Raczki w dawnej prasie

Kościół parafialny w Raczkach, „Nasz Głos”, numer 6/1938

Oto, jak widziano kościół w Raczkach w roku 1938.

Raczki dawne i obecnie, „Nasz Głos”, numer 3/1938

Wymieniono m. in. XIX-wiecznych burmistrzów Raczek.