Ogólnopolski konkurs literacki pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”

13 lipca Kościół katolicki obchodzi wspomnienie bł. Marianny Biernackiej, która oddała swoje życie w zamian za ocalenie ciężarnej synowej. Jest patronką teściowych, za jej wstawiennictwem modlą się również kobiety proszące o łaskę macierzyństwa. Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą, na terenie dzisiejszej diecezji ełckiej i powiatu augustowskiego.  Została rozstrzelana 13 lipca 1943 r. w fortach niedaleko wsi Naumowicze pod Grodnem.

Więcej informacji na temat bł. Marianny Biernackiej można znaleźć na stronach Wikipedii.

W roku 2018 obchodzimy 130 rocznicę urodzin oraz 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionej. Z tej okazji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie organizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”.

Regulamin

Organizatorzy:

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.
 2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance.

Cele konkursu:

 • upamiętnienie 130 rocznicy urodzin i 75 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
 • pogłębienie znajomości życia i ofiarnej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
 • rozbudzenie zainteresowań postacią patronki teściowych i dzieci nienarodzonych,
 • rozwijanie talentów literackich.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
  – poetyckiej,
  – prozatorskiej.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby dorosłe.
 3. Prace powinny być autorskimi tekstami poszczególnych uczestników. Wymaga się, aby wcześniej nie były nagradzane ani publikowane (również w internecie).
 4. Każda praca winna być podpisana godłem słownym. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę, w której podaje się godło autora i jego dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy dorośli twórcy, bez względu na przynależność do związków twórczych.
 6. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs po jednym utworze w każdej kategorii.
 7. Każda praca nie może przekroczyć 5 stron formatu A4 wydruku komputerowego czcionką Times New Roman rozmiar 12. Należy przesłać trzy egzemplarze każdej pracy.
 8. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.
 9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
 10. Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, ul. Mostowa 12 D, 16-300 Augustów.
 11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na ich publikację w wydawnictwie, prasie i zasobach internetowych. W stosunku do nagrodzonych i wyróżnionych utworów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji, cytowania i publikacji bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium za prawa autorskie.
 12. Osobom nagrodzonym zostaną przyznane nagrody pieniężne, zaś wyróżnionym – rzeczowe.
 13. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Jury może przyznać również wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

Terminy:

 1. Prace należy przesłać w terminie do 15 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2018 roku. Na uroczyste podsumowanie zostaną zaproszone osoby, których prace zdobędą nagrody lub wyróżnienia. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie przesyłają nagród pocztą.
 
Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.