisŻmujdkiMiedziaty
PoboyscensisOwantensisOwantaOwanta
PoboyscensisOwantensisOwantaAntolcze
PoboyscensisOwantensisOwantaEywilcie
PoboyscensisOwantensisOwantaPowiryncie
PoboyscensisOwantensisOwantaJodkiszki
PoboyscensisOwantensisOwantaSzpule
PoboyscensisOwantensisOwantaKrzywce
PoboyscensisOwantensisOwantaRunance
PoboyscensisOwantensisOwantaAżubule
PoboyscensisOwantensisOwantaMatieiuny
PoboyscensisOwantensisOwantaKoniuchy
PoboyscensisOwantensisOwantaJunczany
PoboyscensisOwantensisOwantaWitkuny
PoboyscensisOwantensisOwantaKurynciszki
PoboyscensisOwantensisOwantaOstupy
PoboyscensisOwantensisOwantaWiewiersie
PoboyscensisOwantensisOwantaSmolściszki
PoboyscensisOwantensisOwantaZybecie
PoboyscensisOwantensisOwantaGeydamance
PoboyscensisOwantensisOwantaPelakasie
PoboyscensisOwantensisOwantaKowale
PoboyscensisOwantensisOwantaWoyszniuny
PoboyscensisOwantensisOwantaLasance
PoboyscensisOwantensisOwantaTryberze
PoboyscensisOwantensisOwantaPieszkiszki
PoboyscensisOwantensisOwantaGeygoły
PoboyscensisOwantensisOwantaBolniki
PoboyscensisOwantensisOwantaTrokinie
PoboyscensisOwantensisOwantaRutance
PoboyscensisOwantensisOwantaKłobinie
PoboyscensisOwantensisOwantaBireciszki
PoboyscensisOwantensisOwantaŁoycie
PoboyscensisOwantensisOwantaSzunakance
PoboyscensisOwantensisOwantaPauzole
PoboyscensisOwantensisOwantaTrumpance
PoboyscensisOwantensisOwantaMigiszki
PoboyscensisOwantensisOwantaMiszkinis
PoboyscensisOwantensisOwantaBoiary
PoboyscensisOwantensisOwantaSzmutyszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianySkiemiany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyAntoxcie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyAntoxciele
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyZodziszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyAzany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyMałunce
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyJanance
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyZołuszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyMakile
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyWildziszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyDziesuciszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyPiktokumpie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyKurkle
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyAżunowieście
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyPolance
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyNagurkiszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyPołuknele
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyKlikuny
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyGabryeliszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyPoseylce
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyJanidzie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyBijenkie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyGieczany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyPoieziorce
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyWielikuny
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyBałtence
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyBuywidy
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyMaczany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyDyktory
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyGikany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyKliwiany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyJaszkany
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyKalwele
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianySieluny
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyKomaryszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyLiweykie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianySmułkie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyMalducue
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyGudzyszki
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyZagi
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyRomeykie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyŁukownica
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyŁobeykie
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyGudele
PoboyscensisSkiemianensisSkiemianyMiszkinie
PoboyscensisBolnicensisBolnikiBolniki
PoboyscensisBolnicensisBolnikiPerkale
PoboyscensisBolnicensisBolnikiRutance
PoboyscensisBolnicensisBolnikiDaypkuniszki
PoboyscensisBolnicensisBolnikiAndrzeiowszczyzna
PoboyscensisBolnicensisBolnikiWargule
PoboyscensisBolnicensisBolnikiSokołowszczyzna
PoboyscensisBolnicensisBolnikiDragowdzie
PoboyscensisBolnicensisBolnikiSadowszczyzna
PoboyscensisBolnicensisBolnikiWanogie
PoboyscensisBolnicensisBolnikiPłasztoka
PoboyscensisBolnicensisBolnikiAntopłasztoka
PoboyscensisBolnicensisBolnikiBołundzie
PoboyscensisBolnicensisBolnikiPołumeny
PoboyscensisBolnicensisBolnikiKozliszki
PoboyscensisBolnicensisBolnikiKozociszki
PoboyscensisBolnicensisBolnikiUzusienis
PoboyscensisBolnicensisBolnikiKiłdysze
PoboyscensisBolnicensisBolnikiMartyniance
PoboyscensisBolnicensisBolnikiAntołowse
PoboyscensisBolnicensisBolnikiCzereszyszki
PoboyscensisBolnicensisBolnikiKrumiszki
PoboyscensisBolnicensisBolnikiPieszkiewicz
PoboyscensisBolnicensisBolnikiAwizele
PoboyscensisBolnicensisBolnikiKaralunce
PoboyscensisBolnicensisBolnikiKibildzie
PoboyscensisBolnicensisBolnikiWerboły
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiWidzieniszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiBiały dwor
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiCesarka
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiUzuszety
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiDauboryszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiDaugudzie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiCzyniekiszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiMeyłuny
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiRutyszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiEyginie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiAntomaki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGielegole
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPopiszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGorszwiance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGrodzie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGientuciszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGiełuże
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiZaścianki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiKowalniszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiIsadance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiWiliacze
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiSkiery
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiWozele
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiCzyzyszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiWorniszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiNasance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPumpucie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiBoreyki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiLasance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPodgraboście
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiDruskie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiUliczela
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPodwarance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGayluny
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiŁazarze
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiGrabosty
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiKuwenie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiAmbrożyszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiDenawagie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiKozliszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiOszkinie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiSzołtoborszczyzna
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPopiszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiSujunie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiRyngiele
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiKiekutany
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiŁukaszuny
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiJukiance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiSauginie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPuśnia
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiLelkance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiBuciszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiKaraliszki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiŁoumiany
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiBastuny
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiZwiniance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiDoubusze
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiBatanie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiCesarka
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiPikciuny
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiSzylniki
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiSzaudynie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiRomeysie
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiBikance
PoboyscensisWidzeniscensisWidzieniszkiDawenie
