Siberian Exile Cross. Edward Orbik received this award from President Bronisław Komorowski in September 2010.

Krzyż Zesłańców Sybiru. Edward Orbik otrzymał to odznaczenie z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego we wrześniu 2010 roku.

Like us
Latest posts by Jamiński Zespół Indeksacyjny (see all)
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.