Carpentry knot in the attic of the Sobotko house in Sztabin, dating back to around 1915.

Węzeł ciesielski na poddaszu domu Sobotków w Sztabinie, pochodzący mniej więcej z 1915 r.

Like us
 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.