PoboyscensisMalatensisMalatyMalaty
PoboyscensisMalatensisMalatyTalica
PoboyscensisMalatensisMalatyWorniszki
PoboyscensisMalatensisMalatyLewaniszki
PoboyscensisMalatensisMalatyUntadury
PoboyscensisMalatensisMalatyCiwile
PoboyscensisMalatensisMalatyMakile
PoboyscensisMalatensisMalatyMielunce
PoboyscensisMalatensisMalatyLiliszki
PoboyscensisMalatensisMalatyInkietry
PoboyscensisMalatensisMalatyNaliszki
PoboyscensisMalatensisMalatySzławele
PoboyscensisMalatensisMalatyMożeyki
PoboyscensisMalatensisMalatyOzeliszki
PoboyscensisMalatensisMalatyAntadure
PoboyscensisMalatensisMalatyWanagiszki
PoboyscensisMalatensisMalatySzauksztakiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyPutyszki
PoboyscensisMalatensisMalatyKabeliszki
PoboyscensisMalatensisMalatyStyrnie
PoboyscensisMalatensisMalatySuginty
PoboyscensisMalatensisMalatyBebrusy
PoboyscensisMalatensisMalatySkuduciszki
PoboyscensisMalatensisMalatyRudylce
PoboyscensisMalatensisMalatyCiulany
PoboyscensisMalatensisMalatyGiecie
PoboyscensisMalatensisMalatyJodeny
PoboyscensisMalatensisMalatyŁałuycie
PoboyscensisMalatensisMalatyGiełbany
PoboyscensisMalatensisMalatyCiwile
PoboyscensisMalatensisMalatyLewaniszki
PoboyscensisMalatensisMalatyKabele
PoboyscensisMalatensisMalatySkorynekiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyDaniszki
PoboyscensisMalatensisMalatySpeciuny
PoboyscensisMalatensisMalatySzesztakiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyPapiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyEyciety
PoboyscensisMalatensisMalatyMakile
PoboyscensisMalatensisMalatyGaylusze
PoboyscensisMalatensisMalatySzyłeykiany
PoboyscensisMalatensisMalatyJaniszki
PoboyscensisMalatensisMalatyMinducie
PoboyscensisMalatensisMalatyJocie
PoboyscensisMalatensisMalatyDrusancy
PoboyscensisMalatensisMalatyMunduny
PoboyscensisMalatensisMalatyStrakiany
PoboyscensisMalatensisMalatyAntałoki
PoboyscensisMalatensisMalatyMieluncy
PoboyscensisMalatensisMalatyPuszyny
PoboyscensisMalatensisMalatyOdemeny
PoboyscensisMalatensisMalatyKraweły
PoboyscensisMalatensisMalatyStaszki
PoboyscensisMalatensisMalatyKulany
PoboyscensisMalatensisMalatyZagory
PoboyscensisMalatensisMalatyMitkiamy
PoboyscensisMalatensisMalatyMile
PoboyscensisMalatensisMalatyMożeykie
PoboyscensisMalatensisMalatyEydeycie
PoboyscensisMalatensisMalatySzeyki
PoboyscensisMalatensisMalatyPurweny
PoboyscensisMalatensisMalatyPauzale
PoboyscensisMalatensisMalatyBimbiry
PoboyscensisMalatensisMalatySmilgie
PoboyscensisMalatensisMalatyPieciule
PoboyscensisMalatensisMalatyBoreykie
PoboyscensisMalatensisMalatyEywilcie
PoboyscensisMalatensisMalatyKowaluszki
PoboyscensisMalatensisMalatyZury
PoboyscensisMalatensisMalatyNareykiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyMiszkiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyKijele
PoboyscensisMalatensisMalatyZamakiele
PoboyscensisMalatensisMalatyZasianki
PoboyscensisMalatensisMalatyKozakiszki
PoboyscensisMalatensisMalatyAntapuncie
PoboyscensisMalatensisMalatyLelunce
PoboyscensisMalatensisMalatyZaiezierce
PoboyscensisMalatensisMalatyKaułaki
PoboyscensisMalatensisMalatyŁele
PoboyscensisMalatensisMalatyRymucie
PoboyscensisMalatensisMalatyKalize
PoboyscensisMalatensisMalatyŁaumiany
PoboyscensisMalatensisMalatySkrabule
PoboyscensisInturcensisInturkiInturki
PoboyscensisInturcensisInturkiSowidance
PoboyscensisInturcensisInturkiBunwiance
PoboyscensisInturcensisInturkiBebrusy
PoboyscensisInturcensisInturkiKotryszki
PoboyscensisInturcensisInturkiSerbeła
PoboyscensisInturcensisInturkiStagnis Cesarka
PoboyscensisInturcensisInturkiŁokaie
PoboyscensisInturcensisInturkiKukuciszki
PoboyscensisInturcensisInturkiŁobonary
PoboyscensisInturcensisInturkiCzeydy
PoboyscensisInturcensisInturkiKorkozyszki
PoboyscensisInturcensisInturkiOrmiany
PoboyscensisInturcensisInturkiZeymiana
PoboyscensisInturcensisInturkiBoiarele
PoboyscensisDubincensisDubinkiDubinki
PoboyscensisDubincensisDubinkiSkrablince
PoboyscensisDubincensisDubinkiWimuncie
PoboyscensisDubincensisDubinkiBurnance
PoboyscensisDubincensisDubinkiSawidance
PoboyscensisDubincensisDubinkiSutrance
PoboyscensisDubincensisDubinkiZadawoynie
PoboyscensisDubincensisDubinkiKozaki
PoboyscensisDubincensisDubinkiPaszkance
PoboyscensisDubincensisDubinkiSzydeygie
PoboyscensisDubincensisDubinkiSkoryniki
PoboyscensisDubincensisDubinkiSololance
PoboyscensisDubincensisDubinkiRomance
PoboyscensisDubincensisDubinkiSmeyle
PoboyscensisDubincensisDubinkiLiczuny
PoboyscensisDubincensisDubinkiGrodzie
PoboyscensisDubincensisDubinkiOmulsk
PoboyscensisDubincensisDubinkiŁokszany
PoboyscensisDubincensisDubinkiTumance
PoboyscensisDubincensisDubinkiTałeykie
PoboyscensisDubincensisDubinkiKalniszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiNaragas
PoboyscensisDubincensisDubinkiGiedreytele
PoboyscensisDubincensisDubinkiPakirnie
PoboyscensisDubincensisDubinkiBarzdzuny
PoboyscensisDubincensisDubinkiWoytkuny
PoboyscensisDubincensisDubinkiŁabeyciszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiKuże
PoboyscensisDubincensisDubinkiBijuciszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiNaszuny
PoboyscensisDubincensisDubinkiDaubary
PoboyscensisDubincensisDubinkiSniegie
PoboyscensisDubincensisDubinkiMuraliszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiGoweykie
PoboyscensisDubincensisDubinkiSydabre
PoboyscensisDubincensisDubinkiDrusie
PoboyscensisDubincensisDubinkiPiwary
PoboyscensisDubincensisDubinkiLeony
PoboyscensisDubincensisDubinkiByłduny
PoboyscensisDubincensisDubinkiDwoylince
PoboyscensisDubincensisDubinkiKieydanele
PoboyscensisDubincensisDubinkiKreywe
PoboyscensisDubincensisDubinkiKierule
PoboyscensisDubincensisDubinkiTrumpakoie
PoboyscensisDubincensisDubinkiDeyledyszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiRowbiszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiMeyrance
PoboyscensisDubincensisDubinkiJakubance
PoboyscensisDubincensisDubinkiTomkiewicze
PoboyscensisDubincensisDubinkiŁawnikance
PoboyscensisDubincensisDubinkiTurliszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiWarance
PoboyscensisDubincensisDubinkiKreywiszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiKieymiszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiZawacki
PoboyscensisDubincensisDubinkiJankunce
PoboyscensisDubincensisDubinkiZamuszki-Sokolnicy
PoboyscensisDubincensisDubinkiGiedrowie
PoboyscensisDubincensisDubinkiGudeykie
PoboyscensisDubincensisDubinkiBarczys
PoboyscensisDubincensisDubinkiBaciance
PoboyscensisDubincensisDubinkiBortkieliszki
PoboyscensisDubincensisDubinkiPowzle
PoboyscensisDubincensisDubinkiRowby
PoboyscensisDubincensisDubinkiGoyzewcy
PoboyscensisDubincensisDubinkiLipniewicze
PoboyscensisDubincensisDubinkiPurwiniszki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieGiedrojcie
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojciePuśnia
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieGieydele
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojciePoroyście
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieKoniuki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieLiciuny
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieRudaki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieSzudegie
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieWedory
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieWeykucie
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieSzlagieryszki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieOkmiana
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieRydwaniszki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieKrawiołaydzie
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojciePoszyle
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieKubiliszki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieZdaniszki
PoboyscensisGiedroycensisGiedrojcieKupryszki
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintySzyrwinty
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyKaraliszki
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintySzeszole M.D. Jelinski
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyStaszkuniszki
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyUliczeła
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyOlany
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyWiciuny
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyMiegucie
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyKwaksze
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyPowaserele
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyCiciuny
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyZyndule
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyPoblyndzie
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyPory
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyDaciuny
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyTogale
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyŁapsze
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyPuszkańce
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyDruże
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyBarzdzie
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyWiłeykiszki
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyGiełupy
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyPiktalis
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyBredance
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyWiessy
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyGumbele
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintyWiessy Aula
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintySzeszole MD Mikulicz, Radecki
PoboyscensisSzyrwintensisSzyrwintySzeszole MD Szumski
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiMuśniki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiKozliszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiLuliszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPomusze
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiŁopielance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiSkrydeły
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPodworance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPomusze Villa
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiŁukiszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiCzabiszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiJeniance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiJuchniance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiDrykszany
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiŁabunow
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiDawance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiŁukoynie
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiLeszczuny
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPosadniki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiMontyniany
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiJodance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiKayminey
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiMiczuki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiDrozdy
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiBieluszyszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPomusze
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiWinksanobroście
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPreny
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPreniele
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiWindeyki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPoszyrwincie
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiWybrańce
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiZwirble
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiGrygalunce
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiLewaniany
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiKoyrance
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiPigosze
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiTauczule
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiWiłeykiszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiUżyszele
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiTurłaiszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiOlechniszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiCwieciszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiBreykiszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiZarnowogi
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiUzublendzie
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiBoroszczyzna
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiBortkuszki
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiSkietery
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiKayminy
PoboyscensisMusznicensisMuśnikiDowboryszki
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskGiełwany
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskIszczoryszki
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskKisieliszki
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskLuliszki
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskKiełony
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskSamotanie
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskGaweniany
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskSzarkaycie
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskKałakiemce
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskZubele
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskKukcie
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskMikołajuny
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskPosadniki
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskPosylgiszki
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskPreny
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskNiewierance
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskZuwunty
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskGołwacie
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskStaurygola
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskPiple
PoboyscensisGiełwany FiliaPobojskBagdysze
PoboyscensisUpnicensisUpnikiUpniki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiWołkowszczyzna
PoboyscensisUpnicensisUpnikiOpeikiszki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiPoszyrwincie
PoboyscensisUpnicensisUpnikiMenderyszki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiPokulniszki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiKryżłowki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiWieprze
PoboyscensisUpnicensisUpnikiRatowty
PoboyscensisUpnicensisUpnikiKieyzany
PoboyscensisUpnicensisUpnikiKiernowiszki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiPadeygi
PoboyscensisUpnicensisUpnikiSolenniki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiDogielany
PoboyscensisUpnicensisUpnikiGurny
PoboyscensisUpnicensisUpnikiGudance
PoboyscensisUpnicensisUpnikiPowple
PoboyscensisUpnicensisUpnikiGawieniany
PoboyscensisUpnicensisUpnikiSamantany
PoboyscensisUpnicensisUpnikiDworzany
PoboyscensisUpnicensisUpnikiSliże
PoboyscensisUpnicensisUpnikiŁapszy
PoboyscensisUpnicensisUpnikiJurkance
PoboyscensisUpnicensisUpnikiRyzgance
PoboyscensisUpnicensisUpnikiSłobodka
PoboyscensisUpnicensisUpnikiMątrymiszki
PoboyscensisUpnicensisUpnikiPaszylei
PoboyscensisUpnicensisUpnikiŁakiany
PoboyscensisUpnicensisUpnikiMankuny
PoboyscensisUpnicensisUpnikiPogiełaże
PoboyscensisUpnicensisUpnikiLogayły
PoboyscensisUpnicensisUpnikiDaugielance
SvirensisSvirensisŚwirŚwir
SvirensisSvirensisŚwirOleszki
SvirensisSvirensisŚwirSzyłaki
SvirensisSvirensisŚwirWołodzki
SvirensisSvirensisŚwirWoronce
SvirensisSvirensisŚwirKurkule
SvirensisSvirensisŚwirSielewicze
SvirensisSvirensisŚwirIwaszkiewicze
SvirensisSvirensisŚwirBolkowszczyzna
SvirensisSvirensisŚwirWiencewicze
SvirensisSvirensisŚwirBohaćki
SvirensisSvirensisŚwirSłobodka
SvirensisSvirensisŚwirWarzszylki
SvirensisSvirensisŚwirSioniki
SvirensisSvirensisŚwirKurkule
SvirensisSvirensisŚwirKucki
SvirensisSvirensisŚwirStara Wieś
SvirensisSvirensisŚwirMilewszczyzna
SvirensisSvirensisŚwirNereyszy
SvirensisSvirensisŚwirGrumbienięta
SvirensisSvirensisŚwirPotrebiczy
SvirensisSvirensisŚwirŁukszy
SvirensisSvirensisŚwirChałapy
SvirensisSvirensisŚwirBorysy
SvirensisSvirensisŚwirJanukowicze
SvirensisSvirensisŚwirDzierdziszki
SvirensisSvirensisŚwirWnuki
SvirensisSvirensisŚwirKluczatki
SvirensisSvirensisŚwirKołodno
SvirensisSvirensisŚwirŁukaszewicze
SvirensisSvirensisŚwirKowzany
SvirensisSvirensisŚwirKonsienięta
SvirensisSvirensisŚwirGiry
SvirensisSvirensisŚwirDubrowlany
SvirensisSvirensisŚwirPodzborze
SvirensisSvirensisŚwirRakowszczyzna
SvirensisSvirensisŚwirZawidzinięta
SvirensisSvirensisŚwirTuszcza
SvirensisSvirensisŚwirChociłki
SvirensisSvirensisŚwirCzerwiaki
SvirensisSvirensisŚwirChwiedziewicze
SvirensisSvirensisŚwirNoroty
SvirensisSvirensisŚwirSławczenięta
SvirensisSvirensisŚwirSzemiotowszczyzna
SvirensisSvirensisŚwirSurwiły
SvirensisSvirensisŚwirSielatki
SvirensisSvirensisŚwirMicienienta
SvirensisSvirensisŚwirChoniewicze
SvirensisSvirensisŚwirStarłyby
SvirensisSvirensisŚwirUski
SvirensisSvirensisŚwirNiewiarowicze
SvirensisSvirensisŚwirChaćki
SvirensisSvirensisŚwirChmyłki
SvirensisSvirensisŚwirSzyrmei
SvirensisSvirensisŚwirBuyki
SvirensisSvirensisŚwirOleszki
SvirensisSvirensisŚwirUski
SvirensisSvirensisŚwirŁuszczyki
SvirensisSvirensisŚwirNecki
SvirensisSvirensisŚwirWiszniew
SvirensisSvirensisŚwirChwalewicze
SvirensisSvirensisŚwirLeonowicze
SvirensisSvirensisŚwirWankowszczyzna
SvirensisSvirensisŚwirSwayginie
SvirensisSvirensisŚwirMichniczy
SvirensisSvirensisŚwirKorniahy
SvirensisSvirensisŚwirSławczenięta
SvirensisSvirensisŚwirSpiahło
SvirensisSvirensisŚwirSłapy
SvirensisSvirensisŚwirMularze
SvirensisSvirensisŚwirDubowo
SvirensisSvirensisŚwirŁuczawicze
SvirensisSvirensisŚwirKoryby
SvirensisSvirensisŚwirStracza
SvirensisSvirensisŚwirOstrowlany
SvirensisSvirensisŚwirZnachary
SvirensisSvirensisŚwirEymuciany
SvirensisSvirensisŚwirSławczenięta
SvirensisSvirensisŚwirSieniucie
SvirensisSvirensisŚwirStowpienięta
SvirensisSvirensisŚwirTuszcza
SvirensisSvirensisŚwirStracza
SvirensisSvirensisŚwirHeymuciany
SvirensisSvirensisŚwirTolaie
SvirensisSvirensisŚwirZaświrz
SvirensisSvirensisŚwirKorki
SvirensisSvirensisŚwirDubniki
SvirensisSvirensisŚwirOrszewicze
SvirensisSvirensisŚwirZaiezierze
SvirensisSvirensisŚwirStracza
SvirensisMiadziolensisMiadziołMiadzioł
SvirensisMiadziolensisMiadziołStary Miadzioł
SvirensisMiadziolensisMiadziołUzła Wielka
SvirensisMiadziolensisMiadziołChominowy Uhoł
SvirensisMiadziolensisMiadziołBruły
SvirensisMiadziolensisMiadziołBrusy
SvirensisMiadziolensisMiadziołUzła Mała
SvirensisMiadziolensisMiadziołSwatkowszczyzna
SvirensisMiadziolensisMiadziołMacki
SvirensisMiadziolensisMiadziołSzklenikowo
SvirensisMiadziolensisMiadziołTrydany
