1 Walne Zebranie Członków Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego