Pieczęcie z ksiąg metrykalnych

Zbiór pieczęci z XVIII, XIX i XX wieku z ksiąg metrykalnych i innych dokumentów z terenów parafii Jaminy, Krasnybór, Bargłów i Augustów.