SvirensisMiadziolensisMiadziołLachowicze
SvirensisMiadziolensisMiadziołZakubile
SvirensisMiadziolensisMiadziołNiekasieck
SvirensisMiadziolensisMiadziołHorby
SvirensisMiadziolensisMiadziołZucun
SvirensisMiadziolensisMiadziołSłobodka
SvirensisMiadziolensisMiadziołNahawki
SvirensisMiadziolensisMiadziołSmycz
SvirensisMiadziolensisMiadziołPozarcy
SvirensisMiadziolensisMiadziołWisztordy
SvirensisMiadziolensisMiadziołBucie
SvirensisMiadziolensisMiadziołSokołowo
SvirensisMiadziolensisMiadziołSamsonowo
SvirensisMiadziolensisMiadziołKurowica
SvirensisMiadziolensisMiadziołRożki
SvirensisMiadziolensisMiadziołCierniatycze
SvirensisMiadziolensisMiadziołWeteczata
SvirensisMiadziolensisMiadziołIwanki
SvirensisMiadziolensisMiadziołCzuczelicze
SvirensisMiadziolensisMiadziołOstrow
SvirensisMiadziolensisMiadziołStachowce
SvirensisMiadziolensisMiadziołHatowicze
SvirensisMiadziolensisMiadziołBielewszczyzna
SvirensisMiadziolensisMiadziołChodosy
SvirensisPostavensisPostawyPostawy
SvirensisPostavensisPostawyStary Dwor
SvirensisPostavensisPostawyRusaki
SvirensisPostavensisPostawyCielaki
SvirensisPostavensisPostawyDziewietnie
SvirensisPostavensisPostawyKozki
SvirensisPostavensisPostawyWasiliny
SvirensisPostavensisPostawyWołocki
SvirensisPostavensisPostawyAntuchy
SvirensisPostavensisPostawySoroki
SvirensisPostavensisPostawySiwce
SvirensisPostavensisPostawyCzorty
SvirensisPostavensisPostawyCzople
SvirensisPostavensisPostawyKaduszki
SvirensisPostavensisPostawyWołozyno
SvirensisPostavensisPostawyPrzewoźniki
SvirensisPostavensisPostawyCzerenki
SvirensisPostavensisPostawyOsieninki
SvirensisPostavensisPostawyŁohwince
SvirensisPostavensisPostawySołożyn
SvirensisPostavensisPostawyPołoyki
SvirensisPostavensisPostawyHrycki
SvirensisPostavensisPostawyDackionce
SvirensisPostavensisPostawyZaki
SvirensisPostavensisPostawyPietraki
SvirensisPostavensisPostawyDaszki
SvirensisPostavensisPostawySzauki
SvirensisPostavensisPostawyJanki
SvirensisPostavensisPostawyBarany
SvirensisPostavensisPostawyMęczeniata
SvirensisPostavensisPostawyKarsiewicze
SvirensisPostavensisPostawySawicze
SvirensisPostavensisPostawyKaryłowicze
SvirensisPostavensisPostawyWołki
SvirensisPostavensisPostawyMichnicze
SvirensisPostavensisPostawyLipnickie
SvirensisPostavensisPostawyPoharcy
SvirensisPostavensisPostawyCuszyłow
SvirensisPostavensisPostawyPachowki
SvirensisPostavensisPostawyJuchnowo
SvirensisPostavensisPostawyZabłocie
SvirensisPostavensisPostawyKubarki
SvirensisPostavensisPostawyFirkowszczyzna
SvirensisPostavensisPostawyLesanowo
SvirensisPostavensisPostawySuniakowo
SvirensisPostavensisPostawyMankowicze
SvirensisPostavensisPostawySoroczyn
SvirensisPostavensisPostawyHłodowo
SvirensisPostavensisPostawyDołha Pacowska
SvirensisPostavensisPostawyBatwołowszczyzna
SvirensisPostavensisPostawySzabanowo
SvirensisPostavensisPostawyParaski
SvirensisPostavensisPostawyDołża
SvirensisPostavensisPostawyPazdziurki
SvirensisPostavensisPostawyJankowicze
SvirensisPostavensisPostawyDziaski
SvirensisPostavensisPostawySzyrki
SvirensisPostavensisPostawyAułasy
SvirensisPostavensisPostawyRomelki
SvirensisPostavensisPostawyPtaszniki
SvirensisPostavensisPostawySymonki
SvirensisPostavensisPostawyBurwiakow
SvirensisPostavensisPostawyKuszyce
SvirensisPostavensisPostawyLipniki
SvirensisPostavensisPostawyWoroniec
SvirensisPostavensisPostawyPiotrowszczyzna
SvirensisPostavensisPostawyŁaskiszki
SvirensisPostavensisPostawyHeybowszczyzna
SvirensisZadzieviensisZadziewieZadziewie
SvirensisZadzieviensisZadziewieDworzany
SvirensisZadzieviensisZadziewieKowale
SvirensisZadzieviensisZadziewieChocilki
SvirensisZadzieviensisZadziewieKurty
SvirensisZadzieviensisZadziewieMozeyki
SvirensisZadzieviensisZadziewieRodzie
SvirensisZadzieviensisZadziewieRudzie
SvirensisZadzieviensisZadziewieOlsza wielka y mała
SvirensisZadzieviensisZadziewieDrobysze
SvirensisZadzieviensisZadziewieDaszki
SvirensisZadzieviensisZadziewieZahacze
SvirensisZadzieviensisZadziewieDworzany
SvirensisZadzieviensisZadziewieRubież
SvirensisZadzieviensisZadziewieSkirele
SvirensisZadzieviensisZadziewieMacuty
SvirensisZadzieviensisZadziewieSpory Większe
SvirensisZadzieviensisZadziewieAnanicze
SvirensisZadzieviensisZadziewieSołowie
SvirensisZadzieviensisZadziewieJacewicze
SvirensisZadzieviensisZadziewieNarucie
SvirensisZadzieviensisZadziewieKrewnie
SvirensisZadzieviensisZadziewieSpory Mnieysze
SvirensisZadzieviensisZadziewieOlechniszki
SvirensisZadzieviensisZadziewieBorodzin
SvirensisZadzieviensisZadziewieCuciszki
SvirensisZadzieviensisZadziewieRybszczyzna
SvirensisZadzieviensisZadziewieIrepciszki
SvirensisZadzieviensisZadziewieSawaniszki
SvirensisZadzieviensisZadziewieSpory
SvirensisZadzieviensisZadziewieWołodźki
SvirensisZadzieviensisZadziewieTurły
SvirensisZadzieviensisZadziewieKoyry
SvirensisZadzieviensisZadziewieMamule
SvirensisZadzieviensisZadziewieMoskaliszki
SvirensisZadzieviensisZadziewieRokity
SvirensisZadzieviensisZadziewieSiwcy
SvirensisZadzieviensisZadziewieKozlonki
SvirensisZadzieviensisZadziewieKuropole
SvirensisZadzieviensisZadziewieDuki
SvirensisZadzieviensisZadziewieLitwinki
SvirensisKomaiensisKomajeKomaie
SvirensisKomaiensisKomajeSyrynczany
SvirensisKomaiensisKomajeDombrowszczyzna
SvirensisKomaiensisKomajeSzwakszty
SvirensisKomaiensisKomajeŁukowszczyzna
SvirensisKomaiensisKomajeCiabuty
SvirensisKomaiensisKomajeDziakiszki
SvirensisKomaiensisKomajeNahowszczyzna
SvirensisKomaiensisKomajeJarzewo
SvirensisKomaiensisKomajeMaćkowicze
SvirensisKomaiensisKomajeRybszczyzna
SvirensisKomaiensisKomajeRaduta
SvirensisKomaiensisKomajeSurwiliszki
SvirensisKomaiensisKomajeSwirki
SvirensisKomaiensisKomajeCucki
SvirensisKomaiensisKomajeRosaliszki
SvirensisKomaiensisKomajeRomaszkiewicze
SvirensisKomaiensisKomajeOckiewicze
SvirensisKomaiensisKomajeMularze
SvirensisKomaiensisKomajeCzerniata
SvirensisŁyntupensisŁyntupyŁyntupie
SvirensisŁyntupensisŁyntupyGudeliszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPustelnik
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPolesie
SvirensisŁyntupensisŁyntupySzczerbiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyCiwuniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupySzudowce
SvirensisŁyntupensisŁyntupySwirduny
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPolchuny
SvirensisŁyntupensisŁyntupyMikułki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPodziemianka
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPiergodziszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyWoyszkuny
SvirensisŁyntupensisŁyntupyBołduk
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPieszkowcy
SvirensisŁyntupensisŁyntupyJanów
SvirensisŁyntupensisŁyntupyOłkina
SvirensisŁyntupensisŁyntupyTomiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyRudziszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupySwirpliszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyTrubuciszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyNizyliszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyCzopaniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyHlebiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyMasleniki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyBachdaniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyDomucie
SvirensisŁyntupensisŁyntupyŁokciany
SvirensisŁyntupensisŁyntupyMościany
SvirensisŁyntupensisŁyntupyDworzec
SvirensisŁyntupensisŁyntupyJeckuny
SvirensisŁyntupensisŁyntupyWidły
SvirensisŁyntupensisŁyntupyAleksandrya
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKisiele
SvirensisŁyntupensisŁyntupySucharzyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyZarnosieki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyTroszczany
SvirensisŁyntupensisŁyntupyNeykuny
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKluszczany
SvirensisŁyntupensisŁyntupyRudnia
SvirensisŁyntupensisŁyntupySwiteliszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKulbaczyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKarklincy
SvirensisŁyntupensisŁyntupyStruna
SvirensisŁyntupensisŁyntupyRapiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupySzaudzieniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyOfferyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyDziwłany
SvirensisŁyntupensisŁyntupySzykszniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyBaykowszczyzna
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPopieleka
SvirensisŁyntupensisŁyntupyWieliczki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyJananiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyZaki
SvirensisŁyntupensisŁyntupySobołki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPieleka
SvirensisŁyntupensisŁyntupyBołokiczki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyGierucie
SvirensisŁyntupensisŁyntupyRomaniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyZbaniszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyGuygi
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKlemaszowszczyzna
SvirensisŁyntupensisŁyntupyDowieczyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyGayluny
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKowale
SvirensisŁyntupensisŁyntupyZielonki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPieleka
SvirensisŁyntupensisŁyntupyŁasiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyWirdaszyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyRoczany
SvirensisŁyntupensisŁyntupyKowala Karczma
