Formularz “Odtwarzamy lipskie metryki”

Wpisujemy wyłącznie dane osób zmarłych.

Niezbędne minimum do wpisania, to dane osoby związanej z życiem dawnego obszaru parafii Lipsk i podanie jej imienia, nazwiska oraz miejscowości.

W polu Uwagi i dodatkowe informacje wpisujemy wszystko co może przybliżyć relacje i powiązania rodzinne z innymi osobami, czyli rodzeństwo znane dzieci itp.

Podpisujemy się z imienia i nazwiska podając swój email kontaktowy. Dane te nie będą dostępne publicznie, ale będą udostępniane innym osobom w prywatnych wiadomościach w celu nawiązania kontaktu. Taki jest cel projektu i dlatego prosimy was o wyrażenie zgody na przetwarzanie Waszych danych.

Strona startowa wyszukiwarki Geneo wraz z instrukcją korzystania znajduje się tutaj.

Informacje z życiorysu, członkowie rodziny, inne informacje niepasujące do pozostałych pól formularza

Po wciśnięciu przycisku “Wyślij”  strona odświeży się umożliwiając wpisanie kolejnej osoby.