Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy ślubów z lat 1882-1889

Do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodaliśmy właśnie niemal 300 indeksów ślubów z parafii Janówka z lat 1882-1889.

Mimo największych starań nie udało się odczytać precyzyjnie wszystkich zapisów. Nie dlatego, że zapisujący te metryki wykonywał swoją pracę niestarannie, ale dlatego, że część zdjęć wykonanych w archiwum parafialnym była wyjątkowo nieostra. Pozostało kilkanaście znaków zapytania. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się j zlikwidować.

Z języka rosyjskiego księgę zindeksował Michał Sienkiewicz. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Bargłów – indeksy ślubów z 1819 roku

W nocy do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy ślubów z parafii Bargłów z księgi cywilnej z 1819 roku. Jeden rok, ale mnóstwo informacji zawartej w 46 aktach ślubów i 7 unikalnych aktach zapowiedzi.

Podczas indeksacji i weryfikacji w oczy rzuciła nam się osoba Franciszka Ochotnickiego. Był służącym w Kamionce i w 1819 roku miał 57 lat. Musiała to być niezwykle szanowana osoba, gdyż proszony był na świadka aż przez 16 par, w większości nie powiązanych miejscem zamieszkania czy urodzenia z Kamionką! Również szlachetnie urodzonych i starozakonnych. Może kiedyś uda się uzyskać więcej informacji o Franciszku Ochotnickim i rozwiązać zagadkę, czemuż to cieszył się takim poważaniem.

Księgę indeksowała Józefa Drozdowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – kościelne indeksy zgonów z lat 1811-1816

Dzisiaj do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodajemy niemal 400 nowych rekordów z księgi zgonów z parafii Janówka z lat 1811-1816. Zapisy te to polskojęzyczna część skróconej, kościelnej księgi obejmującej lata 1811-1825. Mimo tego, że nie zwiększamy zakresu lat dla zgonów z tej parafii, to istotnie powiększamy zawartość informacyjną za ten okres.

“Jak zwykle pomiędzy zapisami kościelnymi, a zindeksowanymi już wcześniej zapisami cywilnymi za ten sam okres występują mniejsze bądź większe różnice. Dotyczą głównie wieku zmarłego oraz imion. Kilkanaście zgonów dotyczyło dzieci nieślubnych. W czterech przypadkach zauważyłam, że w księdze kościelnej dziecko było zapisane nazwiskiem matki i tylko dane matki podano, zaś w cywilnym akcie zgonu dziecko otrzymało nazwisko ojca, zaś danych matki tam nie ma. Gdyby nie dane z księgi kościelnej, nie byłoby wiadomo, że dane dziecko zmarło. Dla przykładu: Jakub Górski zmarł 1811-09-13, urodził się również pod tym nazwiskiem, a w cywilnym akcie zgonu ma wpis Jakub Chiliński. W tym wypadku tylko dane z księgi kościelnej informują, że konkretna osoba zmarła, a dane z aktu cywilnego ujawniają informację o ojcu, pod warunkiem oczywiście, że powiąże się ze sobą te dwa zapiski. Wybrałam przypadki, w których nazwisko w księdze kościelnej i akcie jest inne. Są tylko cztery takie sytuacje. Swoją drogą ciekawe co zdecydowało, że dziecko nagle dostąpiło zaszczytu posiadania nazwiska ojca. W pozostałych przypadkach, w cywilnych aktach zgonu widniało również nazwisko matki, albo nie znalazłam aktu zgonu.”

W tabeli jaśniejszym kolorem zaznaczono zapisy kościelne, a ciemniejszym analogiczne zapisy cywilne.

Lata 1811-1816 indeksowała oraz ciekawą analizę przeprowadziła Urszula Wojewnik. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1877-1882

Do wyszukiwarki dodajemy dziś niemal 1000 indeksów urodzeń z parafii Janówka z lat 1877-1882.

Janówkę indeksujemy od października 2017 roku, czyli mniej więcej 11 miesięcy. W tym czasie udało się zindeksować, zweryfikować i dodać do wyszukiwarki 65 ksiąg! Oznacza to, że mniej więcej co 5 dni oddajemy jedną księgę. Jedne są grubsze, inne obejmują tylko jeden rocznik, ale wykonana praca jest absolutnie niesamowita! Wszystko dzięki mozolnie indeksującym te stare zapisy! Grupa może zdziałać znacznie więcej niż każdy z jej członków indywidualnie. Dziękujemy bardzo za Wasze zaangażowanie! Jesteście super!!!

Z języka rosyjskiego nowododaną księgę pięknie zindeksowała Basia Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano Dodaj komentarz

Janówka – indeksy zgonów z lat 1872-1878

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy kolejną porcję niemal 800 szczegółowych indeksów zgonów z parafii Janówka z lat 1872-1878.
W ciągu tych 7 lat parafia miała trzech proboszczów, a więc i trzech zapisujących. Najsmutniejszy był rok 1876, bo zarejestrowano w nim aż 183 zgony. W 1873 zgłoszono 3 zgony dzieci martwo urodzonych. Jedna 80-letnia kobieta umarła, a nikt nie znał jej nazwiska. Tak mniej więcej od października 1876 ksiądz Świątkowski zaprzestał podawania pokrewieństwa zgłaszających ze zmarłą osobą, czyli niestety pozostaje zgadywać, że np. Jan zgłaszający to ten sam, co Jan ojciec.

Z języka rosyjskiego starannie zindeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy i zapraszamy jak zwykle do wyszukiwarki Geneo.