SvirensisŁyntupensisŁyntupyRoganiszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyDziadarakowszczyzna
SvirensisŁyntupensisŁyntupyCzortowskok
SvirensisŁyntupensisŁyntupyBoierzyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupySkrutuczyszki
SvirensisŁyntupensisŁyntupyBiałydwor
SvirensisŁyntupensisŁyntupyPilim
SvirensisSvirancensisŚwirankiŚwiranki
SvirensisSvirancensisŚwirankiMużyły
SvirensisSvirancensisŚwirankiRodzie
SvirensisSvirancensisŚwirankiKurnickie
SvirensisSvirancensisŚwirankiBylinskie
SvirensisSvirancensisŚwirankiBocirmy
SvirensisSvirancensisŚwirankiPodolce
SvirensisSvirancensisŚwirankiŁosie
SvirensisSvirancensisŚwirankiBabieże
SvirensisSvirancensisŚwirankiSawiszki
SvirensisSvirancensisŚwirankiZagorne
SvirensisSvirancensisŚwirankiStaszkieły
SvirensisSvirancensisŚwirankiRyteń
SvirensisSvirancensisŚwirankiBruchaniszki
SvirensisSvirancensisŚwirankiPolany Gosiewskich
SvirensisSvirancensisŚwirankiDuda
SvirensisSvirancensisŚwirankiHadziłuny
SvirensisSvirancensisŚwirankiKoreniata
SvirensisSvirancensisŚwirankiScypiny
SvirensisSvirancensisŚwirankiBuyki
SvirensisSvirancensisŚwirankiBarany
SvirensisSvirancensisŚwirankiBiaławoda
SvirensisSvirancensisŚwirankiTurowie
SvirensisSvirancensisŚwirankiTomki
SvirensisSvirancensisŚwirankiJasień
SvirensisSvirancensisŚwirankiZaścieniki
SvirensisSvirancensisŚwirankiSorocze
SvirensisSvirancensisŚwirankiRudzianiec
SvirensisSvirancensisŚwirankiDułki
SvirensisBystrzycensisBystrzycaBystrzyca
SvirensisBystrzycensisBystrzycaWoydaciszki
SvirensisBystrzycensisBystrzycaBuywidze
SvirensisBystrzycensisBystrzycaPilwiszki
SvirensisBystrzycensisBystrzycaPunżany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaWilkince
SvirensisBystrzycensisBystrzycaBołosza
SvirensisBystrzycensisBystrzycaSwirany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaLitwiany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaNidziany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaSłobodka
SvirensisBystrzycensisBystrzycaTrokienniki
SvirensisBystrzycensisBystrzycaBoreyszuny
SvirensisBystrzycensisBystrzycaPreny
SvirensisBystrzycensisBystrzycaPodkipiany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaNiekraszany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaTelaszany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaOpuszyny
SvirensisBystrzycensisBystrzycaKineliszki
SvirensisBystrzycensisBystrzycaGozdzikiany
SvirensisBystrzycensisBystrzycaBoiary
SvirensisBystrzycensisBystrzycaZusiny
SvirensisBystrzycensisBystrzycaCzechy
SvirensisBystrzycensisBystrzycaKoniuchy
SvirensisBystrzycensisBystrzycaMale
SvirensisBystrzycensisBystrzycaGryszkoycie
SvirensisBystrzycensisBystrzycaŁankiszki
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiMichaliszki
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiPodworance
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiPodwilance
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiKacienowicze
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiZaborce
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiWełeykuny
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiBortniki
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiPalestyna
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiWidziunce
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiŁabudzik
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiPobole
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiMarkuny
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiTurły
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiKirele
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiSzulniki
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiEwiano
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiGoża
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiMaćkieły
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiMieszkany
SvirensisMichaliscensisMichaliszkiMielniki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiZodziszki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiSzyczynięta
SvirensisZodziscensisŻodziszkiBuiance
SvirensisZodziscensisŻodziszkiPonizany
SvirensisZodziscensisŻodziszkiNichwiedy
SvirensisZodziscensisŻodziszkiSwinka
SvirensisZodziscensisŻodziszkiBitki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiKurcze
SvirensisZodziscensisŻodziszkiPiłowoycie
SvirensisZodziscensisŻodziszkiZusie
SvirensisZodziscensisŻodziszkiEyćwiły
SvirensisZodziscensisŻodziszkiPodowoyki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiTopalszczyzna
SvirensisZodziscensisŻodziszkiKoziarniki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiKopacze
SvirensisZodziscensisŻodziszkiRodzkiewicze
SvirensisZodziscensisŻodziszkiPracuły
SvirensisZodziscensisŻodziszkiSerwatki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiPodstarzynie małe
SvirensisZodziscensisŻodziszkiUssowieszczyzna
SvirensisZodziscensisŻodziszkiAndzreiowce
SvirensisZodziscensisŻodziszkiRaczuszdyzna
SvirensisZodziscensisŻodziszkiUrbanowicze
SvirensisZodziscensisŻodziszkiNowosiołki
SvirensisZodziscensisŻodziszkiKasło
SvirensisZodziscensisŻodziszkiSokolce
SvirensisZodziscensisŻodziszkiPodstarzynie wielkie
SvirensisZodziscensisŻodziszkiDziewiętni
SvirensisVoystomensisWojstomWojstom
SvirensisVoystomensisWojstomKławsucie
SvirensisVoystomensisWojstomNarocz
SvirensisVoystomensisWojstomRentka
SvirensisVoystomensisWojstomKosice
SvirensisVoystomensisWojstomUrzecze
SvirensisVoystomensisWojstomKomaryszki
SvirensisVoystomensisWojstomKuźmiszki
SvirensisVoystomensisWojstomHruzdzienica
SvirensisVoystomensisWojstomWoydzienie
SvirensisVoystomensisWojstomJałażycy
SvirensisVoystomensisWojstomHanniki
SvirensisVoystomensisWojstomHanuta
SvirensisVoystomensisWojstomNowosiołki
SvirensisVoystomensisWojstomRodkiewicze
SvirensisVoystomensisWojstomJarmolice
SvirensisVoystomensisWojstomZabłocie
SvirensisVoystomensisWojstomGiry
SvirensisVoystomensisWojstomMaciewicze
SvirensisVoystomensisWojstomDrozdy
SvirensisVoystomensisWojstomRuskie sioło
SvirensisVoystomensisWojstomPodlipie
SvirensisVoystomensisWojstomSzczany
SvirensisVoystomensisWojstomUhlany
SvirensisVoystomensisWojstomSzostaki
SvirensisVoystomensisWojstomOstrowiec
SvirensisVoystomensisWojstomKulesze
SvirensisVoystomensisWojstomBohłaie
SvirensisVoystomensisWojstomBielewicze
SvirensisVoystomensisWojstomRacewicze
SvirensisVoystomensisWojstomSielce
SvirensisVoystomensisWojstomZamoście
SvirensisVoystomensisWojstomUszakow
SvirensisVoystomensisWojstomSieliszcze
SvirensisVoystomensisWojstomCzerniaty
SvirensisVoystomensisWojstomOwieczki
SvirensisVoystomensisWojstomUszuwce
SvirensisVoystomensisWojstomKrunie
SvirensisVoystomensisWojstomHorkole
SvirensisVoystomensisWojstomDubatowki
SvirensisVoystomensisWojstomLeszczynięta
SvirensisVoystomensisWojstomSpiahlica
SvirensisVoystomensisWojstomSiemionki
SvirensisVoystomensisWojstomMuła
SvirensisVoystomensisWojstomMiłuycie
SvirensisVoystomensisWojstomAbramowszczyzna
SvirensisVoystomensisWojstomŁokacze
SvirensisVoystomensisWojstomPogorzelszczyzna
SvirensisVoystomensisWojstomDybunki
SvirensisVoystomensisWojstomSzczany
SvirensisVoystomensisWojstomNowosiołki
SvirensisVoystomensisWojstomBobowiki
SvirensisVoystomensisWojstomDziewiętnie
SvirensisVoystomensisWojstomMordasowo
SvirensisVoystomensisWojstomPopowce
SvirensisVoystomensisWojstomLemiesze
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecKurzeniec
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecHubsk
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecWileyka
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecRabuń
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecPorsa
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecKasusta
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecKostyki
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecKniehinin
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecPaszkowszczyzna
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecSawin
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecKulbaczyn
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecTurowszczyzna
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecBoradzin
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecPodhorodyszcze
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecHołuby
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecCharewicze
SvirensisKurzeniecensisKurzeniecJackiewicze
SvirensisKobylnicensisKobylnikKobylnik
SvirensisKobylnicensisKobylnikSzwakszty
SvirensisKobylnicensisKobylnikJazguny
SvirensisKobylnicensisKobylnikRoskosz
SvirensisKobylnicensisKobylnikBoiary
SvirensisKobylnicensisKobylnikRudoszany
SvirensisKobylnicensisKobylnikJaskołdowszczyzna
SvirensisKobylnicensisKobylnikCierluki
SvirensisKobylnicensisKobylnikCiuksze
SvirensisKobylnicensisKobylnikOkieły
SvirensisKobylnicensisKobylnikMaracze
SvirensisKobylnicensisKobylnikJeyny
SvirensisKobylnicensisKobylnikSwirany
SvirensisKobylnicensisKobylnikRegalia
SvirensisKobylnicensisKobylnikMomiszki
SvirensisKobylnicensisKobylnikLinkowszczyzna
SvirensisKobylnicensisKobylnikKraski
SvirensisKobylnicensisKobylnikSiemionowszczyzna
SvirensisKobylnicensisKobylnikŁapince
SvirensisKobylnicensisKobylnikDaszki małe y wielkie
SvirensisKobylnicensisKobylnikJakowicze
SvirensisKobylnicensisKobylnikOlszewski
SvirensisKobylnicensisKobylnikBiedunki
SvirensisKobylnicensisKobylnikMaciasy
SvirensisKobylnicensisKobylnikGrzybowszczyzna
SvirensisKobylnicensisKobylnikCzechy
SvirensisKobylnicensisKobylnikZary
SvirensisKobylnicensisKobylnikJasiew
SvirensisKobylnicensisKobylnikWierenki
SvirensisKobylnicensisKobylnikChwalewicze
SvirensisKobylnicensisKobylnikJuszkowszczyzna
SvirensisKobylnicensisKobylnikSzydłowicze
SvirensisKobylnicensisKobylnikOrsy
SvirensisKobylnicensisKobylnikPodolanie
SvirensisKobylnicensisKobylnikCzećwierć
SvirensisKobylnicensisKobylnikCzećwierć Plebańska
SvirensisKobylnicensisKobylnikHoranie
SvirensisKobylnicensisKobylnikMichale
SvirensisKobylnicensisKobylnikMikitki
SvirensisKobylnicensisKobylnikLeski
SvirensisKobylnicensisKobylnikHeybowszczyzna
SvirensisKobylnicensisKobylnikKozły
SvirensisKobylnicensisKobylnikKiemsy
SvirensisKobylnicensisKobylnikDubonie
SvirensisKobylnicensisKobylnikSzuściccy
SvirensisKobylnicensisKobylnikHuszczy
SvirensisKobylnicensisKobylnikKrzywonosy
SvirensisKobylnicensisKobylnikSkakuny
SvirensisKobylnicensisKobylnikKraski
SvirensisKobylnicensisKobylnikHumienniki
SvirensisKobylnicensisKobylnikKuźmicze
SvirensisKobylnicensisKobylnikSzyszki
SvirensisKobylnicensisKobylnikWołaie
SvirensisKobylnicensisKobylnikKupa
SvirensisKobylnicensisKobylnikKoziniec
SvirensisKobylnicensisKobylnikSidorowicze
SvirensisKobylnicensisKobylnikKarabany
SvirensisKobylnicensisKobylnikPomosze
SvirensisKoscienievicensisKościeniewiczeKościeniewicze
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiNiestaniszki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiKorobki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiPolany
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiBudziłki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiWyholenięta
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiZabłocie
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiRymszenięta
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiSurgowszczyzna
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiSzymanele
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiBujaki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiSupronięta
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiRadziuszy
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiNidroszla
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiStracza
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiCzyże
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiKrzywonosy
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiŁytoycie
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiŁoza
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiZienowiszki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiDubki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiChojeckowszczyzna
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiWyholenięta
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiKupla
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiPodstarzynie
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiBadziułki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiRudaki
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiChociłowicze
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiŚnicienienta
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiStanczenienta
SvirensisNiestaniscensisNiestaniszkiKorabki
LidensisLidaLidaLida
LidensisLidaLidaWismonty
LidensisLidaLidaNowopruty
LidensisLidaLidaSzeybaki
LidensisLidaLidaWinkowszczyzna
LidensisLidaLidaJodki
LidensisLidaLidaKureysowszczyzna
LidensisLidaLidaNowickie
LidensisLidaLidaKiencie
LidensisLidaLidaKoleśniszcze
LidensisLidaLidaTrzeciakowce
LidensisLidaLidaBohdzie
LidensisLidaLidaPieciukowce
LidensisLidaLidaPodupnie
LidensisLidaLidaMinoyty
LidensisLidaLidaWielczki
LidensisLidaLidaPieski
LidensisLidaLidaGornie
LidensisLidaLidaPałubniki
LidensisLidaLidaOstrowla
LidensisLidaLidaKulbaki
LidensisLidaLidaBorki
LidensisLidaLidaDąbrowna
LidensisLidaLidaOgrodniki
LidensisLidaLidaNieciecza
LidensisLidaLidaSuchwalna
LidensisLidaLidaBrądzienięta
LidensisLidaLidaDauknie
LidensisLidaLidaPlasewicze
LidensisLidaLidaPaszki
LidensisLidaLidaCwiermy
LidensisLidaLidaTokary
LidensisLidaLidaBiskupcy
LidensisLidaLidaBronosy
LidensisLidaLidaNieciecza
LidensisLidaLidaKasowszczyzna
LidensisLidaLidaBałtucie
LidensisLidaLidaSkierkowo lub Skieikowo
LidensisLidaLidaTatarce
LidensisLidaLidaBerdowka Murata
LidensisLidaLidaBerdowka DD Prokopowicz & Jodko
LidensisLidaLidaBiałundzie
LidensisLidaLidaStecki
LidensisLidaLidaDokudow
LidensisLidaLidaDouhoie sieło
LidensisLidaLidaZabłocie
LidensisLidaLidaPagawie
LidensisLidaLidaPiotry
LidensisLidaLidaŁuczki
LidensisLidaLidaChwilanowce
LidensisLidaLidaCieszki
LidensisLidaLidaSiamsy
LidensisLidaLidaOnaczki
LidensisLidaLidaKorniłki
LidensisLidaLidaMisury
LidensisLidaLidaPogawie
LidensisLidaLidaPerepeczyce
LidensisLidaLidaPrydybayłowszczyzna
LidensisLidaLidaKaczanowo
LidensisLidaLidaKlepsowszczyzna
LidensisLidaLidaPodbrzeźnie
LidensisLidaLidaNowickie
LidensisLidaLidaPrydybały
LidensisLidaLidaJaskowce
LidensisLidaLidaNieszykowszczyzna
LidensisLidaLidaPlebance
LidensisLidaLidaDworczany
LidensisLidaLidaMielki
LidensisLidaLidaKopaczele
LidensisLidaLidaKiełby
LidensisLidaLidaJundziłowszczyzna
LidensisLidaLidaReklowce
LidensisLidaLidaOlżewo
LidensisLidaLidaCybory
LidensisLidaLidaDeynowo
LidensisLidaLidaZapola
LidensisLidaLidaŁozowka
LidensisLidaLidaWierzchlida
LidensisLidaLidaCzechowce
LidensisLidaLidaCiaby
LidensisLidaLidaBarany
LidensisLidaLidaKotyszki
LidensisLidaLidaPostawszczyzna
LidensisLidaLidaRoślaki
LidensisLidaLidaChoruzance
LidensisLidaLidaKrupa
LidensisLidaLidaSukurcze
LidensisLidaLidaOstrow
LidensisLidaLidaRyłowce
LidensisLidaLidaMołki
LidensisLidaLidaJeusiewicze
LidensisLidaLidaJancewicze
LidensisLidaLidaKozicze
LidensisLidaLidaKrupa
LidensisLidaLidaPurście
LidensisLidaLidaCzerniki
LidensisLidaLidaWorniszki małe y wielkie
LidensisLidaLidaOłtuszki
LidensisLidaLidaSmołaki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudBiałohrud
LidensisBiałohrudensisBiałohrudNowiny
LidensisBiałohrudensisBiałohrudOrna
LidensisBiałohrudensisBiałohrudDupczany
LidensisBiałohrudensisBiałohrudTukałowszczyzna
LidensisBiałohrudensisBiałohrudOlszewo alias Rubiki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudMachowicze
LidensisBiałohrudensisBiałohrudSzczytniki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudKulbaki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudZayki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudBancewicze
LidensisBiałohrudensisBiałohrudTarnowszczyzna
LidensisBiałohrudensisBiałohrudRepniki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudMosiewicze
LidensisBiałohrudensisBiałohrudChadziuyki
LidensisBiałohrudensisBiałohrudPorzeczuny
LidensisBiałohrudensisBiałohrudDzitryki
LidensisVaviorcensisWawiórkaWawiorka
LidensisVaviorcensisWawiórkaSielachi
LidensisVaviorcensisWawiórkaGierdziowce
LidensisVaviorcensisWawiórkaSzarkinie
LidensisVaviorcensisWawiórkaBaranowce
LidensisVaviorcensisWawiórkaAbramiszki
LidensisVaviorcensisWawiórkaMikiance
LidensisVaviorcensisWawiórkaSłowaki
LidensisVaviorcensisWawiórkaKosowszczyzna
LidensisVaviorcensisWawiórkaSiemienki
LidensisVaviorcensisWawiórkaSerafiny
LidensisVaviorcensisWawiórkaLebiodki
LidensisVaviorcensisWawiórkaPocieiana
LidensisVaviorcensisWawiórkaPiorana
LidensisVaviorcensisWawiórkaMantuny
LidensisVaviorcensisWawiórkaOrany
LidensisVaviorcensisWawiórkaKubelczyki
LidensisVaviorcensisWawiórkaKotowicze
LidensisVaviorcensisWawiórkaZaprudzie
LidensisVaviorcensisWawiórkaHaykowszczyzna
LidensisVaviorcensisWawiórkaSzymczuki
LidensisVaviorcensisWawiórkaKrupiwicze
LidensisVaviorcensisWawiórkaKoszczyce
LidensisVaviorcensisWawiórkaZieniewicze
LidensisVaviorcensisWawiórkaDragucie
LidensisVaviorcensisWawiórkaMisiewicze
LidensisVaviorcensisWawiórkaSewruki
LidensisVaviorcensisWawiórkaBernatowszczyzna
LidensisVaviorcensisWawiórkaKasperowszczyzna
LidensisVaviorcensisWawiórkaJusiewicze
LidensisVaviorcensisWawiórkaZabłotniki
LidensisVaviorcensisWawiórkaWierzchowiorki
LidensisVaviorcensisWawiórkaMikuty
LidensisVaviorcensisWawiórkaBrzozowka
LidensisVaviorcensisWawiórkaPielasa
LidensisVaviorcensisWawiórkaNiedzielki
LidensisVaviorcensisWawiórkaKuldziuki
LidensisVaviorcensisWawiórkaOziele
LidensisVaviorcensisWawiórkaMarkucie
LidensisVaviorcensisWawiórkaSiesiulki
LidensisVaviorcensisWawiórkaKiełmucie
LidensisVaviorcensisWawiórkaJatołciszki
LidensisVaviorcensisWawiórkaKołomyskie
LidensisVaviorcensisWawiórkaDzitwa
LidensisVaviorcensisWawiórkaTalwoszowka
LidensisVaviorcensisWawiórkaDzitwa Kostrowicka
LidensisVaviorcensisWawiórkaDzitwa stara
LidensisVaviorcensisWawiórkaMyto
LidensisDilevensisDylewoDylewo
LidensisDilevensisDylewoSiemiakowszczyzna
LidensisDilevensisDylewoCieszeyki
LidensisDilevensisDylewoPiechury
LidensisDilevensisDylewoMeyry
LidensisDilevensisDylewoKosiłowce
LidensisDilevensisDylewoMońkowce
LidensisDilevensisDylewoZadworce
LidensisDilevensisDylewoEwierbuty
LidensisDilevensisDylewoPołuty
LidensisDilevensisDylewoSiemaszki
LidensisDilevensisDylewoStankiewicze
LidensisDilevensisDylewoLebioda
LidensisDilevensisDylewoTryznian
LidensisDilevensisDylewoRowy
LidensisDilevensisDylewoMacioły
LidensisDilevensisDylewoPapiernia
LidensisDilevensisDylewoZankiewicze
LidensisVasiliscensisWasiliszkiWasiliszki
LidensisVasiliscensisWasiliszkiHaykowszczyzna
LidensisVasiliscensisWasiliszkiBojary
LidensisVasiliscensisWasiliszkiDziechciary
LidensisVasiliscensisWasiliszkiRozniatycze
LidensisVasiliscensisWasiliszkiWołczyny
LidensisVasiliscensisWasiliszkiWołczynki
LidensisVasiliscensisWasiliszkiGronofel?
