Opublikowano:

Janówka – kościelne indeksy zgonów z lat 1811-1816

Dzisiaj do bazy danych wyszukiwarki Geneo dodajemy niemal 400 nowych rekordów z księgi zgonów z parafii Janówka z lat 1811-1816. Zapisy te to polskojęzyczna część skróconej, kościelnej księgi obejmującej lata 1811-1825. Mimo tego, że nie zwiększamy zakresu lat dla zgonów z tej parafii, to istotnie powiększamy zawartość informacyjną za ten okres.

“Jak zwykle pomiędzy zapisami kościelnymi, a zindeksowanymi już wcześniej zapisami cywilnymi za ten sam okres występują mniejsze bądź większe różnice. Dotyczą głównie wieku zmarłego oraz imion. Kilkanaście zgonów dotyczyło dzieci nieślubnych. W czterech przypadkach zauważyłam, że w księdze kościelnej dziecko było zapisane nazwiskiem matki i tylko dane matki podano, zaś w cywilnym akcie zgonu dziecko otrzymało nazwisko ojca, zaś danych matki tam nie ma. Gdyby nie dane z księgi kościelnej, nie byłoby wiadomo, że dane dziecko zmarło. Dla przykładu: Jakub Górski zmarł 1811-09-13, urodził się również pod tym nazwiskiem, a w cywilnym akcie zgonu ma wpis Jakub Chiliński. W tym wypadku tylko dane z księgi kościelnej informują, że konkretna osoba zmarła, a dane z aktu cywilnego ujawniają informację o ojcu, pod warunkiem oczywiście, że powiąże się ze sobą te dwa zapiski. Wybrałam przypadki, w których nazwisko w księdze kościelnej i akcie jest inne. Są tylko cztery takie sytuacje. Swoją drogą ciekawe co zdecydowało, że dziecko nagle dostąpiło zaszczytu posiadania nazwiska ojca. W pozostałych przypadkach, w cywilnych aktach zgonu widniało również nazwisko matki, albo nie znalazłam aktu zgonu.”

W tabeli jaśniejszym kolorem zaznaczono zapisy kościelne, a ciemniejszym analogiczne zapisy cywilne.

Lata 1811-1816 indeksowała oraz ciekawą analizę przeprowadziła Urszula Wojewnik. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Jeleniewo – indeksy zgonów z lat 1822-1824

Dzisiaj do wyszukiwarki Geneo dodajemy indeksy zgonów z parafii Jeleniewo z lat 1822-1824. Są to 3 księgi i ponad 500 indeksów. W ten sposób mamy już zindeksowane wszystkie księgi zgonów z lat 1808-1825 z tej parafii (prócz roku 1812 z którego księga zaginęła).

Indeksowała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy urodzeń z lat 1877-1882

Do wyszukiwarki dodajemy dziś niemal 1000 indeksów urodzeń z parafii Janówka z lat 1877-1882.

Janówkę indeksujemy od października 2017 roku, czyli mniej więcej 11 miesięcy. W tym czasie udało się zindeksować, zweryfikować i dodać do wyszukiwarki 65 ksiąg! Oznacza to, że mniej więcej co 5 dni oddajemy jedną księgę. Jedne są grubsze, inne obejmują tylko jeden rocznik, ale wykonana praca jest absolutnie niesamowita! Wszystko dzięki mozolnie indeksującym te stare zapisy! Grupa może zdziałać znacznie więcej niż każdy z jej członków indywidualnie. Dziękujemy bardzo za Wasze zaangażowanie! Jesteście super!!!

Z języka rosyjskiego nowododaną księgę pięknie zindeksowała Basia Muzyk. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Janówka – indeksy zgonów z lat 1872-1878

Dzisiaj do wyszukiwarki dodajemy kolejną porcję niemal 800 szczegółowych indeksów zgonów z parafii Janówka z lat 1872-1878.
W ciągu tych 7 lat parafia miała trzech proboszczów, a więc i trzech zapisujących. Najsmutniejszy był rok 1876, bo zarejestrowano w nim aż 183 zgony. W 1873 zgłoszono 3 zgony dzieci martwo urodzonych. Jedna 80-letnia kobieta umarła, a nikt nie znał jej nazwiska. Tak mniej więcej od października 1876 ksiądz Świątkowski zaprzestał podawania pokrewieństwa zgłaszających ze zmarłą osobą, czyli niestety pozostaje zgadywać, że np. Jan zgłaszający to ten sam, co Jan ojciec.

Z języka rosyjskiego starannie zindeksowała Alicja Felkner. Dziękujemy i zapraszamy jak zwykle do wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano:

Bargłów – indeksy ślubów z lat 1810-1815

Kontynuujemy dodawanie indeksów z parafii Bargłów Kościelny. Metryki ślubów, to te dokumenty, które dostarczają najwięcej informacji genealogicznych, pozwalając często cofnąć nasze poszukiwania o pokolenie wstecz.

