Piotr Kłoczko

Podporucznik Armii Krajowej Piotr Kłoczko, pseudonim ,,Strug”, ,,Wiktor”, ,,Żarnowski”. Syn Józefa i Franciszki, urodzony 4 sierpnia 1914 roku w wsi Wierciochy w byłej gminie Koniecbór w powiecie Suwalskim (dziś gmina Raczki). Rolnik, ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Żona Janina. Miał dwie córki- Krystynę i Teresę.

W czerwcu 1940 roku dowodził Okręgiem Raczki Organizacji Korpusu Ziemii Suwalskiej. Następnie żołnierz PZP-AK. Podczas akcji ,,Burza” w stopniu plutonowego rezerwy piechoty dowodził plutonem terenowym tzw. “Planta”, czyli 17 kompanią terenową, będąc jednocześnie komendantem V rejonu, który obejmował obecny teren gmin Bakałarzewo, Raczki, Kuków, Wychodne.

Będący w konspiracji od 1942 Bronisław Gawrylczyk zwerbowany został przez Wacława Górskiego ps. “Majster”, “Oko”, i Piotra Kłoczkę . Słynący w Raczkach z twardego charakteru Gawrylczyk wyjawił Kłoczce swoją współpracę z okupantami, a także poinformował go o tym , że kooperację taką kontynuuje jego żona, która miała zostać rozstrzelana, ale Kłoczko i Jan Sidor ps. „Guzik”, „Zagłoba”, zdecydowali, że będzie pracowała jako podwójna agentka, także na rzecz zbrojnego podziemia. Piotr Kłoczko mianował Wacława Górskiego dowódcą patrolu dywersyjnego, operującego w okolicach Raczek, Bakałarzewa, Pawłówki i Filipowa, a także na terenie powiatów ełckiego oraz oleckiego.

Do kwietnia 1945 roku Kłoczko był w stopniu sierżanta rezerwy piechoty. Dowodził batalionem Obwodu AKO Suwałki. Za służbę w AK odznaczony został m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Walecznych. Został mianowany Drugim Zastępcą Komendanta Suwalskiego Obwodu AKO i awansowany do stopnia ppor.cz.w. starszeństwem od 03.05.1945 – wniosek awansowy z 15.04.1945 . Od września 1945 do stycznia 1946 p.o. Komendanta/Przewodnika Obwodu Suwałki ( AKO/WiN – informacja o utworzeniu Zrzeszenia WiN i wejściu w jego struktury dotychczasowych struktur AKO, dotarła na Suwalszczyznę z dużym opóźnieniem). Z nominacji nowomianowanego Komendanta Suwalsko – Augustowskiego Obwodu WiN kpt. Stanisława Malesińskiego ps. ,,Lew” ,,Tadeusz” Pierwszy Zastępca Komendanta Obwodu od stycznia 1946 do aresztowania w dniu 21.04. 1946.

Kontrolował rejony ,,Rozłogi” i ,,Moczary”. Wyrokiem WSR w Białymstoku, pod przewodnictwem mjr Włodzimierza Ostapowicza, skazany w procesie pokazowym 24 działaczy WiN w kinie ,,Ton” 20.07.1946 na 10 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich na 5 lat. Po wyjściu z więzienia, przy wzroście 185 centymetrów ważył 37 kilogramów. Nękany przez bezpiekę wyjechał z rodzinnych stron i zamieszkał w Lubaniu Śląskim, gdzie zmarł 12 kwietnia 1984 roku.

Na zdjęciu Piotr Kłoczko w roku 1977.