Wstęp

Nie mamy dotąd opisu szczegółowego wszystkich pamiątek historycznych, w jakie zamożną jest gubernja augustowska; nie znamy dokładnie obyczajów różnoplemiennego ludu, który tu z różnych stron świata zgromadziwszy się, osiadł i zbratał się z pierwobylcami, poddając się pod ich prawa krajowe i ustawy. Dlatego téż zwiedziwszy tę piękną cząstkę naszego kraju, postanowiliśmy nasze chwilowe wrażenia przelać naprzód w jedném z pism czasowych w formie listów, a następnie wyszykowawszy je podług położenia jeograficznego i uzupełniwszy, podajemy jedną całość pod sąd publiczności, w przekonaniu, że przez to dopełniamy obowiązków współobywatela kraju, a tém samém krajowi dobrze zasłużyć się chcemy.