Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnopol – aneksy do akt małżeństw z 1813 roku

Aneksy do akt małżeństw to bardzo ciekawy zbiór dokumentów. Zawierają one odpisy metryk urodzeń młodych, akta znania, poświadczenia o zapowiedziach z innych parafii czy odpisy metryk zgonów. Te ostatnie  umożliwiały ponowne zawarcie związku małżeńskiego przez wdowy i wdowców. Czasem uzyskanie odpisu metryki urodzenia było niemożliwe lub niesłychanie trudne. Wówczas młodzi przedstawiali tzw. „akta znania” czyli „akta wiadomości publicznej”, w których świadkowie poświadczali wiek osoby wchodzącej w stan małżeński, imiona i nazwiska rodziców czy miejscowość urodzenia. Dokument sporządzany był w wójtostwie gminnym lub innym urzędzie pod nieobecność wójta, a następnie zatwierdzany przez Sąd Pokoju i potwierdzany notarialnie. Zawsze też podawano przyczynę niemożności uzyskania odpisu metryki.

W indeksach, które dodaliśmy do wyszukiwarki znajdują się dane z odpisów metryk urodzeń, akt znania i z odpisów metryk zgonów do akt małżeństw z 1813 roku. W przypadku akt znania za każdym razem w uwagach znajduje się przyczyna braku odpisu metryki. Adnotacja te bywają czasem bardzo ciekawe i pokazują, że księgi w sąsiednich parafiach już na początku 19 wieku były nieosiągalne. Oto przykład z Sejn:

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

i z Sokółki:
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

Aneksy do akt małżeństw z parafii Krasnopol z roku 1813 zindeksował Tomek Gaździński. Dziękujemy!

 

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Black Friday

Tradycja Czarnego Piątku znana była na północnym Podlasiu niemal od początku XIX wieku. W ostatni piątek listopada można było kupić dwa funty smalcu w cenie jednego, do każdej porcji pięciu pyz dodawano jedną gratis, przy zakupie korca żyta można było odebrać kupon na darmowe ziemniaki ze zsiadłym mlekiem do zrealizowania w sąsiednim straganie, albo też tego dnia sprzedawano dyszle o długości 7 łokci zamiast jak zwykle 6 łokci :-).

Dziś i Jamiński Zespół Indeksacyjny dołącza do ogólnoświatowego szału obniżek i rabatów. Do północy w naszym sklepiku internetowym można kupić niektóre pozycje z 20% rabatem! Rabat dotyczy książek z serii „Ocalić od zapomnienia” („Wojna w mojej pamięci”, „Historie pazurem wojny kreślone”, „Opowieści z domu pod topolą”) oraz z serii „Reprinty” („Pacowie”).

Aby skorzystać z tej okazji należy przy kasie zastosować kupon rabatowy BLACKJZI, ważny tylko do północy. Warto więc się pospieszyć!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy zgonów z lat 1817-1825

W latach 1808-1825 w parafiach prowadzone były równolegle księgi metrykalne cywilne i kościelne. Teoretycznie powinny one zawierać dane dotyczące tych samych osób, aczkolwiek księgi kościelne zawierały zwykle mniej danych niż cywilne. Teoria teorią, a w praktyce księgi kościelne w istotny sposób różniły się od cywilnych.

Tak też było w przypadku księgi zgonów z Janówki z lat 1811-1825, której drugą część dodajemy właśnie do wyszukiwarki Geneo. Znajdziemy tam osoby, których nie ma w cywilnych księgach zgonów, w tym również zmarłe za pruską granicą. Wśród osób, które się powtarzają czasem mamy do czynienia z innym imieniem lub modyfikacją nazwiska. Często wskazane jest miejsce pochówku.

Jednym słowem warto przejrzeć niemal 340 nowych indeksów, które z łaciny zindeksowała Urszula Zalewska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – indeksy zgonów z lat 1766-1798

Wczoraj do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy nieco ponad 2000 indeksów zgonów z parafii Bargłów z lat 1766-1798. Jest to według naszej wiedzy najstarsza ocalała księga zgonów z tej parafii. Zakres dat wskazuje, że znajdziemy tam osoby urodzone jeszcze w XVII wieku. Szkoda tylko, że te wczesne zapisy zawierają tak niewiele informacji o ludziach umierających w drugiej połowie XVIII wieku. Oryginał księgi znajduje się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży.

