Suchowola

Zindeksowane zasoby

Dostęp poprzez wyszukiwarkę:

Urodzenia 1808-1840, 1842-1848, 1919 (aktualizacja 26 lutego 2020)

Śluby 1808-1848, 1919 (aktualizacja 26 lutego 2020)

Zgony 1808-1848, 1919 (aktualizacja 26 lutego 2020)

Dostęp poprzez link bezpośredni:

Spis spowiadających się parafian suchowolskich z 1864 roku (aktualizacja 6 lutego 2020)

Za Słownikiem Geograficznym Królestwa Polskiego

Suchowola, mko na lewem brzegu rzki Olszanki (dopł. Brzozówki), pow. sokólski, w 2 okr. pol., o 35 w. od Sokółki a 49 w. od Grodna, przy b. trakcie handl. z Grodna do Goniądza, 573 st. npm. wzniesione. Ma 434 dm. (6 mur.), 2292 mk. (1104 męż. i 1188 kob.), 9 praw., 1087 kat., 1184 żyd. i 12 mahom.; kościół kat. par., 2 domy modlitwy żydowskie, zarząd okr. policyjnego dla 5 gmin powiatu. Kościół par. p. w. św. Piotra i Pawła, z drzewa fundowany przez Zygmunta Augusta, obecny z muru wzniesiony w 1865 r. ze składek parafian, kosztem około 50,000 rs. Par. kat., dek. sokólskiego, 7125 dusz. Kaplica w Chodorówce, dawniej prócz tego filia w Karpowiczach. Za czasów pruskich i dawniej S. była mtem ludnem i handlowem, po przyłączeniu zaś do Rossyi w 1807 r. upadła. J. Krz.

 
Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.