Autorem właśnie zindeksowanych indeksów ślubów z lat 1810-1815 (5 ksiąg) jest Zbyszek Mierzejewski. Dziękujemy!

Zapraszamy do wyszukiwarki Geneo.

 
Opublikowano:

Augustów – rejestr komunikujących się w latach 1801-1815

Każdy wierny kościoła rzymsko-katolickiego jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą. Obowiązek ten został określony prawnie przez Sobór Laterański IV w 1215 roku, a został potwierdzony przez Sobór Trydencki z 1569 r. dopiero wówczas, gdy osłabła gorliwość wiernych i zaczęto zaniedbywać korzystanie z Eucharystii. Z kolei synod poznański w 1689 roku nakazał proboszczom, aby na początku Wielkiego Postu sporządzali spis parafian zobowiązanych przyjąć Komunię św. wielkanocną. W czasie Komunii św. wielkanocnej przyjmujący ją otrzymywał zaświadczenie o wypełnieniu tego obowiązku. Po tym okresie należało kartki zebrać i porównać ze spisem sporządzonym na początku Wielkiego Postu.

W parafii augustowskiej ocalał jeden z takich spisów z początku 19 wieku obejmujący lata 1801-1806 oraz rok 1815. To ogromna baza informacji o ówczesnych mieszkańcach Augustowa i okolic wyznania rzymsko-katolickiego licząca prawie 15 500 pozycji. Początkowo spisy prowadzone były starannie – zawierały numer porządkowy osoby w danej miejscowości (osobno numerowano mężczyzn i osobno kobiety), imię i nazwisko oraz często stan cywilny i status społeczny lub relację względem głowy domu. W kolejnych latach spis stawał się mniej czytelny, choć księga zachowała się w dobry stanie. Ponadto zrezygnowano z numerowania osób i sporadycznie tylko podawano status społeczny. Imiona i nazwiska często zapisywano skrótowo. Wszystko to, w połączeniu z ogromną liczbą osób poważnie utrudniało indeksację, a później weryfikację.

Mimo to dokument ten jest bezcennym źródłem informacji o mieszkańcach parafii Augustowskiej uprawnionych do przyjmowania Komunii, czyli w wieku około 8 lat i starszych. I tak dla przykładu spis tej ludności w podziale na płeć i miejscowości dla roku 1801 wyglądałby następująco:

Miejscowość

Mężczyźni

Kobiety

Razem

Augustów 492 551 1043
Białobrzegi 5 2 7
Biernatki 97 113 210
Gliniski 54 45 99
Golub (Prusy) 1 1
Komaszówka 5 5 10
Krzyżewo (Prusy) 1 1
Maże (Prusy) 1 1
Olecko Małe (Prusy) 1 1
Osowy Grąd 37 32 69
Ponizie 38 42 80
Promiski 11 14 25
Reszki (Prusy) 1 1
Świderek 6 7 13
Trętowskie (Prusy) 1 1
Turówka 72 101 173
Twardy Róg 3 3 6
Uścianki 31 26 57
Żarnowo 317 335 652
stan wojskowy 74 19 93

Razem

1247

1296

2543

Jak widać sakrament Komunii św. przyjmowali nie tylko stali mieszkańcy Augustowa i okolic, ale również wojskowi i ich rodziny przebywające podówczas na tych terenach, a także sporadycznie mieszkańcy miejscowości leżących poza zachodnią granicą państwa. W innych latach, również sporadycznie znajdziemy mieszkańców innych parafii: Krasnybór, Lipsk czy Szczebra.

Przyglądając się bardziej szczegółowo zwłaszcza mniejszym miejscowościom można dość szczegółowo przypatrzeć się życiu ich mieszkańców. I tak dla przykładu spis z 1801 roku dla miejscowości Twardy Róg pokazuje nam, że gospodarzyli tam Wielmożny Karol Koronkiewicz wraz z żoną Anną i mieli dwójkę służących: Bartłomieja Zagórskiego i Marię Wawiórkowską. Drugie gospodarstwo zamieszkiwała Marianna Krzysztofikowa, zapewne wdowa, a w pracach gospodarskich pomagał jej Wincenty Toczyłowski.

Zapraszamy do lektury spisu znajdującego się na stronie parafii Augustów.

Benedyktyńską pracę zindeksowania niemal 15,5 tysiąca osób wykonała Wiola Ostrowska. Dziękujemy!

 
Opublikowano:

Jeleniewo – indeksy urodzeń, ślubów i zgonów z 1850 roku

Do wyszukiwarki Geneo dodaliśmy indeksy z parafii Jeleniewo z księgi duplikatu zawierającej metryki urodzeń, ślubów i zgonów z roku 1850. Mimo, że to tylko jeden rok, to nowych indeksów jest ponad 500. Jeleniewo było dużą parafią, z dużą liczbą wiernych.

Metryki rozczytał i zindeksował Ernest Koprowski inaugurując w ten sposób współpracę z JZI. Dziękujemy i zapraszamy nowe osoby do indeksacji tej parafii! Zostało jeszcze bardzo dużo ksiąg!