W związku z otwarciem Domu komisowego w Aleksocie, ukazał się w Dzienniku Poznańskim, nr 120 z 1860 roku artykuł opisujący, dlaczego Kanał Augustowski nigdy nie osiągnął znaczenia, jakie mu przypisywano podczas projektowania i budowy. Ale jest w nim sporo informacji o sutyacji gospodarczej guberni augustowskiej, głównych towarach wywozowych. Autor sugeruje również, iż sytuację gospodarczą mogłoby poprawić powstanie Domu Zleceń Rolników Augustowskich. Czy powstał taki?

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.