LidensisVasiliscensisWasiliszkiKościeniew
LidensisVasiliscensisWasiliszkiKozły
LidensisVasiliscensisWasiliszkiBoiary
LidensisVasiliscensisWasiliszkiHołosewicze
LidensisVasiliscensisWasiliszkiZadworzanie
LidensisVasiliscensisWasiliszkiNiewisza
LidensisVasiliscensisWasiliszkiPiaszczyna
LidensisVasiliscensisWasiliszkiSzostakowce
LidensisVasiliscensisWasiliszkiPerechody
LidensisVasiliscensisWasiliszkiStarodworce
LidensisVasiliscensisWasiliszkipars Lebiodcae
LidensisVasiliscensisWasiliszkiSkiery
LidensisIszczołnensisIszczołnaIszczołna
LidensisIszczołnensisIszczołnaPreycy
LidensisIszczołnensisIszczołnaMaciowce
LidensisIszczołnensisIszczołnaJuciowce
LidensisIszczołnensisIszczołnaJawaszowiec
LidensisIszczołnensisIszczołnaKiemiany
LidensisIszczołnensisIszczołnaIszczołniany
LidensisIszczołnensisIszczołnaMożeykow wielki y mały
LidensisIszczołnensisIszczołnaZiemiance
LidensisIszczołnensisIszczołnaOgrodniczki
LidensisIszczołnensisIszczołnaWialka Wieś
LidensisIszczołnensisIszczołnaKościeniowSwierydy
LidensisIszczołnensisIszczołnaKrasna wieś
LidensisIszczołnensisIszczołnaSienkowszczyzna
LidensisIszczołnensisIszczołnaKierele
LidensisIszczołnensisIszczołnaHałtuszki
LidensisIszczołnensisIszczołnaPilczuki
LidensisIszczołnensisIszczołnaZaykowszczyzna
LidensisIszczołnensisIszczołnaKozorcze
LidensisIszczołnensisIszczołnaBoiary
LidensisIszczołnensisIszczołnaMała wieś
LidensisIszczołnensisIszczołnaTalmowszczyzna
LidensisIszczołnensisIszczołnaKorabki
LidensisIszczołnensisIszczołnaŚliwowszczyzna
LidensisIszczołnensisIszczołnaGirniki
LidensisIszczołnensisIszczołnaUyty
LidensisIszczołnensisIszczołnaZahały
LidensisBielicensisBielicaBielica
LidensisBielicensisBielicaKorszaki
LidensisBielicensisBielicaGiczgały
LidensisBielicensisBielicaSidirowce
LidensisBielicensisBielicaKlukowicze
LidensisBielicensisBielicaPiszczowce
LidensisBielicensisBielicaPacuki
LidensisBielicensisBielicaŁoyki
LidensisBielicensisBielicaSmołocz
LidensisBielicensisBielicaSmołoczy
LidensisBielicensisBielicaCzaplowszczyzna
LidensisBielicensisBielicaZblany
LidensisBielicensisBielicaStoki
LidensisBielicensisBielicaSielec
LidensisBielicensisBielicaKrzywicze
LidensisBielicensisBielicaRuda
LidensisBielicensisBielicaIskoki
LidensisBielicensisBielicaNowickowszczyzna
LidensisBielicensisBielicaKoniuszany
LidensisBielicensisBielicaJackiewicze
LidensisZołudensisŻołudekŻołudek
LidensisZołudensisŻołudekAndruszowszczyzna
LidensisZołudensisŻołudekMociewicze
LidensisZołudensisŻołudekBuciuły
LidensisZołudensisŻołudekBielowce
LidensisZołudensisŻołudekWągi
LidensisZołudensisŻołudekLipiczna cum Villis
LidensisZołudensisŻołudekWołczki
LidensisRozancensisRóżankaRożanka
LidensisRozancensisRóżankaZapole
LidensisRozancensisRóżankaŁahody
LidensisRozancensisRóżankaRomanowskie
LidensisRozancensisRóżankaBohuszewczyzna
LidensisRozancensisRóżankaRączniki
LidensisRozancensisRóżankaKraśniki
LidensisRozancensisRóżankaSzutowszczyzna
LidensisRozancensisRóżankaHłuszki
LidensisRozancensisRóżankaDraznia
LidensisRozancensisRóżankaPodbobra
LidensisRozancensisRóżankaKryszylki
LidensisRozancensisRóżankaDziakowce
LidensisRozancensisRóżankaPodrożanka
LidensisRozancensisRóżankaPotoka
LidensisRozancensisRóżankaDolina
LidensisRozancensisRóżankaGierzgowka
LidensisRozancensisRóżankaJanczuki
LidensisRozancensisRóżankaTurya
LidensisRozancensisRóżankaWierzbilki
LidensisRozancensisRóżankaKisiele
LidensisRozancensisRóżankaMalewicze
LidensisRozancensisRóżankaWoypiki
LidensisRozancensisRóżankaStarzyna
LidensisSzczuczynensisSzczuczynSzczuczyn
LidensisSzczuczynensisSzczuczynSzczuczynek
LidensisSzczuczynensisSzczuczynBoryski
LidensisSzczuczynensisSzczuczynMikłasze
LidensisSzczuczynensisSzczuczynDukornowszczyzna
LidensisSzczuczynensisSzczuczynBuywicze
LidensisSzczuczynensisSzczuczynWołczki
LidensisSzczuczynensisSzczuczynWoźne
LidensisSzczuczynensisSzczuczynWity
LidensisSzczuczynensisSzczuczynMożelowce
LidensisSzczuczynensisSzczuczynDawludowszcztyzna
LidensisSzczuczynensisSzczuczynMikołaykowszczyzna
LidensisSzczuczynensisSzczuczynDorgieiowce
LidensisSzczuczynensisSzczuczynSęczuki
LidensisSzczuczynensisSzczuczynPiotrowiczyzna
LidensisSzczuczynensisSzczuczynNowosiołki
LidensisSzczuczynensisSzczuczynRudkowicze
LidensisSzczuczynensisSzczuczynHołownicze
LidensisKamioncensisKamionkaKamionka
LidensisKamioncensisKamionkaSkorzyki
LidensisKamioncensisKamionkaKłoczki
LidensisKamioncensisKamionkaKorowicze
LidensisKamioncensisKamionkaPiotrulowce
LidensisKamioncensisKamionkaOleszewicze
LidensisKamioncensisKamionkaJatwiesk
LidensisKamioncensisKamionkaZabłocie
LidensisKamioncensisKamionkaJuszki
LidensisKamioncensisKamionkaWorony
LidensisKamioncensisKamionkaWanelki
LidensisKamioncensisKamionkaGłębokie
LidensisKamioncensisKamionkaPużynowce
LidensisKamioncensisKamionkaMilkowszczyzna
LidensisKamioncensisKamionkaChoniewicze
LidensisKamioncensisKamionkaZaleśna
LidensisKamioncensisKamionkaKrzywlany
LidensisKamioncensisKamionkaZabłocie
LidensisKamioncensisKamionkaŁopacicze
LidensisKamioncensisKamionkaZagrodniki
LidensisKamioncensisKamionkaŚciborowszczyzna
LidensisKamioncensisKamionkaMilowce
LidensisKamioncensisKamionkaSeweyki
LidensisKamioncensisKamionkaZołobaty
LidensisKamioncensisKamionkaMost
LidensisKamioncensisKamionkaRusinowce
LidensisKamioncensisKamionkaSoroczyce
LidensisKamioncensisKamionkaRewki
LidensisKamioncensisKamionkaStrzelce
LidensisLacensisLackLack
LidensisLacensisLackDziębrów
LidensisLacensisLackSawicze
LidensisLacensisLackKrasna
LidensisLacensisLackOstrowie
LidensisLacensisLackSpusa
LidensisLacensisLackApluyki
LidensisLacensisLackStarowszczyzna
LidensisLacensisLackByczkowszczyzna
LidensisLacensisLackAndruszewszczyzna
LidensisLacensisLackPisarzewszczyzna
LidensisLacensisLackSidorowszczyzna
LidensisLacensisLackHapanowszczyzna
LidensisLacensisLackJakimowicze
LidensisLacensisLackMalinnik
LidensisLacensisLackKurasiowszczyzna
LidensisLacensisLackAndroszowce
LidensisLacensisLackLeyki
LidensisLacensisLackLackie Wysokie
LidensisLacensisLackJatwiesk
LidensisLacensisLackPrutce
LidensisLacensisLackJewłasze
LidensisLacensisLackKucharze
LidensisLacensisLackBorysowka
LidensisLacensisLackWeykały
LidensisLacensisLackAchramowce
LidensisLacensisLackWoronki
LidensisLacensisLackRycza Wielka
LidensisLacensisLackMacieyki
LidensisLacensisLackKuźmy
LidensisLacensisLackNomeyki
LidensisLacensisLackNowosady
LidensisLacensisLackSkrahy
LidensisLacensisLackAndroszowce
LidensisLacensisLackSzarhinie
LidensisLacensisLackKrzywosiołki
LidensisLacensisLackStarodworce
LidensisLacensisLackKuwerki
LidensisLacensisLackAlbinowce
LidensisLacensisLackZakonnienta
LidensisLacensisLackBorsuki
LidensisLacensisLackSinki
LidensisLacensisLackWyzgi
LidensisLacensisLackTapieliszki
LidensisLacensisLackDomuciowce
LidensisLacensisLackDogo
LidensisLacensisLackWorony
LidensisLacensisLackDubrowlany
LidensisLacensisLackBartosze
LidensisLacensisLackZylice
LidensisLacensisLackJelna
LidensisLacensisLackOgrodniki
LidensisLacensisLackBale
LidensisLacensisLackDowha
LidensisLacensisLackGieyście
LidensisLacensisLackZagunie
LidensisLacensisLackRohacze
LidensisLacensisLackPuzowce
LidensisLacensisLackKułaki
LidensisLacensisLackPodhayniki
LidensisLacensisLackLesiszcze
LidensisLacensisLackRomaniszki
LidensisLacensisLackIlkowce
LidensisNowydworensisNowy DwórNowy Dwór
LidensisNowydworensisNowy DwórOstryna
LidensisNowydworensisNowy DwórWidiwka
LidensisNowydworensisNowy DwórKulbaczyn
LidensisNowydworensisNowy DwórBrzozowce małe y wielkie
LidensisNowydworensisNowy DwórSzostaki
LidensisNowydworensisNowy DwórNiepracha
LidensisNowydworensisNowy DwórDaugirdy
LidensisNowydworensisNowy DwórGłębokie
LidensisNowydworensisNowy DwórPlotki
LidensisNowydworensisNowy DwórGlinkowszczyzna
LidensisNowydworensisNowy DwórDeynerowszczyzna
LidensisNowydworensisNowy DwórRaczkowszczyzna
LidensisNowydworensisNowy DwórNieniszka
LidensisNowydworensisNowy DwórJachnowicze
LidensisNowydworensisNowy DwórGawdziszki
LidensisNowydworensisNowy DwórZamościany
LidensisNowydworensisNowy DwórMikulin
LidensisZabłocensisZabłocieZabłocie
LidensisZabłocensisZabłocieLebiodka
LidensisZabłocensisZabłocieWołeysze
LidensisZabłocensisZabłocieZaleszany
LidensisZabłocensisZabłociePiotrowszczyzna
LidensisZabłocensisZabłocieWęzowszczyzna
LidensisZabłocensisZabłocieNowosady
LidensisZabłocensisZabłocieSzostaki
LidensisZabłocensisZabłocieTołoczkowce
LidensisZabłocensisZabłocieHaykowszczyzna
LidensisZabłocensisZabłociePrzewoża
LidensisZabłocensisZabłocieBobrowniki
LidensisZabłocensisZabłocieKozakowszczyzna
LidensisZabłocensisZabłocieSurtowka seu Tataryszki
LidensisZabłocensisZabłocieSieuruki
LidensisZabłocensisZabłocieNowosady
LidensisZabłocensisZabłocieJakubowce
LidensisZabłocensisZabłocieKieble