Księgę indeksował Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Jeleniewo – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1869 roku

W nocy do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy około 450 indeksów z księgi duplikatu z parafii Jeleniewo z 1869 roku. O ile księgi oryginały prowadzono osobno dla urodzeń, osobno dla ślubów i osobno dla zgonów, to duplikaty tworzono na koniec roku kalendarzowego i zawierały kopie wszystkich metryk z danego roku kalendarzowego. W przypadku parafii Jeleniewo większość ksiąg jakie przetrwały do naszych czasów to właśnie duplikaty. I zwykle dla tej parafii publikujemy i będziemy publikować indeksy rocznikami zawierającymi urodzenia, śluby i zgony, tak jak w księdze z 1869 roku.

Księgę z języka rosyjskiego indeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Dokładnie rok temu uruchomiliśmy wyszukiwarkę Geneo

Już 365 dni działa nasza wyszukiwarka Geneo. To dobry czas, aby zrobić małe podsumowanie. W tej chwili w wyszukiwarce znajduje się ponad 147 000 indeksów z 24 parafii. Niektóre parafie są w pełni zindeksowane, inne są bliskie ukończenia, ale jest całkiem sporo parafii nad którymi intensywnie pracujemy. Z tych parafii zindeksowaliśmy co najmniej 414 ksiąg metrykalnych. Co najmniej, gdyż czasem wpadają nam w ręce szczątki, co do których nie mamy pewności, czy pochodzą z jednej księgi czy z kilku. Jeszcze dłuższa jest lista parafii leżących w kręgu naszych zainteresowań, a których indeksacji jeszcze nie zaczęliśmy. Szczegóły zamieszczamy w poniższej tabelce:

Niektórzy powiedzą, że 147 000 to niezbyt imponująca liczba, zwłaszcza w porównaniu z indeksami dostępnymi w innych wyszukiwarkach genealogicznych. Proszę jednak pamiętać, ze koncentrujemy się na stosunkowo niewielkim obszarze geograficznym, a ponadto nasza indeksacja jest bardzo szczegółowa, wymagająca znacznie więcej pracy niż powszechnie spotykana indeksacja uproszczona.

Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni z tempa prac Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego. Póki nie przyłączą się do nas kolejne osoby, lepiej nie będzie. Zapraszamy więc nieustająco do współpracy. To co w tej chwili mamy do zindeksowania i nad czym pracujemy zawsze można znaleźć tutaj: https://jzi.org.pl/prace-indeksacyjne-jzi/.

Przy okazji pierwszego roku użytkowania wyszukiwarki Geneo na pewno macie jakieś interesujące spostrzeżenia dotyczące działania wyszukiwarki, tego co jest w niej dobre, a co można poprawić, a także jakie nowe funkcjonalności można wprowadzić. Chętnie zapoznamy się z Waszymi opiniami. Piszcie do nas poprzez formularz kontaktowy lub komentujcie na naszej stronie na facebooku. Być może uda nam się wdrożyć część tych pomysłów w niedalekiej przyszłości.

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – indeksy urodzeń z lat 1905-1910

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy dane z potężnej, liczącej ponad 400 stron księgi urodzeń z Bargłowa z lat 1905-1910. Nowych indeksów jest ponad 1500. Księgę jak zwykle zindeksowaliśmy bardzo dokładnie wypisując nie tylko informacje o rodzicach, chrzestnych i świadkach, ale również wszelkie dopiski z marginesów dotyczące ślubów, zgonów czy sądowych korekt w metrykach. Ponad połowa metryk zawiera takie dodatkowe informacje. W jednym miejscu można więc znaleźć niemal całe życiorysy poszczególnych osób, od urodzenia, poprzez ślub czy kolejne śluby, aż po śmierć – wszystko odnotowane skrzętnie przez Urzędnika Stanu Cywilnego.

Początek dwudziestego wieku to całkiem niedawny okres i wielu z Was znajdzie tu informacje o swoich rodzicach, dziadach, pradziadach czy innych osobach, z którymi mieliście szansę zetknąć się w życiu. Tym bardziej jest to ciekawa lektura. Zapraszamy do wyszukiwania!

Księgę zindeksowała Barbara Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Krasnybór – indeksy ślubów z lat 1899-1914

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy ponad 400 kolejnych indeksów. Tym razem są to dane ślubów z parafii Krasnybór pochodzące z księgi obejmującej lata 1899-1914. To ostatnia księga ślubów z tej parafii zapisana w języku rosyjskim.

