Walne zgromadzenie i spotkanie członków JZI – 26/27/28 maja 2023 r.

Na pytania oznaczone gwiazdką trzeba udzielić odpowiedzi.