LidensisZabłocensisZabłocieChodziłonie
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyZyrmuny
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyRexcie
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyDziaki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyBielewicze
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyBiernucie
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyKierbedzie
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyKowki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyHancewicze
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyTowkinie
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyMożeykowszczyzna
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyGudele
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyNoniszki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyOzeliszki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyMieyniewicze
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyZyrmunki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyKowaryki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyStuki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyPiatkowszczyzna
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyNowy Dwor
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyFiedżkowszczyzna
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyTatary
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyBojary
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyUryny
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyGierwieniki
LidensisZyrmunnesisŻyrmunyWielka wieś
LidensisZyrmunnesisŻyrmunySkowrody
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoHorodna seu Ossow
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoPohorodna
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoWeykuncy
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoStebuła
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoSaliszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoGolmonciszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoDziakowszczyzna
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoTrumpiszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoSakowicze
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoJonie
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoTatary
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoCinigance
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoZamoyryszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoBołcie
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoWiekance
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoBołtoniki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoŁopacizna
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoOmetowsczyzna
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoBastuny
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoPiaciuny
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoZaniunce
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoPodworance
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoBłotniszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoBilance
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoPielewszyszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoZylanie
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoGrubiance
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoPodzie
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoŁopaciszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoKoniuchy
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoNiewosze
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoPielewszyszki
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoSokoły
LidensisHorodnensis seu OssowOssowoDaugiały małe y wielkie
LidensisNieciecensisNiecieczNieciecza
LidensisNieciecensisNiecieczZadworce
LidensisNieciecensisNiecieczCzaplice
LidensisNieciecensisNiecieczKromiewicze
LidensisNieciecensisNiecieczCacki
LidensisNieciecensisNiecieczDzitryki
LidensisNieciecensisNiecieczLubor
LidensisNieciecensisNiecieczJemąty
LidensisNieciecensisNiecieczBobry
LidensisNieciecensisNiecieczKlukiewicze
LidensisNieciecensisNiecieczPiszczowce
LidensisNieciecensisNiecieczChocianowce
LidensisNieciecensisNiecieczSierki
LidensisNieciecensisNiecieczKarpieyki
LidensisNieciecensisNiecieczHołdow
LidensisNieciecensisNiecieczAntonowce
LidensisNieciecensisNiecieczWielka wieś
LidensisNieciecensisNiecieczMałysze
LidensisNieciecensisNiecieczBoiary
LidensisNieciecensisNiecieczOgrodniki
LidensisNieciecensisNiecieczKrzewicze
LidensisNieciecensisNiecieczTaboła
LidensisNieciecensisNiecieczOssowa
LidensisNieciecensisNiecieczFalkowszczyzna
LidensisNieciecensisNiecieczPacuki
LidensisNieciecensisNiecieczPorzecie
LidensisNieciecensisNiecieczRadziwoniszki
RadunensisRadunensisRaduńRaduń
RadunensisRadunensisRaduńStraczuny
RadunensisRadunensisRaduńSkładance
RadunensisRadunensisRaduńMaguny
RadunensisRadunensisRaduńPliki
RadunensisRadunensisRaduńJatowty
RadunensisRadunensisRaduńJuciuny
RadunensisRadunensisRaduńHorodziszcze
RadunensisRadunensisRaduńJaćkuny
RadunensisRadunensisRaduńKiemieyszy
RadunensisRadunensisRaduńTalkunce
RadunensisRadunensisRaduńMozeyki
RadunensisRadunensisRaduńRazucie
RadunensisRadunensisRaduńButrymowicze
RadunensisRadunensisRaduńJanowicze
RadunensisRadunensisRaduńWołkiewicze
RadunensisRadunensisRaduńGieysztowty
RadunensisRadunensisRaduńNosowicze
RadunensisRadunensisRaduńPaszkiewicze
RadunensisRadunensisRaduńZapaśniki
RadunensisRadunensisRaduńPietraszunce
RadunensisRadunensisRaduńWiłożence
RadunensisRadunensisRaduńWilbiki
RadunensisRadunensisRaduńPacelunce
RadunensisRadunensisRaduńSurkonty
RadunensisRadunensisRaduńBartoszuńcy
RadunensisRadunensisRaduńMalewskie
RadunensisRadunensisRaduńLunki
RadunensisRadunensisRaduńRukance
RadunensisRadunensisRaduńWołdociszki
RadunensisRadunensisRaduńPomiedz
RadunensisRadunensisRaduńOrla
RadunensisRadunensisRaduńSkireyki
RadunensisRadunensisRaduńDruskiniki
RadunensisRadunensisRaduńPidzitwie
RadunensisRadunensisRaduńPowłoka
RadunensisRadunensisRaduńPilunce
RadunensisRadunensisRaduńPielasa
RadunensisRadunensisRaduńDubince
RadunensisRadunensisRaduńSłobodka
RadunensisRadunensisRaduńSmilginy
RadunensisRadunensisRaduńWigance
RadunensisRadunensisRaduńSopunce
RadunensisRadunensisRaduńLipkunce
RadunensisRadunensisRaduńLeluszy
RadunensisRadunensisRaduńLulance
RadunensisRadunensisRaduńKlayszy
RadunensisRadunensisRaduńGirki
RadunensisRadunensisRaduńWoywunce
RadunensisRadunensisRaduńPałaszki
RadunensisRadunensisRaduńKorgowdy
RadunensisRadunensisRaduńPalunce
RadunensisRadunensisRaduńMickiszki
RadunensisRadunensisRaduńKiwance
RadunensisRadunensisRaduńJanuszyszki
RadunensisRadunensisRaduńRadziunce
RadunensisRadunensisRaduńOdzwierniki
RadunensisRadunensisRaduńPusiawory
RadunensisRadunensisRaduńKozakowszczyzna
RadunensisRadunensisRaduńJankowiec
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńDubicze
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńMantały
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńKoniawka
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńMichalczuny
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńPonacza
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńJoczy
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńMilwida
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńDeynowa
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńBartele
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńRomany
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńMarcinkańce
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńMarczygini
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńKrukli
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńKoniawa
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńRudnia
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńStaniuncy
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńNaszkuncy
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńJagłowiczy
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńDrucminy
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńNowosady
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńKoniuchy
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńDerzyniki
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńKowale
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńSołtaniszki
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńHuta
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńChorążyce
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńSkilondzie
RadunensisDubicze Filia RadunensisRaduńKlącie
RadunensisEyszyscensisEjszyszkiEyszyszki