W księdze znajdziemy ślady zakończenia prześladowań unitów przez władze carskie pod naciskiem rewolucjonistów. W kwietniu 1905 roku wszedł w życie nakaz tolerancji religijnej, który przyczynił się do zaprzestania represji wobec mniejszości unickiej. Po tym nakazie unici mieli możliwość zawierania małżeństw i chrzczenia dzieci nie tylko w cerkwiach kościoła prawosławnego (do czego byli niechętni), ale i w kościołach parafii katolickich. W drugiej połowie 1905 roku w indeksach znajdziemy więc kilkadziesiąt małżeństw wraz z uprawomocnieniem pozamałżeńskich dzieci, głównie z obszaru późniejszej parafii Lipsk, na którym Unici byli licznie reprezentowani.

Księgę indeksował Darek Rudzewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Rajgród – indeksy zgonów z lat 1826-1834

Księga Zgonów Akt Stanu Cywilnego w Rajgrodzie z lat 1826 -1834 to 1143 akty zgonu. Oddajemy dla Waszych oczu ich skondensowaną zawartość poprzez rozszerzone dane w wyszukiwarce Geneo.

Co można w tej księdze znaleźć?

Lata te obfitowały w wiele ciekawych zdarzeń, wśród których przewijało się mnóstwo nazwisk i postaci. Analizując szerzej tę kolejną, bez mała dekadę pierwszej połowy XIX wieku dostrzeżemy kolonizację tych ziem poprzez napływ obcobrzmiących nazwisk, zmieniający się ich zapis i brzmienie. Przewijają się licznie określenia, funkcje, nazwy rzemiosł dziś już zapomnianych. Stopniową pauperyzację warstwy drobnoszlacheckiej licznie zamieszkującej na wsiach parafii Rajgród, ślady licznych ofiar chorób zakaźnych, m.in. cholery. Na kartach tej księgi przebijają się, choć skryte pod pozornie zwykłymi aktami zgonów, historie zwycięskiej Bitwy pod Rajgrodem z okresu Powstania Listopadowego roku 1831 roku. Roku szczególnego, bo wówczas śmiertelność wzrosła o 100% w stosunku do lat poprzedzających i kolejnych. Tym samym wymieranie całych rodzin, rodów i pojawianie się nowych uwidocznionych poprzez nazwiska licznych świadków.

Wracając do rocznika 1831 odnajdziemy tutaj ślad po nagłej śmierci długoletniego proboszcza parafii rajgrodzkiej księdza Piotra Ciborowskiego. Jego śmierć w wieku 72 lat, dnia 31 maja, czyli zaledwie 2 dni po sławetnej bitwie, każe domniemywać, że zdarzenia te nie pozostały mu obojętne. Proboszcz czynił swą posługę do ostatnich dni, które uwidocznione są jego podpisami pod aktami zgonów.

Jest w tym okresie dużo aktów opóźnionych, spisanych niekiedy bardzo długo po wydarzeniach. Odzwierciedlają to parokrotne dopiski, np.: „Przyczyną spóźnionego stawania do niektórych aktów i onychże spisania były niepokojności wojenne”.

Znajdziemy tutaj wymienionych z nazwiska, funkcji i stopni uczestników słynnej szarży Ułanów Poznańskich upamiętnionej potem w obrazie Juliana Kossaka pt. „Szarża Jazdy Poznańskiej” (1886). Z pamiętnika i historii wiemy, że ofiar było więcej i zostały one pochowane w miejscu gdzie dziś stoi kapliczka visa a vis nowego cmentarza w Rajgrodzie. Przebieg zdarzeń znamy m.in. z pamiętnika Emila Świniarskiego oraz raportu gen. Antoniego Giełguda, który ukazał się w „Kurierze Polskim” nr 556 z 1831 r.  Wymienieni w tej księdze zmarłych ułani zostali zapamiętani lub zapisani przez poczmistrza z Rajgrodu – Feliksa Chojnowskiego oraz być może jego krewnego, dziedzica ze wsi Wądołki Jana Chojnowskiego, choć wydaje się, że nie wszyscy. Zapraszamy do zapoznania się z historią regionu z perspektywy akt zmarłych.

Indeksował Mirosław Bronakowski, a rozszerzył Zbigniew Mierzejewski. Reprodukcja obrazu Juliana Kossaka ze zbiorów Jarosława Marczaka. Dziękujemy!